Тема Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів


НазваТема Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів
Сторінка1/11
Дата21.10.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фізика > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЗМІСТ
Тема 1.1. Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів ……..5 – 6

Тема 1.2. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле. Провідники та

діелектрики …………………………………………………………………………….. 7 – 8

Тема 1.3. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона …………………………………9 – 10

Тема 2.1. Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму ………………………………………………………………………….……...11 – 12

Тема 2.2. Джерела електричного струму. Електричне коло ……………………….13 – 14

Тема 2.3. Сила струму. Одиниці сили струму. Амперметр………………… ……15 – 16

Тема 2.4. Електрична напруга. Вимірювання струму та напруги у колі …………17 – 18

Тема 2.5. Електричний опір. Питомий опір провідника.

Закон Ома для ділянки кола ………………………………………………………....19 – 20

Тема 2.6. Послідовне та паралельне з’єднання провідників ………………………21 – 22

Тема 2.7. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца ..23 – 24

Тема 2.8. Електричний струм у металах. Електричний струм у рідинах.

Електроліз ………………………………………………………………………… ..25 – 26

Тема 2.9. Електричний струм у газах …………………………………………….…27 – 28

Тема 2.10. Електричний струм у напівпровідниках ……………………………..…29 – 30

Тема 3.1. Постійні магніти. Магнітне поле Землі ……………………………… …31 – 32

Тема 3.2. Магнітна дія струму. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом…………………………………………………………………...33 – 34

Тема 3.3. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Електровимірювальні прилади ……………………………………………………...35 – 36

Тема 3.4. Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Явище електромагнітної індукції ………………………………………...37 – 38

Тема 4.1. Атом і атомне ядро ………………………………………………………..39 – 40

Тема 4.2. Радіоактивне випромінювання. Правила зміщення ……………………..41 – 42

Тема 4.3. Дози випромінювання. Радіоактивні ізотопи ……………………………43 – 44

Тема 4.4. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор. Екологічні проблеми ядерної енергетики ……………………………………………………………………………45 – 46
Тема 1.1. Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд.

Два роди зарядів

Варіант 1

У завданнях 1 – 5 виберіть правильну відповідь.

1. Яка фізична величина кількісно визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії?

а)

Електричний заряд

б)

Маса

в)

Кількість речовини

г)

Сила тяжіння

2. Як називають частинки, заряд яких дорівнює нулю?

а)

Електрон

б)

Нейтрон

в)

Протон

г)

Негатрон

3. Яка елементарна частинка є носієм найменшого негативного заряду?

а)

Електрон

б)

Нейтрон

в)

Протон

г)

Негатрон

4. Які частинки входять до складу атомного ядра?

а)

Електрони і протони

б)

Електрони і нейтрони

в)

Електрони і нейтрони

г)

Протони і нейтрони

5. Яка мінімальна кількість тіл, що взаємодіють, необхідна для електризації?

а)

1

б)

3

в)

2

г)

Немає різниці

У завданнях 6 – 8 допишіть правильну відповідь.

6. Взаємодію між електрично зарядженими частинками або тілами називають __________________________________________________________________________

7. Тіла які внаслідок електризації притягуються одне до одного називають __________________________________________________________________________

8. Здатність електричного заряду поділятися до найменшого значення називають __________________________________________________________________________

У завданнях 9 – 12 дайте розгорнуту відповідь.

9. Які заряди відносять до елементарних? Яка між ними схожість?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Чи може електричний заряд існувати окремо від частинки або тіла? Поясніть.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Дайте означення електризації.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Наведіть приклади електризації тіл.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 1.1. Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд.

Два роди зарядів

Варіант 2

У завданнях 1 – 5 виберіть правильну відповідь.

1. Унаслідок якого процесу тіла набувають властивості притягувати інші тіла?

а)

Намагнічування

б)

Тертя

в)

Електризації

г)

Нагрівання

2. Від якого слова походить слово «електрика»?

а)

Бурштин

б)

Нейтрино

в)

Електрик

г)

Скопео

3. Яким символом позначається електричний заряд?

а)

m

б)

q

в)

F

г)

e

4. Яка елементарна частинка є носієм найменшого позитивного заряду?

а)

Нейтрон

б)

Електрон

в)

Протон

г)

Кварк

5. Виберіть одиницю електричного заряду в СІ.

а)

Кілограм

б)

Градус

в)

Кулон

г)

Джоуль

У завданнях 6 – 8 допишіть правильну відповідь.

6. Існують такі роди електричних зарядів: ______________________________________

7. Заряд електрона позначається буквою _______ та його значення дорівнює __________________________________________________________________________

8. Фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл електромагнітно взаємодіяти називається _____________________________________________________

У завданнях 9 – 12 дайте розгорнуту відповідь.

9. Як взаємодіють між собою заряджені частинки або тіла?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Які заряджені частинки зазвичай втрачає або набуває тіло під час електризації?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Назвіть склад атома.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Яке з двох тіл, що беруть участь у процесі електризації, наелектризується, а яке — ні?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 1.2. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле.

Провідники та діелектрики

Варіант 1

У завданнях 1 – 5 виберіть правильну відповідь.

1. За допомогою якого приладу можна виявити електризацію тіла?

а)

Терези

б)

Електрометр

в)

Електроскоп

г)

Електрофорна машина

2. Наелектризовані тіла взаємодіють між собою на відстані, тому що між ними існує:

а)

Сила тяжіння

б)

Магнітне поле

в)

Електричне поле

г)

Вакуум

3. Який заряд має поверхня Землі?

а)

Негативний

б)

Нейтральний

в)

Позитивний

г)

Ніякий

4. Який заряд матиме тіло, якщо під час електризації воно віддало свої електрони іншому тілу?

а)

Негативний

б)

Нейтральний

в)

Позитивний

г)

Ніякий

5. Речовини, що не проводять електрику називаються:

а)

Провідниками

б)

Діелектриками

в)

Непровідниками

г)

Напівпровідниками

У завданнях 6 – 8 допишіть правильну відповідь.

6. За здатністю проводити електричні заряди речовини поділяють на _______________ __________________________________________________________________________

7. Атом до якого приєдналися зайві електрони називається _______________________ __________________________________________________________________________

8. Із віддаленістю від зарядженого тіла дія електричного поля ____________________ __________________________________________________________________________

У завданнях 9 – 12 дайте розгорнуту відповідь.

9. Чи можна стверджувати про створення нових зарядів під час електризації тіл?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. На які системи організму людини можуть негативно впливати зовнішні електричні поля?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Яка частина заряду під час взаємодії перейде від зарядженого тіла до незарядженого?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Чому атом у цілому не має заряду (нейтральний)?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів
Урок №1 Тема. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Обладнання: скляна та ебонітова палички, клаптики хутра й шовку, маленькі шматочки паперу, крапельниця наповнена водою, склянка,...
Урок №2 Тема. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле
Обладнання: скляна та ебонітова палички, клаптики хутра й шовку, електроскопи, провідники та діелектрики, комп'ютер та мультимедійні...
Закон Кулона
Електричне поле — одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також...
Уроку з теми «Взаємодія тіл» 8 клас Тема уроку
Обгрунтуватиіснуваннятискув рідинах і газах на основі молекулярно-кінетичних уявлень, пояснити механізм передавання тиску рідинами...
Урок №5 Тема. Закон Кулона
Кулона; формувати вміння та навички розв’язування типових задач; закріплювати вміння застосовувати одержані на попередніх уроках...
Уроку з теми «Взаємодія тіл» 8 клас Тема уроку
Обладнання: дві скляні трубки,сполучені гумовою трубкою з затиском; сполучені посудини різної форми; вода; гас
Уроку з теми «Взаємодія тіл» 8 клас Тема уроку
Обладнання: мультимедійний проектор,мультимедійна дошка, прозора посудина з піском, дерев’яна дошка із вбитими на краях металевими...
Лекція №13: “Елементарний електричний вібратор”
Елементарний електричний вібратор (диполь Герца) — це ко­роткий порівняно з довжиною хвилі відрізок провідника довжи­ною, по якому...
Яка протока з’єднує два моря, два океани; розділяє дві частини світу,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка