Зведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р


Скачати 254.25 Kb.
НазваЗведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р
Сторінка2/3
Дата03.04.2013
Розмір254.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   2   3

Ільницький В.І. Джерела до вивчення українського визвольного руху визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 – 1950-ті рр.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 86 – 99. (0,7 др. арк.)

 • Ільницький В.І. Кадрове наповнення Стрийського надрайонного проводу ОУН (1945 – 1952) // Грані історії: збірник наукових праць. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. – Вип. 5. – С. 127 – 138. (0,5 др. арк.)

 • Ільницький В.І. Кадровий склад Карпатського крайового проводу ОУН (1945 – 1954) // Збірник наукових праць. Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – ХХV. – К. : ННДІУВІ, 2012. – С. 122 – 141. (0,7 др. арк.)

 • Лазорак Б.О. “Діялося у Кам’янці-Подільському року Божого 1664 на суді духовному консисторському”: конфлікт кам’янецького намісника Михайла Гунашевського з духовенством, руським магістратом і парафіяльною громадою церкви Івана Хрестителя // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 16. – Дрогобич, 2012. – С. 447-473 (1, 55 д. а.)

 • Лазорак Б.О. Декрет Антонія Левинського 1777 року для Братства Чесного Хреста у Львові // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 46 / За редакцією Руслана Сіромського. – С. 411-429 (1, 02 д. а.)

 • Лазорак Б.О. Кілька нових фактів до історії братських шкіл Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVIII ст.) // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 2 (85). – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 130–135 (у співавторстві з Дмитром Досином); (0, 77 д.а.)

 • Лазурко Л. Львівський часопис “Ruś”: організаційні засади та основні напрями діяльності // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип.XVI. – Дрогобич: Коло, 2012. – С.338-352. (0,9 др. арк)

 • Момот М. Правова культура як феномен суспільного буття / М.О. Момот // Митна справа. – 2011. – № 1(73). – С. 172 – 177. (5 с. / 0,6 д.а.)

 • Стецик Ю. Душпастирська праця василіанського чернецтва Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, В-во: Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – Серія: Історичні науки. - № 23 (220). – С.25–30. (0,5 др. арк.)

 • Стецик Ю. Реінвентація монастирських, парафіяльних і церковних маєтків міста Дрогобича 1909 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник /ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. XVІ. – Дрогобич: Коло, 2012.– С. 512–532 (1,0 др. арк.)


  за рубежем – 4 / 3,4 д.а.

  1. Галик В. М. Іван Франко та Іван Кобилецький. Реконструкція співпраці на матеріалах епістолярії // Fasciculi musei regionalis Brzozoviensis. –Brzozów, 2011. – Nr. 5. – S. 201 – 215. (0,6 д.а.)

  2. Галик В. М. Культурне життя Самбірсько-Турківського Підгір’я в творчій спадщині Івана Франка // Fasciculi musei regionalis Brzozoviensis. –Brzozów, 2011. – Nr. 5. – S. 173 – 199. (1, 1 д.а.)

  3. Галів М.Д. Польське шкільництво на Дрогобиччині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzozów: Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2011. – Nr. 5. − S. 235 – 262. (1,0 др. арк.)

  4. Лазурко Л. Інтелектуальне коло „Kwartalnika Historycznego” львівської доби: творення культу національного героя // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. Andrzej Czyżewski, Rafał Stobiecki, Tomasz Toborek, Leonid Zaszkilniak. – Warszawa–Łódź 2012. – S.198-209. (0,7 др.арк).


  у інших наукових виданнях – 59 / 28,99 д.а.

  1. Галик В. М. Взаємини Івана Франка з греко-католицьким священиком з Верховинщини – Іваном Попелем // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів: “Логос”, 2012. – Книга І. – С. 489 – 503. (0, 75 д.а.)

  2. Галик В. М. Дрогобицька гімназія у науковій спадщині Івана Франка та листи від її учнів і вчителів до нього // Літопис Бойківщини: журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени. – Видає Товариство “Бойківщина”, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 47 – 55. (0, 54 д.а.)

  3. Галик В. М. Дрогобицькі юристи – кореспонденти Івана Франка // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. І. – С. 360 – 372. (0, 62 д.а.)

  4. Галик В. М. Іван Франко – редактор і видавець перекладів отця Данила Бодревича // “Дух-душа-тіло” як проблема філософії та культури російського Срібного віку: матеріали Міжнародної наукової конференції / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 17. – С. 399 – 415. (0, 82 д.а.)

  5. Галик В. М. Кореспонденція з сіл Дрогобиччини до Івана Франка (Добрівляни, Воля Якубова, Ясениця Сільна) // Літопис Бойківщини: журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени. – Видає Товариство “Бойківщина”, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 32 – 41. (0, 54 д.а.)

  6. Галик В. М. Листування отця Богдана Кирчіва з Іваном Франком // Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі. Збірник наукових праць: матеріали Міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. VІ. – С. 162 – 182. (1, 3 д.а.)

  7. Галів М.Д. “Святоюрець” із Дрогобиччини: штрихи до біографії о. Івана Котіва // Слово: Релігійно-суспільний часопис Дрогобицької духовної семінарії. – 2012. − № 1(49). – березень-травень. – С. 33 – 41. (0,8 др. арк.)

  8. Галів М.Д. Антоній Лужецький // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 109. (0,1 др. арк.)

  9. Галів М.Д. Володимир Хиляк // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 218 – 219. (0,1 др. арк.)

  10. Галів М.Д. Громада села Літиня на Дрогобиччині у боротьбі за рідномовну школу в 20 – 30-их роках ХХ ст. // Літопис Бойківщини. – 2012. – Ч. 1/82(93). – С. 42 – 50. (0,5 др. арк.)

  11. Галів М.Д. Данило Лепкий // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 104 – 105. (0,1 др. арк.)

  12. Галів М.Д. Земельний конфлікт між громадами сіл Грушова, Літиня і Тинів на Дрогобиччині у середині XVIII ст. // Літопис Бойківщини. – 2012. – Ч. 2/83(94). – С. 70 – 78. (у співавторстві з О.Пушій) (0,5 др. арк.)

  13. Галів М.Д. Зміст та організація навчально-виховного процесу у початкових школах Галичини періоду нацистської окупації (1941 – 1944 рр.) // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Вип. І. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 137 – 146. (співавтор У.Міщук) (0,5 др. арк.)

  14. Галів М.Д. Іван Котів // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 96 – 98. (0,2 др. арк.)

  15. Галів М.Д. Матеріальне забезпечення початкових (народних) шкіл Дрогобиччини у роки німецької окупації (1941 − 1944) // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: [збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло]. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2012. – Випуск 3. − С. 248 – 254. (0,6 др. арк.)

  16. Галів М.Д. Народне (початкове) шкільництво Стрийщини у період німецької окупації (1941 − 1944) // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Вип. І. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 372 – 383. (0,7 др. арк.)

  17. Галів М.Д. Онуфрій Лепкий // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 106 – 107. (0,1 др. арк.)

  18. Галів М.Д. Проблема формування характеру особистості у педагогічній спадщині Н. Шелґунова // Парадигма sacrum  profanum в літературі та культурі. Збірник наукових праць: матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Вип. 6. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 191 – 199. (0,6 д.а.)

  19. Галів М.Д. Реалізація ідеї національної автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Вип. І. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 78 – 84. (0,5 др. арк.)

  20. Галів М.Д. Степан Стебельський // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 182 – 185. (0,2 др. арк.)

  21. Галів М.Д. Українське і польське народне шкільництво на Дрогобиччині в період німецької окупації (1941 − 1944): порівняльний аналіз // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: Збірник наукових праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010 – 2011. – Вип. 3 – 4. – С. 147 – 158. (0,8 др. арк.)

  22. Галів М.Д. Українське селянство у боротьбі за рідномовну школу у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. (на прикладі с. Гаї Нижні на Дрогобиччині) // Парадигма sacrum  profanum в літературі та культурі. Збірник наукових праць: матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Вип. 6. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 183 – 190. (у співавторстві з Т.Лазорак) (0,5 др. арк.)

  23. Галів М.Д. Шкільна освіта в Трускавці у роки німецької окупації (1941 – 1944) // 1) Франкова криниця Підгір’я. – 2011. − № 49 (147), 16 грудня. – С. 6 − 7; 2) Трускавецький вісник // http://protruskavets.org.ua/2011/12/02/ (0,5 др. арк.)

  24. Дмитришин Ю. Л. Поширення хелмінського права / Ю. Л. Дмитришин // Молодіжна політика : проблеми та перспективи. Випуск 3 // [збірник наукових праць / наук. ред.С. А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 208 – 211. (0,3 д.а.)

  25. Ільницький В.І. Володимир Ільницький // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 67 – 69. (0,2 др. арк.)

  26. Ільницький В.І. Володимир Лабанців // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 99 – 100. (0,1 др. арк.)

  27. Ільницький В.І. Володимир Лівий // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 108. (0,1 др. арк.)

  28. Ільницький В.І. Володимир Фрайт // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 205 – 206. (0,1 др. арк.)

  29. Ільницький В.І. Загибель останнього провідника Карпатського Крайового проводу ОУН Миколи Твердохліба-“Грома” // Літопис Бойківщини. – Ч. 1/82(93). – Рік 2012. – ЗСА – Канада – Україна: “Посвіт”. – С. 60 – 67. (0,4 др. арк.)

  30. Ільницький В.І. Іван Ходачник // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 220. (0,1 др. арк.)

  31. Ільницький В.І. Йосиф Лужецький // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 110. (0,1 др. арк.)

  32. Ільницький В.І. Кадрове наповнення Карпатського крайового проводу ОУН (1945 – 1952 років) у документах репресивно-каральних органів // Український вісник (Незалежний політико-просвітницький альманах) / Під ред. Я. Гелетія та В. Шевчук. – 11 (15). – Львів-Республіка Комі-Дубно-Луцьк, 2011 – 2012. – С. 263 – 286. (1 др. арк.)

  33. Ільницький В.І. Микола Ільчишин // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 69 – 70. (0,1 др. арк.)

  34. Ільницький В.І. Михайло Харів // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 217 – 218. (0,1 др. арк.)

  35. Ільницький В.І. Петро Петрига // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 148 – 149. (0,1 др. арк.)

  36. Ільницький В.І. Польсько-українське протистояння у Карпатському краї ОУН (1943 – 1946) // Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни : причини і наслідки : матеріали Міжнарод. наук.конф. – К. : НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 308 – 328. (1,5 др. арк.)

  37. Ільницький В.І. Поширення спецорганами звернень колишніх підпільників як форма компрометації та ліквідації підпілля // Літопис Бойківщини. – Ч. 2/ 83 (94). 2012. – С. 56 – 62. (0,4 др. арк.)

  38. Ільницький В.І. Провідник Карпатського крайового проводу ОУН – Степан Слободян-“Єфрем”, “Клим” // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 1. – С. 383 – 390. (0,5 др. арк.)

  39. Ільницький В.І. Радянські виборчі кампанії повоєнного періоду та політика радянізації західноукраїнського суспільства // Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (946 – 1951 рр.). Збірник документів і матеріалів / [упор. і відп. ред. О.Й. Стасюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2011. – С. 3 – 36. (2 др. арк.)

  40. Ільницький В.І. Роман Різняк-“Макомацький” // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 158 – 159. (0,1 др. арк.)

  41. Ільницький В.І. Степан Ніклевич // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 134. (0,1 др. арк.)

  42. Ільницький В.І. Теодор Муйла // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 131. (0,1 др. арк.)

  43. Ільницький В.І. Штрихи до питання боротьби репресивно-каральної системи проти греко-католицької церкви у Дрогобицькій області УРСР (1945 – 1953) // Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі: Збірник наукових праць: матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 200 – 211. (0,5 др. арк.)

  44. Ільницький В.І. Ярослав Косарчин // 150 славних українців Дрогобиччини / Упоряд. Богдан Пристай. – Дрогобич: ВПЦ “Наш друг”, 2012. – С. 85 – 86. (0,1 др. арк.)

  45. Копельців-Левицька Є. Д. Правова ментальність в українській обрядово-звичаєвій культурі / Є. Д. Копельців-Левицька // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : [збірник наукових праць / наук. ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 401 – 406. (0,4 д.а.)

  46. Лазорак Б.О. Верхні та Нижні Гаї: короткий історіографічний огляд (ХХ – ХХІ ст.) // Літопис Бойківщини. – Ч. 2/82. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 77-84. (0, 52 д. а.)

  47. Лазорак Б.О. Молодші церковні братства Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії у XVIII ст.: спроба контекстуального аналізу // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2012. – С. 256-272. (0, 93 д. а.)

  48. Лазорак Б.О. Унійні церковні братства Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії // Слово: релігійно-суспільний часопис Дрогобицької духовної семінарії. – № 2(50). – червень-серпень. – Дрогобич, 2012. – С. 34-37. (0, 39 д. а.)
 • 1   2   3

  Схожі:

  Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
  Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
  Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
  Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
  ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
  Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
  Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
  Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
  ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
  Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
  Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
  Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
  ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
  Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
  ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
  Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
  Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
  ...
  Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
  ...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка