Лекція Регулювання національної економіки. Державне управління економікою


Скачати 44.65 Kb.
НазваЛекція Регулювання національної економіки. Державне управління економікою
Дата10.04.2013
Розмір44.65 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Економіка > Лекція
Лекція 5. Регулювання національної економіки. Державне управління економікою
5.1. Ринковий механізм регулювання національної економіки. Корпоративне регулювання
Регулювання економіки – це вплив на структуру і функціонування економіки.

Механізм макроекономічного регулювання змішаної економіки поєднує:

1) Ринкове саморегулювання;

2) Корпоративне регулювання;

3) Державне регулювання,

4) Громадянське регулювання.

Цілеспрямоване (усвідомлене, відкрите) регулювання доходів – сукупність дій суб'єктів регулювання, метою яких було визначено регулювання економіки, що здійснюють підтримуючий або коригуючий вплив на економічні об’єкти та процеси.

Непряме (неявне, приховане) регулювання – сукупність дій суб'єктів регулювання, метою яких не було визначено регулювання економіки, але вони здійснюють підтримуючий або коригуючий вплив на економічні об’єкти та процеси.

Ринковий механізм — спосіб організації та функціонування відносин між суб'єктами господарювання, що базується на принципах економічної свободи, конкуренції, вільної взаємодії попиту і пропозиції, вільного ціноутворення.

Тиск конкуренції спонукає виробників до інновацій, зниження витрат, підвищення якості і розширення асортименту продукції.

Основні «провали» ринкового регулювання:

- циклічні коливання економічної активності;

- тенденція до монополізму;

- відсутність механізму, який би забезпечував соціальний захист і підтримання соціальної справедливості;

- нездатність вирішити проблему вимірювання та компенсації зовнішніх ефектів (екстерналій);

- неспроможність задовольняти потреби у суспільних благах;

- недосконалість (неповнота, асиметричність) інформації.

Корпоративне регулювання – це вплив великих корпорацій на структуру і функціонування економіки. Воно засновується на сполученні ринкових і адміністративно-ієрархічних принципів регулювання.

Основні інструменти:

1) Маніпулювання внутрішніми цінами з метою зниження оподаткування.

2) Розподіл підприємств між країнами задля тиску на національні уряди.

3) Координація дій на ринках ресурсів задля їх здешевлення.

4) «Прихована олігархія» – представники великого бізнесу не беруть участь безпосередньо в політичній діяльності, але впливають на кадровий склад і стратегію політичних партій.

Великий бізнес розширює контроль над засобами масової інформації, що, разом із розвитком технологій маніпулювання свідомістю, містить потенціал порушення балансу соціально-економічних сил.
2. Державне регулювання економіки
Державне регулювання економіки (ДРЕ) – це вплив державних органів на структуру і функціонування економіки.

Вищою метою ДРЕ є підвищення добробуту суспільства, створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку.

Вона реалізується через досягнення цілей першого порядку: 1) економічне зростання, 2) повна зайнятість, 3) стабільність цін, 4) зовнішньоекономічна рівновага.

Конкретизація цілей першого порядку породжує цілі другого порядку: створення сприятливих інституційних умов для розвитку конкуренції, модернізацію виробництва, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, згладжування економічного циклу, зменшення соціально-економічної диференціації тощо.

Виходячи з цілей, держава виконує певні економічні функції:

- створення правової основи функціонування економіки та забезпечення виконання «правил гри»;

- задоволення потреби у суспільних благах;

- антициклічне регулювання;

- захист і розвиток конкуренції;

- вимірювання та компенсації зовнішніх ефектів (екстерналій);

- прогресивний розвиток економіки;

- регулювання соціально-економічних відносин, перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій.

Методи ДРЕ:

За змістом

1) Адміністративні – спираються на силу державної влади і обмежують свободу вибору економічного суб’єкта (ліцензування, квотування, встановлення фіксованих цін, валютних курсів, економічних, харчових, фармацевтичних, соціальних, екологічних стандартів, контроль за додержанням законів і правил, а також санкції за їх порушення).

2) Правові – це система законів та законодавчих актів, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання.

3) Економічні – пов’язані зі створенням державою фінансових або матеріальних стимулів, здатних впливати на економічні інтереси суб’єктів господарювання й обумовлювати їх поведінку.

4) Пропагандистські – засновуються на переконанні (заходи виховання, роз’яснення і популяризації цілей і змісту регулювання, засоби морального заохочення, соціальна і політична рекламу тощо).
5.3. Громадянське регулювання національної економіки
Громадянське регулювання – це вплив різних суспільних інститутів і утворень на структуру і функціонування економіки .

Основою громадянського регулювання є громадянське суспільство –сфера багатогранних взаємовідносин вільних і рівноправних громадян, що базуються на приватних або колективних інтересах, спонтанному самоврядуванні індивідів, добровільних організацій та асоціацій громадян. Метою організацій громадянського суспільства є спільні дії, спрямовані на просування або захист власного приватного, й разом з тим колективного, суспільного, інтересу у законослухняний та підзвітний суспільству спосіб.

Основна функція громадянського суспільства – це виявлення і вирішення проблем, що виникають унаслідок недосконалості і ринкового, і державного регулювання; виявлення первинних суспільних запитів, їх трансформація у фахові пропозиції з найважливіших напрямів державної політики і подальша передача державним інститутам із забезпеченням громадської підтримки.

Схожі:

Діяльність ВРУ, Президента Україїни, КМУ з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації
Положення про мобілізаційну підготовку національної економіки України; визначає порядок управління національною економікою України...
1. Теоретичні засади державної підтримки підприємництва: поняття,...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Державне управління економікою” для студентів 2-го року навчання магістратури юридичного...
Лекція 11 з дисципліни „Політична економія” на тему: «Роль держави...
Досягнення макроекономічної ефективності (забезпечення зростання продуктивності праці, вдосконалення організації й управління, збалансований...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
«Державне регулювання економіки»
Про затвердження програми туризму та рекреації у Львівській області на 2011-2013 рр
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Аспірант Макіївського економіко-гуманітарного інституту КОНЦЕПТУАЛЬНІ...
О. М. АЗАРЯН, доктор економічних наук, професор, зав кафедри Донецького національного університету економіки й торгівлі імені Михайла...
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
ТЕМА 4 ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Дж. Стігліц визначає чотири загальних регулятивних блоки: грошово-кредитні (монетарні); бюджетно-податкові; зовнішньоекономічні;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка