Уроку


Скачати 127.26 Kb.
НазваУроку
Дата22.10.2013
Розмір127.26 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Тема уроку: Ділення ядер урану. Ядерні реактори.

Мета уроку: ознайомити учнів з ланцюговою ядерною реакцією, будовою та принципом дії ядерного реактора; розглянути екологічні проблеми використання радіоактивних ізотопів.

Обладнання: картки контролю, комп’ютерна модель принципу дії ядерного реактора, кодоплівка, кодоскоп.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку.

І. Організаційний етап.

Учні класу розділяються на групи за назвами: теоретики, експериментатори, історики, інженери з техніки безпеки, інженери конструктори.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні отримують тестові завдання по варіантам (Додаток №1)( 2 учня виконують завдання на кодоплівці, для подальшої перевірки). Перевірив домашнє завдання учні заповнюють табличку самооцінки (оцінюючи кожне завдання в 1бал) .

ІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь.

Людство здавна користується енергією води, сонця, вітру, щедротами матінки природи які вона дає людині, і які відтворюються. Але людям було цього замало і тому вони почали використовувати інші джерела.

Які саме сучасні джерела енергії ви знаєте?

Так, енергію згоряння кам’яного вугілля, дров і т.п. Але сучасні технології потребують величезну кількість енергії і тому збудували атомні електростанції, атомні енергоблоки.

ІV. Мотивація учбової діяльності. Оголошення теми, мети і задач уроку. Вивчення нового матеріалу.

Тема нашого уроку : « Ділення ядер урану. Ядерні реактори»

Ми сьогодні розглядаємо ядерний реактор.(на дошці відкривається опорний конспект, який учні повинні заповнити протягом уроку)


Ядерний реактор

Мислителі
ТеоретикиІнженери конструктори
Історики
Інженери з техніки безпеки

Експериментатори
ЕкологиДавайте всі разом побудемо в ролі мислителів, і дамо відповідь на таке питання, чи доцільно в наш час використовувати ядерні реактори ? Наскільки це небезпечно? ( діти висловлюють свою думки ).

Ми на при кінці цього уроку повернемося до цього питання, після того як розглянемо всі основні аспекти та принцип роботи ядерного реактора.

А зараз кожна група отримує своє завдання, виконавши яке один із учнів групи буде захищати перед всім класом і в той же час заповнювати наш опорний конспект, який повинен бути у кожного в зошиті. (за це завдання група отримує 8 балів на всю групу, але учасники розподіляють їх між собою, залежно від участі в розв’язанні проблеми).

Завдання (Інженери конструктори)

С пазлів на аркуші А3 складіть модель атомної електростанції (підпишіть основні його частини та поясніть їх призначення).Якщо у відповіді учнів є певні неточності, або відповідь не повна( у підручниках 11 класу, не має повного опису реактора, деякі його частини не підписані, або взагалі не вказані) , то вчитель вмикає комп’ютерну модель, яка доповнює відповідь учня.

Завдання (Теоретики) .

Розподіліть завдання між членами групи та дайте чітку відповідь на питання, заповнюючи таблицю.

 1. Чому можливе ділення ядер урану при бомбардуванні?
 1. Чому саме нейтронами?
 1. Які нейтрони викидаються під час поділу кожного ядра урану? 1. Які закони виконуються під час поділу ядер урану? 1. Обов’язкова умова виникнення ланцюгової реакції? 1. Що таке коефіцієнт розмноження нейтронів? 1. Якщо к<1, то…

Якщо к=1, то…

Якщо к>1,то…
Завдання для експериментаторів.

Мета перевірити закон радіоактивного розпаду, побудувати графік розпаду.

 1. Відрахуйте початкову кількість монет N0=128, перемішайте їх у банці і висипте в коробку. Нехай, якщо випаде «орел», ядро уціліло, якщо «решка»- розпалося. Підрахуйте число монет, що « не розпалися», складіть їх у банку, перемішайте, висипте у коробку і знову підрахуйте число монет, що «не розпалися». Дослід проведіть поки всі монети «розпадуться».

 2. Заповніть таблицю.

Кількість кидань, n=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість монет, що « не розпались», NКількість монет, що «розпались»,N 1. Побудувати графік залежності числа монет, які «не розсипались» від n

 2. Зробіть висновок про справедливість закону радіоактивного розпаду.

 3. Чи можливі незначні відхилення від основного закону радіоактивного розпаду? Наприклад, може із початкового числа атомів 1000 за один раз розпастися не 500, а 450 атомів. Якщо так , то чому?


Завдання (інженери з техніки безпеки).

Поділіть між собою питання для швидшої роботи і відповідайте більш стисло. Те що в реакторі є найважливішим з техніки безпеки підкресліть синім, а вторинне зеленим.

 1. Призначення теплоносія , що рухається по трубкам?
 1. Для чого використовують регулюючи стрижні?
 1. Навіщо в реакторах використовують залізо або свинець?
 1. Які розміри повинна мати активна зона?
 1. Скільки років може працювати реактор?
 1. Чому повинні працювати спеціалісти високого класу?
 1. Що повинно проводитись для попередження аварії на реакторі?

Завдання (Історики).

Для відповіді на питання використовуйте не тільки підручники,а і додаткову інформацію з різний джерел.

 1. Які відкриття в фізиці спонукали для створення ядерного котла?
 1. Коли ,ким і де був створений перший ядерний котел?
 1. Ким був створений перший реактор в Європі?
 1. Перша в Україні АЕС?
Ми з вами в ході роботи отримали ось такий опорний конспект.


Мислителі

Яд

ерний ре

ак тор

Інженери з техніки безпеки
Інженери конструктори
Призначення теплоносія , що рухається по трубкам


Інтенсивно відводити енергію з активної зони, та з мінімальними витратами передавати її в установку для вироблення електроенергії.

Для чого використовують регулюючи стрижні?

Вони добре поглинають нейтрони.

З їх допомогою можна регулювати коефіцієнт розмноження

Навіщо в реакторах використовують залізо або свинець?

Як захист організму від випромінювання гамма-промнів і нейтронів

Які розміри повинна мати активна зона?

Критичні розміри

Скільки років може працювати реактор?

30-40років

Чому повинні працювати спеціалісти високого класу?

Високотехнологічне обладнання використовується.

Що повинно проводитись для попередження аварії на реакторі?

Контроль за роботою реактора та радіаційного фону.

ТеоретикиЕкспериментатори


Чому можливе ділення ядер урану при бомбардуванні?

При бомбардуванні ядер частинками великих енергій може спостерігатися розщеплення ядра на кілька частин

Чому саме нейтронами?

Під час влучання нейтрона в ядро атома урану в ньому відбувається перегрупування нуклонів. Ядро дуже деформується і розпадається на два приблизно однакових ядра.

Які нейтрони викидаються під час поділу кожного ядра урану?

Миттєві, швидкі і повільні

Які закони виконуються під час поділу ядер урану?

Закон збереження енергії

Обов’язкова умова виникнення ланцюгової реакції?

Щоб середня кількість вивільнених нейтронів з часом не зменшувалась

Що таке коефіцієнт розмноження нейтронів?

Відношення кількості нейтронів у будь-якому «поколінні» до кількості нейтронів попереднього «покоління»

Якщо к>1, то…

Якщо к=1, то…

Якщо к<1,то…

Р-ція швидко затухає

Відбувається зі сталою інтенсивністю

Розвивається лавинно і призводить до ядерного вибуху


Історики


Історики
ЕкологиЯкі відкриття в фізиці спонукали для створення ядерного котла?

В 1939році Ган та Штрасман спостерігали вперше ядерну реакцію

Коли ,ким і де був створений перший ядерний котел?

У 1942 році Фермі в США в Чикаго

Ким був створений перший реактор в Європі?

25 грудня 1946 року Курчатовим

Перша в Україні АЕС?

Ровенська АЕС


V. Закріплення нових знань та умінь.

Кожна група розв’язує задачу. Якщо при її розв’язанні виникають певні труднощі і команда потребує допомоги вчитель може дати підказку, але кількість балів за розв’язану задачу буде менше. ( на це завдання група отримує 8 балів).

Задача

Атомна електростанція потужністю Р=1000МВт має ККД 20%,. Яка маса витрачуваного за добу урану-235?. Вважайте, що при кожному поділі ядра урану виділяється енергія W0=200МеВ.
VІ. Підбиття підсумків уроку.

Кожен учень підраховує підсумковий бал в своїй табличці та здає її вчителю для отримання оцінки в журнал.

Чи змінилася ваша думка стосовно використання ядерної енергетики?

Але напевно ви зможете відповісти на це питання розгляну дома екологічний аспект та заповнивши наш конспект в пункті екологія.

Якщо залишився час на уроці екологію можна заповнити разом з усім класом, вказавши основні напрямки:

1.Проблема радіаційних відходів.

2. Вилучання земель під будівництво АЕС.

3. Руйнування екосистем та їх елементів.

4. Необхідність у водоймищах-охолоджувачах.

5. Катастрофи величезних масштабів та їх наслідки.

VІІ. Домашне завдання.

§71,72 Заповнити конспект

Задача Скільки залізних вагонів масою М=60 Т кожний можна було б підняти на висоту 1км за рахунок енергії, вироблюваної АЕС(див. задачу в класі) за добу?

Додаткове завдання.

Створення презентації стосовно роботи ядерного реактора, причини Чорнобильської трагедії та ліквідація її наслідків, аварії в Японії в наслідок землетрусу (2010р).
Додаток 1.І варіант

Прізвище, ім’я ___________________________________________________

Завдання 1

Вкажіть ізотоп, в ядрі якого найменша кількість нейтронів

А. B. C. D.
Завдання 2

Вкажіть частицю, якої не вистачає в ядерній реакціїА. Нейтрон В. Протон С. α-частиця D. Позітрон
Завдання 3.

Дописати позначення, якого бракує в рівнянні ядерної реакції 1. B. C. D.


Завдання 4.

Вкажіть другий продукт ядерної реакції: 1. n B. p C. D.Завдання 5

Встановити відповідності стрілочкою:

 1. Дефект мас 1. Закон радіоактивного розпаду ΔМ=Zmp+Nmn-mя
 1. Альфа-розпадВид роботи

Бали

Тестові завдання
Робота в групі
Розв’язок задачі
Підсумковий бал

ІІ варіант
Прізвище, ім’я__________________________________________________

Завдання 1

Ізотопи відрізняються один від одного кількістю

А. електронів В. протонів С. нейтронів D. протонів і нейтронів

Завдання 2

Відбувся β-розпад ізотопа Гідрогена . Тобто…

А. утворилося ядро з масовим числом 2

В. Утворилось ядро з атомним номером 3

С. Заряд ядра зменшився

D. Утворилося ядро

Завдання3.

Дописати позначення, якого бракує в рівнянні ядерної реакції 1. B. C. D.


Завдання 4

Вкажіть другий продукт ядерної реакції: 1. n B. p C. D.Завдання 5

Встановити відповідності стрілочкою:

 1. Дефект мас 1. Закон радіоактивного розпаду 1. Бета-розпад ΔМ=Zmp+Nmn-mя


Вид роботи

Бали

Тестові завдання
Робота в групі
Розв’язок задачі
Підсумковий бал
Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка