Закони діалектики


Скачати 28.32 Kb.
НазваЗакони діалектики
Дата08.04.2013
Розмір28.32 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Філософія > Закон
\\\питання на ФІЛОСОФІЮ (Е)

 1. Поняття філософії та проблеми її предмету

 2. Світогляд,його структура і функції

 3. Світогляд як центральне поняття філософії. Його різновиди і типи .Предмет філософії.

 4. Концептуальність філософії. Основне питання філософії.

 5. Функції філософії.

 6. Загальна характеристика особливостей східного світогляду та його культурно-історичних передумов.

 7. Давньоіндійська філософія ,її своєрідність та історія виникнення.

 8. Зародження філософії у Стародавньому Китаї.

 9. Основні філософські вчення.

 10. Етапи розвитку античної філософії.

 11. Основні філософські школи до сократівського періоду.

 12. Класичний період античної філософії.

 13. Філософія елліністичного періоду.

 14. Головні риси та особливості середньовічної філософії.

 15. Християнська апологетика. Патристика і схоластика. Боротьба реалізму і номіналізму.

 16. Антропоцентризм та гуманістична спрямованість філософії Відродження.

 17. Пантеїзм та діалектика творчості М.Кузанського. геліоцентризм та натурфілософські вчення Ренесансу (М.Копернік ,Дж.Бруно).

 18. Наукова революція ХУГХУП ст.. та її вплив на розвиток філософії.

 19. Емпіризм і раціоналізм.

 20. Проблема людини та суспільства у філософії Просвітництва.

 21. Місце і роль німецької класичної філософії в історії світової філософії.

 22. Кант – родоначальник класичної німецької філософії. Його філософська система.

 23. Система об*єктивного ідеалізму та діалектика Гегеля . антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

 24. Філософія марксизму.

 25. Особливості розвитку філософської думки в Україні.

 26. РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

 27. Філософське вчення Г.С.Сковороди.

 28. «філософія серця» П.Юркевич.

 29. Філософські погляди ХІХ ст. в Україні.

 30. Філософія «розстріляного покоління»

 31. Сучасний етап філософської думки на Укпаїні.

 32. Онтологія – вчення про буття. Онтологія та гносеологія .

 33. Буття і життя.

 34. Матерія як гносеологічна категорія і як субстанція.

 35. Рух як спосіб буття матерії.

 36. Основні форми руху матерії.

 37. Свідомість і мислення.

 38. Свідомість і психіка. Свідоме. несвідоме й над свідоме у психіці людини.

 39. Свідомість як ідеальне.

 40. Природа ідеологічного. Відносна самостійність і творча активність свідомості.

 41. Історико – філософський аспект поняття «діалектика».

 42. Діалектика як загальна теорія розвитку.

 43. Діалектика як система законів категорій і принципів.

 44. Закони діалектики.

 45. Основні закони діалектики.

 46. Пізнання як специфічна форма відношення людини до світу. Теорія пізнання.

 47. Рівні та форми пізнання.

 48. Проблема істину у пізнанні.

 49. Абсолютна та відносна істина.

 50. Методологія наукового пізнання.

 51. Соціальна філософія, її предмет та завдання.

 52. Суспільство як система і життєдіяльність людини.

 53. Природа – матеріальна передумова суспільства.

 54. Основні сфери суспільного життя людини.

 55. Громадянська злагода та громадянське суспільство. Сутність науково – технічної революції.

 56. Людна в історії філософської думки. Проблема «людина – світ». Поняття «людина». «індивід», «особистість».

 57. Відношення «людина – суспільство» . вплив суспільства на формування структури особистості. Потреби, інтереси, ціннісно – нормативні системи.

 58. Життєві позиції особистості. Свобода,вибір та відповідальність особи.

 59. Сенс буття людини.

 60. Проблема єдності та багатоманітності історичного процесу в історії філософії.

 61. Рушійні сили та суб*єкти суспільного розвитку.

 62. Формування та розвиток ідеї суспільного прогресу в історії філософської суспільно – політичної думки.

 63. Поняття соціального передбачення та прогнозування майбутнього.

 64. Поняття духовного життя суспільства.

 65. Рівні та форми суспільної свідомості.

 66. Духовна культура суспільства.

 67. Типологія культур.

 68. Цінності духовної культури, їх роль у житті суспільства і людини.

 69. Передісторія і становлення науки.

 70. Типологія філософських і методологічних проблем науки.

 71. Наука як система, її формування в процесі розвитку і нагромадження наукових знань.

 72. Структура науки. Функції науки.

Схожі:

План 1 Історичні форми і особливості діалектики 2 Діалектичні принципи...
У цих думках сформульовані основи діалектики в сучасному її розумінні. Наприклад, Геракліт вважав, що історично першою формою діалектики...
До законів діалектики відносяться
Предметом науки є система категорій чи відносин, які досліджуються наукою з метою отримання певного приросту знань
Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
Закони сучасної загальної риторики
Більша увага буде приділена тому, як ці закони працюють при безпосередній взаємодії з тим (або з тими), кому ця мова адресована,...
Тема уроку: Газові закони. Комп ’ ютерні презентації. Мета уроку:...
Закон Бойля- Маріотта. Добуток тиску даної маси газу об’єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою
Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку
Навчальна: активізувати знання про методи наукового пізнання природи; сформувати в учнів уявлення про фотоефект і вивчити його закони;...
Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Закони Хаммурапi

Закони та закономірності менеджменту
Формування організаційних структур управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності
Закони України
Про електронні документи та електронний документообіг” №851/IV від 22. 05. 2003 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка