НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Скачати 35.08 Kb.
НазваНАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дата10.04.2013
Розмір35.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Національна економіка як єдність загального і особистого.

 2. Показники національної економіки.

 3. Історія становлення національної економіки.

 4. Приватизація як основа становлення національної ринкової економіки України. Основні законодавчі акти про приватизацію.

 5. Безкоштовна приватизація, принципи її організації, терміни проведення, її досягнення і недоліки.

 6. Приватизація за гроші і методи (способи) її здійснення.

 7. Сучасна приватизація в Україні і її проблеми.

 8. Приватизація на селі. Суть, організація і сучасний стан.

 9. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.

 10. Моделі національних економіки.

 11. Поняття та склад потенціалу національної економіки.

 12. Загальна характеристика природно-ресурсного потенціалу нашої держави.

 13. Земельний фонд України і його характеристика.

 14. Водні ресурси України. Стан і проблеми.

 15. Лісові ресурси України.

 16. Родовища кам’яного вугілля в Україні і їх характеристика.

 17. Родовища нафти і їх характеристика.

 18. Родовища урану, торфу і горючих сланців – місце знаходження і стан.

 19. Родовища залізної руди і їх характеристика.

 20. Родовища марганцю в Україні.

 21. Родовища ртуті, бокситів, каоліну, міді та вогнетривкої глини. Їх місцезнаходження та характеристика.

 22. Родовища золота. Їх стан і перспективи освоєння.

 23. Родовища мінеральних вод і ліквідування мулу в Україні.

 24. Людські ресурси в Україні. Кількісна та якісна характеристика людського потенціалу.

 25. Науково-технічний потенціал України.

 26. Паливо-енергетичний комплекс України.

 27. Металургійний комплекс України.

 28. Хімічний і лісопромисловий комплекс України.

 29. Агропромисловий комплекс. Рослинництво.

 30. Агропромисловий комплекс. Тваринництво.

 31. Будівельний комплекс.

 32. Залізничний комплекс і авіатранспорт України.

 33. Автотранспорт України.

 34. Морський і річковий транспорт.

 35. Трубопровідний транспорт.

 36. Зв'язок і основні напрямки його розвитку.

 37. Соціальна інфраструктура України і її проблеми.

 38. Економічне зростання і його показники.

 39. Типи економічного зростання.

 40. Фактори економічного зростання.

 41. Нездатність ринкової економіки до забезпечення повного і ефективного саморегулювання.

 42. Сутність державного регулювання економіки.

 43. Методи державного регулювання економіки.

 44. Система і функції органів державного регулювання економіки.

 45. Бюджетне регулювання економіки.

 46. Податкове регулювання економіки.

 47. Фінансово-кредитне регулювання економіки.

 48. Державне програмування. Цільові комплексні програми розвитку національної економіки.

 49. Державна програми економічного і соціального розвитку.

 50. Прогнозування розвитку національної економіки. Види прогнозів.

 51. Принципи і методи прогнозування національної економіки.

 52. Концепція сталого розвитку і його виміри (економічне зростання, соціальний прогрес, охорона навколишнього середовища).

 53. Принципи і показники сталого розвитку.

 54. Національна економіка України і можливості забезпечення її сталого розвитку.

 55. Світове господарство, його структура і основні тенденції розвитку.

 56. Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство.

 57. Економічна інтеграція України у світове господарство.

 58. Сутність економічної безпеки національної економіки.

 59. Способи визначення та показники рівня економічної безпеки.

 60. Еволюція концепцій національного природокористування.

 61. Механізм державного регулювання еколого-економічних процесів у національній економіці України.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Національна економіка. Підручник / за ред.. П.В. Крусна – к. Каравела. 2008 – 416 с.

 2. Національна економіка. Навчальний посібник / За ред.. В.М. Тарасовича – К. Центр учбової літератури. 2009 – 280 с.

 3. Гринів А., Тирчак В. Національна економіка. Львів. 2009.

 4. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України. Навчальний посібник. / За ред.. Л.Г. Чернюк: - К. Центр учбової літератури. 2006 – 728 с.

 5. Кулінич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку. – К., Знання, 2007 – 276 с.

 6. Ущук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації. Навчальний посібник. – К: Вид. Паливода А.В., 2003 – 248 с.

 7. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ. 200 – 316 с.

 8. Дітківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник – К.: Знання – Прес, 2000 – 209 с.

 9. Проблеми сталого розвитку України. 3-е вид. – К.: БМТ, 2001 – 423 с.

 10. Стратегія і тактика сталого розвитку. / За ред.. А.Г. Шапара. Д., 2004 – 313 с.

 11. Лісовські О.Л. Економічна політика і економічна безпека України: Навч. Пос. – К. 2003 – 183 с.

 12. Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005

Схожі:

План Національна економіка. Суспільний продукт і суспільні потреби
Національна економіка – це економічна й організаційно єдина система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива...
Вища освіта в Україні» НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 3атверджено Міністерством...
Н32 Національна економіка: Підручник. 3а ред проф., к е н. П. В. Кру­ша. К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. 416 с
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
Структура національної економіки Національна економіка України Заключення...
Макроекономіка намагається вирішити такі глобальні проблеми як інфляція, безробіття, економічне зростання. Вона розглядає проблеми...
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Конспект лекцій
Тема Перехідна економіка: ознаки, основні завдання та моделі ринкової трансформації
Теми рефератів з дисципліни «Національна економіка»

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МАКРОЕКОНОМІКИ
Національна економіка: особливості та проблеми її формування і розвитку в Україні
1. Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки
Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки
Уроку: Навчальна
Розділ Національна економіка як ціле. Тема Загальні результати національного виробництва, 11 клас (рівень стандарту)
Кучеренко В. Р., Макуха С. М. Національна економіка: Відтворення...
Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка