Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Загальні питання


Скачати 104.97 Kb.
НазваПро Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Загальні питання
Дата22.03.2013
Розмір104.97 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Економіка > Конкурс
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 64

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування


Загальні питання

1. Цим Положенням регулюється процедура проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - Конкурс), розроблених органами місцевого самоврядування.

2. Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - проекти та програми), які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв’язання

актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

3. Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені рішенням відповідної ради. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

4. Основні завдання Конкурсу:

розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у розробленні і реалізації проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

створення фонду підтримки перспективних проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв’язання проблем розвитку місцевого самоврядування;

удосконалення інформаційної політики з питань розвитку місцевого самоврядування.

Основні напрями, за якими розробляються проекти та програми

5. Основними напрямами, за якими розробляються проекти та програми, є:

1) організація ефективної системи надання послуг населенню;

2) розвиток ефективних механізмів управління;

3) удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

4) розроблення пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

5) розроблення та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування;

6) реформування системи житлово-комунального господарства;

7) розвиток мережі громадського транспорту;

8) удосконалення системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів;

9) удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

10) розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

11) впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування;

12) розроблення та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;

13) розвиток підприємництва;

14) модернізація інженерної інфраструктури;

15) підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;

16) реформування системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення;

17) освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування. ( Пункт 5 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 902 ( 902-2004-п ) від 13.07.2004 )

Організаційне забезпечення Конкурсу

6. Для організації Конкурсу утворюються рада, дирекція та експертна комісія.

7. Рада Конкурсу є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу.

Головою ради Конкурсу є Віце-прем’єр-міністр України, заступником голови ради Конкурсу є Міністр Кабінету Міністрів України. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 302

( 302-2005-п ) від 20.04.2005 )

8. До складу ради Конкурсу входить Голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню, а також можуть входити народні депутати (за згодою), представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх об’єднань, громадських організацій (за згодою), незалежні експерти та науковці.

9. Персональний склад ради Конкурсу затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням дирекції Конкурсу.

Голова ради, заступник голови ради та члени ради Конкурсу здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Голова ради Конкурсу має право вносити у разі потреби зміни до складу ради та експертної комісії Конкурсу. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

10. Рада Конкурсу:

1) затверджує план здійснення необхідних організаційно-технічних заходів;

2) затверджує персональний склад експертної комісії Конкурсу та положення про неї;

3) затверджує порядок реєстрації проектів та програм, вимоги до них та порядок їх оцінки;

4) приймає рішення про оголошення Конкурсу;

5) визначає обсяги фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, та погоджує кошториси відповідних витрат;

6) затверджує плани роботи дирекції та експертної комісії, здійснює контроль за їх діяльністю;

7) розглядає питання, пов’язані з реєстрацією учасників Конкурсу;

8) розглядає і затверджує документи, підготовлені дирекцією Конкурсу;

9) визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про фінансування проектів та програм;

10) затверджує типову угоду між дирекцією Конкурсу та органом місцевого самоврядування - переможцем Конкурсу щодо реалізації проектів та програм, яка повинна містити істотні умови щодо пропозицій переможця, фінансово-економічного обгрунтування тощо;

11) надає консультаційну та організаційну підтримку дирекції та експертній комісії Конкурсу з питань його проведення.

11. Рішення ради Конкурсу приймаються простою більшістю голосів її членів і оформлюються протоколом. У разі рівної кількості голосів "за" і "проти" вирішальним є голос голови ради.

12. Дирекція Конкурсу є виконавчим органом ради.

Функції дирекції Конкурсу виконуються Фондом сприяння місцевому самоврядуванню.

Очолює дирекцію Конкурсу Голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню.

Для здійснення своїх повноважень дирекція Конкурсу може залучати представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об’єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.

13. Дирекція Конкурсу:

1) забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;

2) формує та подає на затвердження ради Конкурсу пропозиції щодо персонального складу експертної комісії Конкурсу та положення про неї;

3) подає на погодження ради Конкурсу пропозиції щодо кошторису витрат на здійснення відповідних заходів;

4) здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності ради Конкурсу та його проведення;

5) подає на розгляд ради Конкурсу пропозиції щодо визначення обсягів фінансування на кожний бюджетний період;

6) здійснює розпорядження коштами фонду Конкурсу, передбаченими для здійснення заходів з організації Конкурсу;

( Підпункт 6 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

7) проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів та програм на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

8) надає методичні рекомендації, консультації щодо організації, умов та порядку проведення Конкурсу;

9) здійснює координацію діяльності експертної комісії Конкурсу:

10) створює веб-сторінку дирекції Конкурсу, де розміщуються текст цього Положення про Конкурс, форма заяви на участь у Конкурсі, вимоги до розроблення проектів та програм, додаткові коментарі тощо, та забезпечує її організаційно-технічну та

інформаційну підтримку;

11) узагальнює висновки експертної комісії щодо проектів і програм учасників Конкурсу та подає їх на розгляд ради Конкурсу;

12) здійснює моніторинг реалізації проектів та програм;

13) аналізує соціально-економічні наслідки реалізації проектів та виконання програм за звітами, що подаються переможцями Конкурсу, щокварталу інформує про результати Кабінет Міністрів України, Мінфін, раду Конкурсу і вносить пропозиції щодо подальшого фінансування проектів та програм; ( Підпункт 13 пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

14) у разі потреби подає раді Конкурсу пропозиції щодо змін у персональному складі експертної комісії, умов або строків його проведення.

14. Експертна комісія Конкурсу є консультативно-дорадчим органом ради, що утворюється з метою забезпечення кваліфікованої та об’єктивної експертизи проектів та програм учасників Конкурсу.

15. Експертна комісія:

1) бере участь у розробленні умов Конкурсу, зокрема у формуванні вимог до змісту проектів та програм, порядку їх оцінки;

2) проводить експертизу проектів та програм;

3) готує висновки щодо проектів та програм і здійснює їх оцінку в порядку, затвердженому радою Конкурсу.

16. У ході проведення експертизи проектів та програм експертна комісія враховує:

інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

їх технологічну обгрунтованість;

наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання щодо їх розв’язання;

наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту або програми, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті

шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту або програми;

обгрунтованість вартості реалізації відповідного проекту або програми, порівняння з аналогічними проектами та програмами інших учасників Конкурсу.

Фонд Конкурсу

17. Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію проектів та програм у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, не заборонених

законодавством.

Процедура Конкурсу

18. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення ради Конкурсу.

Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації із зазначеннням кінцевого строку подання заяв на участь у ньому.

Інформація про Конкурс розміщується на веб-сторінці дирекції Конкурсу.

19. Розроблення проектів та програм, що подаються на Конкурс, здійснюється органами місцевого самоврядування, які мають право залучати незалежні громадські, наукові, консультативні організації, у тому числі міжнародні або іноземні.

20. У процесі підготовки проектів та програм їх розробники мають право звертатися у разі потреби до дирекції Конкурсу для одержання додаткової інформації.

Відповідь надається дирекцією Конкурсу протягом п’яти днів після одержання запиту, у тому числі шляхом розміщення на її веб-сторінці.

За необхідності дирекція Конкурсу може організувати навчальний семінар з питань розроблення проектів та програм місцевого розвитку.

21. Реєстрація проектів та програм, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється у порядку, затвердженому його радою.

22. Дирекція Конкурсу розпочинає приймання заяв на участь у Конкурсі з дня опублікування офіційного повідомлення.

( Абзац другий пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ N 302 ( 302-2005-п ) від 20.04.2005 )

23. Порядок проведення реєстрації проектів та програм, а також вимоги щодо їх розроблення надаються дирекцією Конкурсу після його офіційного оголошення протягом трьох днів після отримання заяви на участь у Конкурсі.

24. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі розглядаються заяви на участь у Конкурсі і дирекцією приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації претендента як учасника Конкурсу або щодо відмови у реєстрації у

разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі.

25. Підставою для відмови у реєстрації претендента як учасника Конкурсу є:

невідповідність претендента вимогам пункту 3 цього Положення;

невідповідність змісту проектів та програм основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;

наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

Відмова у реєстрації може бути оскаржена до ради Конкурсу протягом трьох днів після її одержання.

26. На другому етапі Конкурсу розглядаються безпосередньо конкурсні пропозиції учасників і визначаються його переможці.

Дирекцією Конкурсу протягом трьох днів після реєстрації проекти та програми учасників Конкурсу передаються на розгляд експертної комісії для проведення експертизи та оцінки.

27. Експертна комісія Конкурсу проводить експертизу проектів та програм протягом 30 днів або іншого строку, встановленого дирекцією.

Загальний строк проведення експертизи не повинен перевищувати 60 днів.

28. Дирекція Конкурсу розглядає результати проведеної експертизи разом з протоколом підсумкового засідання експертної комісії, проектами (програмами) та рецензіями на кожний окремий проект (програму) та протягом трьох днів вносить пропозиції раді Конкурсу щодо визначення його переможців.

29. Рада Конкурсу приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу на підставі висновків дирекції та експертної комісії.

30. Рішення ради Конкурсу є підставою для оголошення результатів Конкурсу.

31. Протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення радою Конкурсу дирекція надсилає усім його учасникам повідомлення про результати Конкурсу.

32. Повідомлення про результати Конкурсу публікується у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також у місцевих засобах масової інформації відповідних

адміністративно-територіальних одиниць (органів місцевого самоврядування - переможців Конкурсу). Ця інформація розміщується також на веб-сторінці дирекції Конкурсу.

33. Переможцеві Конкурсу надсилається додатково типова угода щодо реалізації проекту (програми) між ним та дирекцією Конкурсу.

Угода підписується відповідними сторонами. Строк укладення угоди не повинен перевищувати 30 днів з дати набрання чинності законом про державний бюджет на відповідний рік. ( Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

34. Видатки державного бюджету на проведення заходів з реалізації проектів та виконання програм переможців Конкурсу здійснюються згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, яке приймається на підставі рішення ради Конкурсу та укладених угод.

( Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

Схожі:

Реєстраційна картка проекту (програми)
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Реєстраційна картка проекту (програми)
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Графік проведення регіональних інформаційно-методичних семінарів
«Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року: вимоги та особливості»
Н ІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. №64 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та...
Всеукраїнській конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Назва проекту: Підвищення ефективності управління вуличним освітленням м. Нікополя шляхом впровадження інноваційних технологій
ПОЛОЖЕННЯ про конкурс інвестиційних проектів спрямованих на модернізації...
Міський конкурс інвестиційних проектів спрямованих на модернізації гірськолижної траси в м. Тернополі (далі-Конкурс) проводиться...
ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі Конкурс) проводять на виконання Указу Президента...
Організація та умови проведення всеукраїнського конкурсу
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
НАКАЗ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
І. Загальні результати виконання бюджету міста
Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенськ на 2011 рік розроблена виходячи із вимог Конституції України, відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка