Література на допомогу вчителю


Скачати 27.09 Kb.
НазваЛітература на допомогу вчителю
Дата15.04.2013
Розмір27.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Література на допомогу вчителю

 1. Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №10/13 від 25.09.2003 р. / Інформаційний збірник МОН України, 24/2003, грудень.

 2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін. // - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім В.Гнатюка, 2003. – 52 с.

 3. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века.-М.: Совершенство, 1998.- 608 с.

 4. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию.-М.: Школа-Пресса, 1995.- 495 с.

 5. Горський В.С. Історія філософії і суспільної думки як компонент національної свідомості // Проблеми філософії – 1991. – Вип. 9. – К.: Либідь, 2000.

 6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001. – 24 с.

 7. Державна національна програма “Освіта” для України у ХХІ столітті. – К., 1994. – 61 с.

 8. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості.—К., 1998.

 9. Козлова О.Г. Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя. —Суми, 1999.

 10. Освітні технології (За ред. Пехоти О.М.).—К., 2001.

 11. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.—К., 2004.

 12. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя. – К., 1994.
 1. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя. – К., 1994.


Список рекомендованої фахової літератури:

 1. Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці // Збірник нарисів. – Львів. – 1992.

 2. Багров. М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство.К., 2000

 3. Білявський Г., Падун М., Фурдуй Р. Основи загальної екології. Київ. “Либідь”. 1995.

 4. .Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. –М.: Наука, 1988.

 5. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів. Поллі, 1997.

 6. Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз метождології. Львів, 2003.

 7. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка.

 8. Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз метождології. Львів, 2003.

 9. Дубович І.Країнознавчий словник. Довідник. Львів, 2002.

 10. Економічна і соціальна географія світу // За ред. С.П. Кузика. Львів, 2002.

 11. Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. Етнополітична карта світу XXI століття: Методичний і предметний коментарі. Тернопіль, 2000.

 12. Назарук М. Соціоекологія. Словник-довідник. Львів. ВНТЛ., 1998.

 13. Бєскова Н., Шищенко П., Уварова Г. Шкільна географія – складова овітньої галузі “Природознавство”.

 14. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України, № 5 від 20 січня 2004 р.

 15. И. Баринова Современный урок географии. Краєзнавство, география, туризм, №21-24, 2001.

 16. Білецький М.І., Благодир С.Ф., Влах М.Р., Ковальчук І.П., Кравчук Я.С. Збірник конкурсних тестових завдань з географії. Львів ЛНУ ім. І.Франка.- 2002.

 17. Бєскова Н., Шищенко П., Уварова Г. Шкільна географія – складова овітньої галузі “Природознавство”.

 18. Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання : Науково - метод. псібник.-К.: ІЗМН, 1998.

 19. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997. – 416 с.

 20. Даринський А.В. Методика преподавания географии. – М.,1975 р.,– 367

 21. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України, № 5 від 20 січня 2004 р.

 22. Душина И. Педагогические технологии обучения географии.-

// География в школе, 2001 - №3.

 1. Власюк В.В. Практичні завдання на уроках географії у 8-9 класах,- ЧОІПОПП.-1999.

 2. Заставецька О.В. Збірник задач з фізичної географії. Навчальний посібник для учнів 6-8 класів.- Тернопіль: Підручники і посібники.-1996.-с.40.

 3. Заставецька О.В. Збірник задач з економічної географії. Навчальний посібник для учнів 9-10 класів.- Тернопіль: Підручники і посібники.-1996.-с.40.

 4. Епов О.Д. Рішення задач з фізичної та економічної географії ( за збірником О.В.Заставецької).- ЧОІПОПП. – 1999.

 5. Маца К.О. Задачі і вправи з географії.К., 1974.

 6. Откаленко М.П. Методика роботи з картою на уроках географії. К.,1986

Схожі:

О. Ю. Смейко На допомогу вчителю
Однією з найважливіших причин байдужого ставлення дітей до навчання є відсутність або недостатність творчого начала в їхньому духовному...
СКАРБНИЦЯ НАРОДНИХ ЗНАНЬ ІЗ ЗООЛОГІЇ
Збірка вміщує матеріали на допомогу вчителю біології стосовно елементів національної культури у формі прислів`їв, приказок, легенд,...
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Уроки розвитку мовлення
Вступ. Література і фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Роль книги в сучасному житті. ТЛ. Світова література
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Тема «Еміграційна література. Українська література 1940-1950 рр.»
Встановіть відповідність: 1 Перша хвиля української еміграції кінця ХІХ поч. ХХ ст
В який період з’являється полемічна література?
Яка література стала головною зброєю ідеологічної українського народу проти національного й релігійного гноблення?
Інформаційна картка послуги
Посвідчення про отримання державної соціальної допомоги інвалідам I,II,IIIгр.,які не мають права на пенсію,посвідчення особам,які...
Нові надходження книг у фонди Долинської ЦБС
Література систематизована за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації для масових бібліотек. В межах розділів література...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Затвердити Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка