Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання: навч посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко


НазваГорлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання: навч посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко
Сторінка1/16
Дата16.07.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко

Фізико-хімічні основи
технологічних процесів.

ЗВАРЮВАННЯ

Частина 1

2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет Ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»


О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко


Фізико-хімічні основи
технологічних процесів.

ЗВАРЮВАННЯ

Частина 1

Харків «ХАІ» 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет Ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»


О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко


Фізико-хімічні основи
технологічних процесів.

ЗВАРЮВАННЯ

Частина 1

Харків «ХАІ» 2010

УДК 62.002:621.791
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання: навч. посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2010 – Ч.1. – 72 с.


Викладено фізико-хімічні основи зварювання плавленням. Дано уявлення про сукупність металургійних процесів, що впливають на утворення з'єднань. Показано принципові труднощі, які перешкоджають утворенню зварних з'єднань. Описано закономірності атомно-кристалічної будови металів з позицій утворення нерознімного з’єднання, металургійні процеси при різних способах захисту зони зварювання.

Для студентів механічних спеціальностей при самостійному вивченні відповідних розділів курсів „Зварювання в авіації”, „Фізико-хімічні основи технологічних процесів”.
Іл. 25. Табл. 24. Бібліогр.: 9 назв.

Рецензенти: канд. техн. наук М.Ф. Савченко, О.Ю. Шигімага

© Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
„Харківський авіаційний інститут”, 2010
© О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко, 2010

ВСТУП


Зварювання є одним з провідних технологічних процесів створення матеріальної основи сучасної цивілізації. До 70% світового використання сталевого прокату йде на виробництво зварних конструкцій і споруд.

Зварювання можна використовувати для з’єднання практично будь-яких металів і неметалів (пластмас, скла, кераміки та ін.) в будь-яких умовах – на землі, в морських глибинах і космосі. Товщина зварюваних деталей становить від мікрометрів до метрів, маса зварних конструкцій – від часток грама до сотень і тисяч тонн.

Часто зварювання є найбільш ефективним або єдиним способом створення нерознімних з’єднань конструкційних матеріалів і ресурсозберігаючих заготовок, максимально наближених за геометрією до оптимальної форми готової деталі або конструкції.

Утворення зварного з’єднання у зв’язку з уведенням концентрованої енергії в його зону супроводжується комплексом складних фізичних і хімічних процесів, що відбуваються одночасно, основними з яких є:

  • розплавлення основного і електродного металів, їх перемішування;

  • дифузія елементів у зоні контакту твердого й рідкого металів;

  • хімічні реакції, що здійснюються у газовій і рідкій фазах і на їхніх межах;

  • кристалізація розплавленого металу в об’ємі зварювальної ванни та в зоні плавлення;

  • теплова дія на метал в зоні термічного впливу, утворення власних зварювальних напружень і деформацій та ін.

Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при зварюванні, відрізняються від аналогічних процесів, характерних для виплавлення сталі, такими особливостями:

  • швидкостями і напрямом реакції, що пов’язано з високою температурою в зоні зварювання;

  • невеликим об’ємом рідкого металу в зварювальній ванні;

  • короткочасністю існування металу в розплавленому стані та ін.

Велике значення має також енергійна безперервна фізична й хімічна взаємодія розплавленого металу з газовою атмосферою, шлаками, основним металом. Внаслідок цього склад зварного шва може відрізнятися від складів електродного і основного металів.

Вплив фізико-хімічних процесів, які відбуваються в зварному шві, на якість з’єднання є настільки значним, що слід розглянути це питання детальніше.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Проектування технологічних процесів обробки деталей механічних засобів
МОДУЛЬ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МАШИНОБУДУВАННІ
Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки:...
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
МОДУЛЬ ВСТУП. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІВОДИ. ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК Блок...
Гідрологія – наука про природні води, їх властивості та явища і процеси, що в них відбуваються, а також закономірності розвитку цих...
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правові основи документознавчої діяльності /Д. О. Готило, С. Ф. Гуцу, В. М. Петрук – Навч посібник для студентів гуманітарного факультету...
Сутність процесу електроконтактного точкового зварювання
Мета роботи: вивчити технологічний процес електроконтактного точкового зварювання; визначити його відмінності; ознайомитися з будовою...
1 Держава, право та Конституція України
Основи конституційного права і чинного законодавства України / Г. Ю. Каніщев, В. Б. Селевко, С. С. Бичкова. – Навч посібник. – Харків:...
Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч посібник
Важковиховуваність як психолого–педагогічна проблема. Типологія соціально-дезадаптованої поведінки. Асоціальна поведінка як відхилення...
Пасинков В. В., Сорокин В. С. Материалы електронной техники
...
ЗВІТ про виконання лабораторної роботи РУЧНЕ ЕЛЕКТРОДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ...
Умовне позначення електродів для ручного дугового зварювання і наплавлення сталі ГОСТ 9466-75
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка