Уроку


Скачати 68.32 Kb.
НазваУроку
Дата03.12.2013
Розмір68.32 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКЕ

МАШИНОБУДІВНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ »

Методична розробка уроку з спецтехнології

Предмет: «Обладнання і технологія електричного зварювання плавленням»

Тема програми № 4: « Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання»

Урок №17

Тема уроку: Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму.

Урок призначений для учнів І курсу з професії «Електрогазозварник, слюсар механоскладальних робіт»
Викладач

Рєзніченко Вікторія Олександрівна.
Тема уроку № 17: Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму.

Мета уроку:

Дидактична:

 • Дати визначення зварювальному трансформатору;

 • Сформувати у учнів знання з принципу дії і будови зварювального трансформатора;

 • Ознайомити з способами регулювання зварювального струму.

Розвиваюча:

 • Розвивати пізнавальний інтерес до обраної професії;

 • Розвивати пізнавальну діяльність учнів, уважність, культуру мовлення;

 • Розвивати допитливість при вивченні зварювального обладнання.

Виховна:

 • Виховувати у учнів акуратність та обережність при роботі з обладнанням;

 • Формувати комунікативні якості у учнів.

Матеріали та технічне забезпечення уроку:

 • Комп’ютер та медіапроектор; презентація, екран.

 • Діюча модель трансформатора;

 • Підручник.

 • Індивідуальні картки закріплення нового матеріалу.

Методи навчання: індивідуальна робота з підручником, лекція з елементами бесіди, робота з картками індивідуального контролю.

Тип уроку: комбінований

Міжпредметні зв’язки: фізика, електротехніка, охорон праці, виробниче навчання.

Очікуємі результати навчання: учні повинні вивчити будову і принцип дії трансформатора, навчитися регулювати зварювальний струм.

Хід уроку

Організаційна частина. Перевірка готовності учнів до уроку.

Перевірка домашнього завдання:

Давайте згадаємо:

 1. Як називають робоче місце зварника?

Зварювальний пост

 1. Які види зварювальних постів вам відомі? Дайте характеристику кожному виду посту.

Пересувні та стаціонарні.

 • Пропоную ознайомитися з презентацією Попова Максима «Робоче місце зварника» ( Додаток 1)

 1. За допомогою ЗD пазлів складіть схему стаціонарного зварювальний поста.

 2. Якого типу повинна бути витяжна система на робочому місці зварника?

В залежності від виду зварювання витяжна система має своє розташування та принцип роботи. Так для ручного дугового зварювання покритими електродами, для газового зварювання в ацетиленокисневим полум’ям витяжна система розташована над робочим столом, за типом -

 1. Скільки місць переривання зварного ланцюга повинно бути за вимогами норм охорони праці на вашому робочому місці учбової майстерні?.

Три: на робочому місці учня, на робочому місці майстра та загальний – для всієї майстерні.

Мотивація навчання. Відповідаючи на питання, ми згадали, як обладнається робоче місце зварника. Було вказано, що для живлення зварної дуги потрібно мати джерело живлення. В залежності від технологічних вимог джерело може живити дугу як постійним, так і змінним струмом. Для живлення змінним струмом використовують зварювальні трансформатори.

Таким чином, ми підійшли до оголошення теми нашого уроку: Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму.

На уроці ми повинні вивчити принцип дії трансформатора, його будову та ознайомитися з способом регулювання зварювального струму. ( додаток 2, слайд № 1)

Викладання нового матеріалу. (конспект уроку)

Трансформатор – це електротехнічний апарат, який призначений для живлення зварної дуги змінним струмом. Трансформатор перетворює змінний струм однієї напруги на змінний струм іншої напруги при постійній частоті. Виробнича частота складає 50 Гц. ( додаток 2, слайд № 2)

Принцип дії трансформатора ґрунтується на використанні закону електромагнітної індукції.

Будова трансформатора подана на слайді № 3, додатка 2. Трансформатор складається з магнітопроводу, двох котушок: первинної обмотки які є нерухомими і закріплені у нижнього ярма, котушки вторинної обмотки рухомі, для регулювання зварювального струму призначений ходовий гвинт та рукоятка регулювання.

Якщо будова трансформатора така що, і первинна і вторинна обмотки нерухомі, тоді щоб відрізнити їх одну від одної слід звернути увагу на кількість витків – на первинній обмотці їх більше, але перетин дроту менший, а на вторинній – менше, але перетин дроту більший.

Котушки первинної обмотки вмикають в мережу змінного струму, а від котушок вторинної обмотки зварювальний струм подається на електрод і виріб.

Регулюють зварювальний струм шляхом зміни відстані між первинною і вторинною обмотками (демонстрація діючої моделі трансформатора – додаток 2, слайд № 4). Найбільше значення зварювального струму можна отримати при зближенні котушок, а найменше – при віддалені. Це відбувається тому що, при повороті ручки за годинниковою стрілкою (зближенні котушок обмоток) – магнітний потік розсіювання та індуктивний опір зменшуються, а зварювальний струм збільшується. При повороті ручки проти годинникової стрілки – котушки віддаляються одна від одної - магнітний потік розсіювання та індуктивний опір збільшується, а зварювальний струм зменшується..

Важливо відмітити, що первинна обмотка вмикається в мережу та працює у режимі споживача, а вторинна – передає енергію і працює в режимі генератора.

Змінювати зварювальний струм можна змінюючи вторинну напругу неробочого ходу (секціонуванням числа витків первинної і вторинної обмотки трансформатора) та індуктивний опір зварювального ланцюга. Перший спосіб використовують як допоміжний для отримання, наприклад, двох діапазонів струму; другий – більш поширений – дозволяє плавно регулювати зварювальний струм.

Третій спосіб, який дозволяє регулювати струм – це зміна кількості витків вторинної обмотки. Плавно регулювати – пересуванням магнітного шунта.

Трансформатор працює як в режимі навантаження, так і в режимі неробочого ходу. У джерелах живлення для ручного зварювання вторинна напруга трансформатора в неробочому режимі (холостого ходу) складає 60 – 75 В при зварюванні на малих струмах (до 200 А ) для стабільного горіння дуги потрібно мати неробочу напругу – 70 – 80 В. Напруга дуги при ручному дуговому зварюванні зазвичай не перевищує 20 – 30 В и повинна відновлюватися від 0 до 30 В за 0,05 секунд.

Трансформатор працює на двох діапазонах: попарне паралельне з’єднання котушок обмоток дає діапазон великих струмів, а послідовне – діапазон малих струмів. Послідовне з’єднання обмоток за рахунок відключення частини витків первинної обмотки дозволяє збільшити наругу неробочого ходу, що позитивно діє на горіння дуги при зварюванні на малих струмах.

Закріплення нового матеріалу.

 1. Для чого служить зварювальний трансформатор?

Для живлення зварної дуги змінним струмом. Трансформатор перетворює змінний струм однієї напруги на змінний струм іншої напруги при постійній частоті.

 1. Розкажіть будову трансформатора.

Трансформатор складається з магнітопроводу, двох котушок первинної обмотки які є нерухомими і закріплені у нижнього ярма, котушки вторинної обмотки рухомі, для регулювання зварювального струму призначений ходовий гвинт та рукоятка регулювання.

 1. Який принцип дії трансформатора? В основу роботи трансформатора положено закон електромагнітної індукції.

 2. Як здійснюється регулювання зварювального струму за допомогою котушок?

При пересуванні регульованого гвинта за годинниковою стрілкою відстань між котушками зменшується, а струм збільшується, проти годинникової стрілки – відстань між котушками збільшується, а струм зменшується.

 1. Якою повинна бути напруга неробочого ходу при силі струму до 100 А?

від 60 до 75 В.

 1. Робота з індивідуальними картками.

Підведення підсумків, аналіз отаманих оцінок.

Аналіз досягнення мети уроку.

Домашнє завдання.

 • Підручник І.В. Гуменюк, О.В.Іваськів, О.В.Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» § 5.4. с. 43. – прочитати, відповісти на питання.

 • Самостійно вивчити тему уроку, користуючись конспектом.

 • Підготувати презентацію з теми: «Класифікація зварювальних трансформаторів»

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка