Проблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту


НазваПроблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту
Сторінка6/12
Дата13.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.5. Герменевтика


І, нарешті, ще одна філософська течія, яку слід розгаснути у зв'язку з проблемою знання, мови, розуміння — це герменевтика. З одного боку, герменевтика — це теорія розуміння, вчення про розуміння та інтерпретацію документів, що містять у собі смислові зв'язки, вчення про передумови і засоби такого розуміння. В такому вигляді вона була розроблена в рамках історико-філологічної науки XVIII ст., хоч корінням своїм сягає сивої давнини. З іншого боку, герменевтика розглядається як течія сучасної філософії, основними представниками якої є X. -Г. Гадамер (нар. 1900), К.Апель (нар. 1922), П.Рікьор (нар. 1913) та ін.

Дільтей розвивав герменевтику як методологічну основу гуманітарного знання. Можливість трансформації герменевтики у філософію була закладена феноменологією Гуссерля, і його внесок у цей процес є подвійним. З одного боку, саме пізня феноменологія з її критикою об'єктивізму породжує герменевтичну проблему не тільки опосередковано, а й безпосередньо, оскільки вона порушує питання про те, як дільтеєвський метод може бути об'єктивним і в науках про природу.

Вихідним пунктом герменевтики як філософської течії є онтологічний характер герменевтичного кола, яке виражає специфічну рису процесу розуміння, пов'язану з його циклічним характером. Ця ідея є центральною у філософському вченні Гадамера. Він не зводить герменевтику до розробки методології розуміння текстів, а визначає її як філософію розуміння. Предметом розуміння, на думку Гадамера, є не смисл, вкладений в текст автором, а той предметний зміст, з осмисленням якого пов'язаний даний текст. За Гадамером, герменевтика є філософією "тлумачення": від тлумачення текстів до тлумачення людського буття, знання про світ і буття в ньому.

Якщо Гадамер розробляє в герменевтиці онтологічний бік, то французький філософ П.Рікьор — гносеологічний. Будь-яке розуміння, на його думку, опосередковане знаками і символами. Під символом Рікьор розуміє будь-яку структуру значень, де один смисл є прямим, первинним, а інший — непрямим, побічним, вторинним, який можна сприйняти лише опосередковано, через первинний смисл. В останні роки він визнає трактовку герменевтики як інтерпретації символів вузького, обмеженого і переходить до аналізу цілісних культурних текстів як об'єкта інтерпретації.

Філософська герменевтика виконує не лише методологічну функцію, а й комунікативну. Це здебільшого виявляється в "метагерменевтиці" німецького філософа Ю.Хабермаса (нар. 1929). Він виходить із того, що чиста герменевтика недооцінює той факт, що в суспільстві, крім культурної сфери життя, є ще й економічна, соціальна, політична. Хабермас робить висновок, що необхідно коригувати герменевтику, і пропонує теорію комунікативної дії. Головним методом комунікації, з його точки зору, є мова. В результаті комунікативної поведінки, вважає Хабермас, складається опосередковане, нормативне середовище, стійкі міжособистісні відносини, стійкі особистісні структури тощо. Теорія комунікативної дії — це один із аспектів соціальної філософії.

3.6. Когнітивна наука


"Когнітивна наука" - дослідження розуму (іntellіgence) і розумних систем, при якому розумне поводження розглядається як щось на кшталт обчислення. Від попередніх підходів до когніції [5] її відрізняє ступінь проникнення ідей і технік "обчислення". Останній термін береться не в чисто арифметичному змісті, а як аналог операцій, здійснюваних комп'ютером [24].

Ясно, що така дисципліна повинна бути комплексною. Наприклад, її можна представити як "федерацію" наук, не зв'язаних строгими статутними відносинами. У цю "федерацію" входять: штучний інтелект (або "прикладна філософія"), мовознавство, психологія й неврологія [13] (інший варіант адміністративного поділу: фізіологія, психолінгвістика й математика [23]). Штучний інтелект націлений на імітацію людського інтелекту за допомогою комп'ютера в рішенні завдань взагалі. "Когнітивна лінгвістика" - філія когнітивної психології, що використає арсенал переробки язикової інформації для побудови моделей, що імітують зовнішні прояви людського поводження при рішенні інтелектуальних завдань. Нарешті, неврологія, або теорія мозку, повинна зводити поводження людини й тварин до схем взаємодії елементів нервової системи.

Загальний знаменник такої комплексної когнітивної науки - побудова моделей пізнання й інтелекту, з перспективою втілення їх на комп'ютері. Отже, предметом дослідження є: людська когніція (тобто взаємодія систем сприйняття, репрезентування й продукування інформації) і її "технологічне подання" [23].

Когнітивна психологія 1960-х рр. - і в цьому її заслуга перед іншими когнітивістськими дисциплінами - продемонструвала можливості інформаційно-пошукового підходу до людського ментальності, можливості нової наукової метамови. Поняття обробки інформації, запозичене з теорії інформації, де воно застосовувалося до фізичних систем передачі повідомлень, було застосовано до людини. Загальна ідея трансформувалася в наступне положення: організми використають внутрішні подання (репрезентації) і здійснюють "обчислювальні" операції над цими поданнями. Когніція тепер - об'єкт регульованого (за правилами) маніпулювання репрезентаціями, у повній аналогії із сучасними комп'ютерами.

Цей теоретичний експеримент, що виявив гнучкість нової наукової метамови в описі психічних процесів, створив передумови для когнітивістського підходу до об'єкта й результатів досліджень у суміжних дисциплінах. І, звичайно ж, у лінгвістиці, оскільки в усьому комплексі наук про людину зіштовхуються, у першу чергу, з відносинами між мовою та іншими людськими видами діяльності і процесами. Мова навіть більшою мірою, чим культура й суспільство, дає когнітивістам ключ до людського поводження [19].

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

30. Використання систем штучного інтелекту в навчальному процесі
Традиційна технологія розв´язування задач вимагала присутності між користувачем (спеціалістом вузької прикладної галузі) і обчисл...
28. Використання систем штучного інтелекту в навчальному процесі
Традиційна технологія розв´язування задач вимагала присутності між користувачем (спеціалістом вузької прикладної галузі) і обчисл...
LO07 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Доведено неадекватність використання нормального закону розподілу випадкових величин у практиці. Розглянуто один із синергетичних...
Тема. Апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Формування знань класифікації, призначення, особливостей застосування апаратних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах....
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Резюме. Розглянуто тенденції розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. Висвітлено такі аспекти, як застосування...
РОЗДІЛ 1 КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ЯК УМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ
Корекція порушень пізнавальної діяльності у молодших школярів з вадами інтелекту
Реферат НА ТЕМУ: «ПРОБЛЕМА ЗАДАТКІВ, ЗДІБНОСТЕЙ І ІНТЕЛЕКТУ В ПСИХОЛОГІЇ»
Так що ж представляють із себе здатності взагалі? Вивчивши масу видань присвячених даній проблемі, можна зробити 3 формулювання,...
Історія мов програмування
ФОРТРАН, для бухгалтерії – переважно мова КОБОЛ. Проте для системних робіт використовувалася мова програмування низького рівня –...
1. Інформація і повідомлення
Повідомлення- інформація вирадена за допомогою літер, чисел, математичних символів, природної мови
Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики і фізики
Методична проблема. Створення умов для самопроектування вчителя-дослідника та учня-експериментатора в умовах глобалізації освітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка