1. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія. Предмет філософії


Скачати 41.15 Kb.
Назва1. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія. Предмет філософії
Дата20.04.2013
Розмір41.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія. Предмет філософії

2. Інтуїтівізм А. Бергсона.

3. Суспільство і природа. Екологічні проблеми.

4. Особливості філософської думки старого Сходу (Індія, Китай).

5.Екзистенціалізм..

6. Філософська думка в Україні (XVII – XIX СТ.).

7.Наївний матеріалізм у філософії стародавньої Греції і Риму. 8. Персоналізм М. О. Бердяєва.

9.Український національний світогляд та філософське осмислення дійсності.

10.Стихійна діалектика в філософії Стародавньої Греції і Риму.

11.Неотомізм. 12. Просвітництво Г.С. Сковороди і Т.Г. Шевченка.

13. Середньовічна схоластика. Номіналізм та реалізм.

14.Критична філософія франкфуртської школи.

15.Сучасні філофські уявлення про суспільство.

16. Основні риси епохи Відродження.

17. Психоаналіз і фрейдистська філософія. .

18.Сутність формаціонної теорії розвитку суспільства. Діалектика базису та надбудови.

19.Філософія Ф.Бекона і Т. Гоббса.

20. Неопозитивізм.

21.Філософія науки. Емпіричний та теоретичний рівень наукового пізнання.

22.Основні проблеми філософії та їх тлумачення матеріалізмом, ідеалізмом та метафізикою

23. Волюнтаризм і фаталізм в історії

24. Сутність, структура і функції політичної системи

25.Раціоналізм Б.Спінози і Г. Лейбніца.

26.Філософські та конкретно- наукові уявлення про матерію.

27. Соціальні якості особи в філософсько – літературній творчості Т.Г. Шевченка

28. Дуалізм і транседентальний ідеалізм І. Канта. ..

29. Філософія і конкретні науки про свідомість.

30.Науково–технічний прогрес і екологія. Глобальні екологічні проблеми і соціальний прогрес.

31. Суб’єктивний ідеалізм Й. – Г. Фіхте та об’єктивний ідеалізм Ф. – В. Шелінга.

32. Вчення про істину в філософії.

33. Філософська думка Київської Русі.

34. Діалектичний ідеалізм Г. – В. – Ф. Гегеля.

35. Емпіричний та теоретичний рівень наукового пізнання.

36. Людина як предмет філософського осмислення.

37. Матеріалізм Л. Фейєрбаха. .

38. Співвідношення теорії та емпірії в науці. .

39. Матеріальне виробництво в системі суспільного життя. Соціальні потреби, інтереси, цілі.

40. Діалектичний та історичний матеріалізм К.Маркса та Ф.Енгельса.

41. Особливості філософії української духовності XVIII – XX ст. (Г.С. Сковорода, П. Д. Юркевич, Д.І. Чижевський)

42. Основні ідеї праці Р.Декарта “Міркування про метод”

43. Позитивізм О. Конта, Дж. Мілля і Г. Спенсера.

44. Сучасні філософські уявлення про людину. 45. Соціально-філософські ідеї в творчості І. Франка.

46. Філософія волі до життя А. Шопенгауера.

47. Наука. Її основні особливості та функції.

48. Філософія в Києво-Могилянській академії.

49. Культура і цивілізація в філософії О. Шпенглера. 50. Філософія в пошуках визначених етапів розвитку людської історії. Західні

філософії про сутність і закономірності розвитку суспільного життя.

51. Ідея державності в духовній культурі України ХІХ ст.

52. Емпіричний прагматизм Ч.С. Пірса і У. Джемса.

53. Волюнтаризм і фаталізм в історії. 54. Свідомість як умова відтворення людської культури, її структури і форми..

55. Психоаналіз і фрейдистська філософія.

56. Зміст і методологічне значення категорії «суспільне буття» і «сучасна

свідомість». .

57. Розвиток матеріалізму в філософії та природознавстві в Україні

ХІХ – початку ХХ ст.

58. Вчення І. Канта про категорії та процес пізнання.

59. Наука і морально-естетичні норми.

60. Вчення про iстину.Iстина та хиба.

61. Метод моделювання та його роль в сучасному науковому пізнанні.

62. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Філософські концепції

про суспільство (ідеалізм, натуралізм, матеріалізм)..

63. Структура та функції світогляду.

64. Категорії «сутність», «явище», «причина» та «слідство», їх методологічне значення для сучасної науки та практики.

65. Сутність, основні напрямки та соціальні наслідки НТР.

66. Політична організація суспільства. Громадське суспільство і держава як форми організації суспільного життя.

67. Діалектичний та історичний імперіалізм Г.В. Плеханова і В.І. Леніна

68. Сутність, основні напрямки та соціальні наслідки НТР.

69. I нструменталiстський i концептуальний прагматизм Дж.Дьюї та К.Льюїса.

70. Чуттєве і раціональне в пізнанні їх співвідношення.

71. Герменевтика, як філософська теча.

72. Філософське поняття культури. Культура і цивілізація.
73. Філософський зміст проблеми буття.

74. Біологічне та соціальне в людині.

75. Філософсько-гуманістична думка українського Ренесансу ХV-XVI ст.

76. Діалектичний та метафізичний методи в філософії. Об’єктивна і

суб’єктивна діалектика

77. Категорія «можливість та дійсність». Її методологічне значення.

78. Проблеми життя і смерті в філософії.

79. Неотомiзм.

80. Суспільство як здатна до саморозвитку система.

81. Проблеми особистості в філософі, її роль у суспільному розвитку.

82. Філософська думка Київської Русі.

83. Проблеми та перспективи сучасної цивілізації.

84. Сучасний детермінізм.

85. Роль науки в розвитку техніки.

86. Фiлософiя волi до влади Ф.Нiцше.

87. Проблеми демократизації суспільного життя. Формування правової

держави в Україні.

Схожі:

Усні питання на іспит з „ФІЛОСОФІЇ” (макс. 10 балів за два питання в білеті)
Що таке філософія, її предмет, структура, та поясніть кожен елемент цієї структури. Які історичні типи світогляду Ви знаєте та поясніть...
ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
Курс Хорькова Дарина Співвідношення міфологічного і філософського способів мислення
Науковий світогляд виникає пізно – на етапі накопичення наукою достатньої кількості знань для відповідей на основні світоглядні питання,...
Закони діалектики
Світогляд як центральне поняття філософії. Його різновиди і типи. Предмет філософії
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення
Сучасна філософія техніки не є завершеною, вона навіть не являє собою певної філософської цілісності. Переважно це зумовлено «дитячим»...
Що таке філософія, її предмет і функції?
Розкрийте сутність раціоналізму як одного з основних напрямів філософії Нового часу
Курс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет і роль в суспільстві
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
Семінар №1 «Антична філософія»
Засновник етики в західноєвропейській філософії та його філософсько-етичні принципи
Творчiсть видатного українського мислителя ХIХ ст. Памфiла Юркевича...
Філософія П. Юркевича багатогранна й не підпадає під якесь одне усталене визначення. У ній простежуються глибокі й оригінальні думки...
Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни ” Основи філософських знань” для групи КС 21
Філософія в системі духовної культури: взаємовідношення філософії, науки та релігії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка