НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010


Скачати 424.21 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010
Сторінка3/5
Дата14.03.2013
Розмір424.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5


Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей робота повертається студенту без рецензування.

Контрольна робота повинна бути виконана із дотриманням наступних вимог:

 • сучасний науковий рівень;

 • достатній теоретичний рівень, вмотивоване обґрунтування висновків;

 • носити дослідницький характер;

 • мати грамотне оформлення;

 • структура, обсяг і оформлення роботи має відповідати методичним рекомендаціям МАУП.

Контрольна робота може бути розбірливо написана студентом власноручно чи набрана на комп’ютері без помилок та виправлень. Студент виконує контрольну роботу українською мовою.

Загальний обсяг контрольної роботи без списку використаних літературних джерел та додатків не повинен перевищувати 15 сторінок.

Робота оформлюється на аркушах білого паперу формату А4. Аркуш контрольної роботи повинен мати поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Всі сторінки контрольної роботи до останньої повинні бути пронумеровані. Першою сторінкою є титульний аркуш, він не нумерується. Загальна нумерація роботи починається з наступної сторінки, де викладається зміст роботи, і на якій ставиться номер «2». Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Наприкінці роботи необхідно оформити список використаної літератури з обов’язковим включенням до нього законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів і спеціальної літератури. Також необхідно перед списком використаної літератури поставити дату завершення роботи та особистий підпис студента.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1.Теоретичне питання.

Сутність аудиту, історичні аспекти і сучасний стан його розвитку і становленні в Україні і його перспективи.

 1. Означення: АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

 2. Практичне завдання.

Перелічити та проаналізувати існуючі нормативи аудиту. Взявши за основу один із чинних нормативів (на вибір) розробити внутрішню методику (норматив) для конкретної аудиторської фірми.

Варіант 2

1.Теоретичне питання.

Предмет, метод і види аудиту. Об'єкти аудиторської діяльності. Відмінності аудиту від ревізії.

2. Означення: АУДИТОР

3. Практичне завдання.

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці та за яких умов:

 • державне підприємство;

 • закрите акціонерне товариство;

 • відкрите акціонерне товариство;

 • товариство з обмеженою відповідальністю;

 • приватне підприємство;

 • комерційний банк;

 • інвестиційний фонд;

 • спільне підприємство;

 • страхова компанія.

Варіант 3

1 Теоретичне питання.

Закон України "Про аудиторську діяльність". Аудиторська палата України (АПУ), її функції.

2. Означення: ОБ’ЄКТИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Скласти графік надання конкретних видів аудиторських послуг, де обов’язково відобразити такі реквізити:

 • назва роботи (послуги), яка виконується (надається);

 • строки виконання;

 • виконавець;

 • вихідні дані, потрібні для перевірки;

 • форма результату;

 • кому надається результат.

Варіант 4

1. Теоретичне питання.

Керування аудитом в Україні. Громадські аудиторські організації. Порядок створення і ліцензування аудиторських фірм.

2. Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3. Практичне завдання.

Укладено договір між аудиторською фірмою і ЗАТ НКМЗ на проведення аудиту. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бути проведена протягом 15 днів.

1. Назвіть, за яких обставин термін проведення аудиторської перевірки може бути змінений.

2. Складіть план роботи аудитора за приведеною формою, обов’язково відбивши в ньому отримання попередньої інформації про клієнта, надсилання листа клієнтові, де будуть зазначені обов'язки і відповідальність аудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку аудитора.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт


Період проведення

Виконавець

Нормативно-правова база

Примітки1   2   3   4   5

Схожі:

Михайленко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
1. основи організації бухгалтерського обліку
Згідно з навчальним планом на заключному етапі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту студенти на протязі ІХ-го семестру вивчають...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни "МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для спеціалістів, магістрів) Київ 2010
Підготовлено кандидатом економічних наук, професором кафедри менеджменту організацій В. П. Сладкевичем
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Навчальна програма зі спецкурсу "Філософська антропологія" (для бакалаврів) Підготував
Курс вивчає та аналізує особливості та сутності феномену людини як соціального та біологічного явища, її основні сутнісні антропологічні...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: “Цифрові пристрої” (заочне...
Логічні основи включають питання, яки пов’язані з використанням базових логічних функцій для аналізу та синтезу типових цифрових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка