Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ


НазваКоуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ
Сторінка4/10
Дата02.04.2013
Розмір1.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 4. Трансакції та трансакційні витрати.

Мета: Розглянути зміст поняття трансакція та трансакційні витрати. Ознайомитися з класифікацією трансакційних витрат та визначити які проблеми виникають при їх вимірюванні.

Питання для обговорення:

1. Зміст та види трансакцій.
2. Сутність трансакційних витрат.
3. Типи та класифікація трансакційних витрат.


Питання для самоперевірки

1.Які типи трансакцій виділив Дж. Коммонс.

2.Яка роль відвадиться трансакціям в новій інституціональній економіці.

3.Чим трансакції відрізняються від обміну товарами (послугами).

4.У чому полягають особливості трансакцій операції на відміну від трансакцій управління.

5.Якому типу характеристик благ відповідає трансформаційна функція.

6.Якому типу характеристик благ відповідає трансакційна функція.
1.Зміст та види трансакцій.

У звичайному вживанні трансакція (лат. transactio) – це угода, операція. Поняття «трансакція» було введене в економіку Дж. Р. Коммонсом, який розглядав проблему економічної організації в тісному зв'язку з проблемами конфлікту, взаємної залежності і порядку. Конфлікт інтересів егоїстичних індивідів унаслідок обмеженості ресурсів – основоположна проблема соціального життя. Індивід, що шукає більшого результату, може його досягти тільки за допомогою отримання контролю над використанням об'єктів, причому, за твердженням Дж. Коммонса, важливий не фізичний, а правовий контроль. Саме при здійсненні трансакції здійснюється правовий контроль над необхідною річчю, і конфлікт інтересів індивідів, які одночасно залежать один від одного, вирішується у такий спосіб, що з'являється соціальна потреба в порядку. Отже, трансакції – це стратегічні відносини в ході економічної діяльності, оскільки без них не могло б бути виробництва, споживання, покупки, продажу, інвестування. Тому Дж. Коммонс оголосив власність, суть якої полягає в законному праві утримувати ким-небудь те, що йому необхідне, основою інституційної економіки і проголосив трансакцію елементарною часткою економічної діяльності і, отже, основною одиницею економічного аналізу. Дж.  Коммонс дав наступне визначення: «трансакції – це не обмін товарами, а відчуження і привласнення прав власності і свобод, створених суспільством»

Дж. Коммонс виділяв три типи трансакцій, невіддільних один від одного, але різних по функціям учасників.

1.Переговорна трансакція - особливістю цього типу трансакцій є симетричний характер відносин, тобто в даному випадку немає командування-підпорядкування. Переміщення прав власності тут є результатом добровільної угоди рівноправних сторін. Тут слід зазначити, що поняття операції співпадає з поняттям переговорної трансакції, і, таким чином, операція, у відмінності від трансакції взагалі, є її окремий випадок.

2.Управлінська трансакція - припускає асиметричний характер відносин сторін, тобто вони будуються за принципом командування підпорядкування. При цьому ці відносини мають місце між індивідами. У разі управлінської трансакції передбачається, що переміщення прав власності відбувається в результаті команди одного індивіда і підпорядкування іншого індивіда. Простим прикладом можна вважати відносини начальника і підлеглого у фірмі. Тут відбувається переміщення певних прав власності, а саме, свободи розпоряджатися своїм часом за власним розсудом, від підлеглого до начальника.

3.Трансакція раціонування - має місце асиметричний правовий статус, але у відмінності від управлінської трансакції тут команди віддає колективний орган, а підпорядковуватись має індивід (наприклад,відносини між населенням і державою, при яких відбувається переміщення прав власності, скажімо, відчуження прав власності на частину доходів одних людей (прибутковий податок) і їх привласнення іншим людям (соціальний виплати). При цьому здійснення такої трансакції вимагає команди від колективного органу і підпорядкування з боку індивідів.

О.  Уїльямсон характеризує трансакції через певні головні властивості: частоту, специфічність ресурсів і невизначеність. Згідно його класифікації виділяють:

1) Разовий (або елементарний) обмін на анонімному ринку. Прикладом разової покупки може служити покупка на ринку побутової техніки. В даному випадку частота трансакції – рідкісна.  Крім того, в даному випадку немає ніякої специфічності активів. Єдиним визначальним критерієм тут виступає ціна.

2) Обмін масовими товарами, що повторюється. В цьому випадку частота трансакції зростає. Наприклад, постійно здійснюючи покупку у одного і того ж продавця ви значно економите на витратах пошуку, на витратах вимірювання якості, а продавцеві ваша поведінка додає впевненості в обороті.

3)Контракт, що повторюється, пов'язаний з інвестиціями в специфічні активи.
Отже, специфічний актив створюється спеціально під певну трансакцію. Наприклад, споруда, побудована для використання в якості цеху, може бути використана альтернативно, але тоді будуть понесені витрати, тобто навіть наступна після якнайкращої можливість використання цього активу приносить набагато менший дохід і пов'язана з ризиком. Специфічні активи є такі витрати, наступне застосування яких є значно менш вигідним.

При розірванні контракту на продаж неспецифічного активу продавець не зазнає особливого збитку. Проте розірвання контракту на продаж специфічного активу приводить до значних для нього збитків. Тому в процесі переговорів з приводу укладання такого роду контрактів продавець вимагатиме:
•або грошової компенсації в обсязі капіталізації свого ризику;

•або юридичних гарантій нерозірвання контракту;

•або частку у власності фабрики, для якої він будує будівлю, щоб він сам міг ухвалювати рішення і нести сумісний ризик з співвласниками.

4)Інвестиції в ідіосинкратичні (унікальні, ексклюзивні) активи. Ідіосинкратичний актив - це актив, який при альтернативному вживанні (при вилученні його з даної трансакції) втрачає цінність взагалі, або його цінність стає дуже малою. До таких активів відноситься половина виробничих інвестицій - інвестицій в конкретний технологічний процес. Скажімо, побудовану домну, окрім як по прямому призначенню, використовувати більше ніяк не можна. В даному випадку актив ідіосинкратичний, тобто прив'язаний до певної технології.

У чому сенс спеціалізації інвестицій? З одного боку, це зниження виробничих витрат. З іншого боку, це підвищення ризику. Рухаючись від першого рівня (разовий обмін на анонімному ринку) до четвертого (інвестиції в ідіосинкратичні активи), ми знижуємо виробничі витрати або, умовно кажучи, економимо на масштабі і підвищуємо трансакційні витрати заради компенсації ризику, тобто рух в цьому напрямі забезпечує зниження трансформаційних витрат і за інших рівних умов підвищення трансакційних витрат, бо ризик розриву контракту багато разів зростає за своєю грошовою оцінкою.

Також виділяються формальні, здійснювані в рамках законодавства, і неформальні трансакції. Залежно від обставин взаємодія індивідів може здійснюватися за допомогою трансакцій різного типу, яким відповідатимуть свої трансакційні витрати.

В цілому трансакції розрізняються по ряду ознак. Вони можуть бути:

1) загальними або специфічними, тобто стосуватися стандартних або унікальних ресурсів;

2) одноразовими або такими, що регулярно повторюються;

3) слабо або сильно залежними від непередбачуваних майбутніх подій;

4) з результатами які легко або важко визначаються, що пов'язане із ступенем ефективності контролю за виконанням трансакцій;

5) автономними або тісно пов'язаними з іншими трансакціями;

6) простими або складними;

7) короткостроковими або довгостроковими.

Чим більш загальний, короткочасний, визначений, контрольований і автономний характер носить операція, тим більше підстав або взагалі обходитися без її юридичного оформлення, або обмежитися складанням простого типового контракту. Навпаки, чим  більш спеціальний, невизначений і взаємозв'язаний характер носить операція, чим частіше вона повторюється, тим більше значення має встановлення довготривалих договірних відносин з визначенням взаємних зобов'язань сторін. В залежності від перерахованих чинників нижче або вище трансакційні витрати.
2.Сутність трансакційних витрат.

В економічній літературі дається безліч визначень трансакційних витрат (ТАВ) і відомі різні підходи до їх аналізу. У вузькому сенсі ТАВ – це витрати у сфері обміну, пов'язані з передачею прав власності, в широкому сенсі – це всі витрати понад власне виробничих витрат.

Проте існують і альтернативні визначення які відображають різні аспекти трансакційних витрат.

  • Витрати пов'язані з використання ринкового механізму. Р. Коуз показав, що використання ринкового механізму не обходиться суспільству безкоштовно, а вимагає часом великих витрат. На відміну від виробничих витрат, що визначаються обсягом і технологією виробництва, трансакційні витрати виникають в процесі налагодження відносин між ринковими агентами. Щоб здійснити ринкову трансакцію, необхідно: виявити, з ким хотілося б укласти операції; розповсюдити інформацію про те, що хтось бажає вступити в операцію і на яких умовах; провести переговори, що ведуть до укладення угоди; організувати розслідування, щоб переконатися в тому, що умови контракту дотримуються, і т.ін.

  • Витрати по управлінню економічною системою. Управління в економіці, в основному, передбачає поєднання рідкісних ресурсів з метою отримання певного результату в плані задоволення людських потреб. Те або інше поєднання ресурсів передбачає і певні операції з правами власності, і в цьому сенсі управління, або економічна організація, є джерелом трансакційних витрат.

  • Витрати, пов'язані з укладенням угод.

  • Витрати пов'язані з пошуком інформації.

3.Типи та класифікація трансакційних  витрат.

В цілому сукупні витрати суспільства рівні сумі трансформаційних витрат, тобто витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, і трансакційних витрат.

Трансформаційні витрати це витрати, що супроводжують процес фізичної зміни матеріалу, внаслідок чого ми отримуємо продукт, який має певну цінністю. У ці витрати входять не тільки витрати обробки матеріалу, але і витрати, пов'язані з плануванням і координацією процесу виробництва, якщо останній стосується технології, а не взаємин людей.

Трансакційні витрати це витрати, що забезпечують перехід прав власності з одних рук в інші і охорону цих прав. На відміну від трансформаційних витрат, трансакційні витрати не пов'язані з самим процесом створення вартості. Вони забезпечують трансакцію. Умовно кажучи, трансформаційні витрати створюють блага, властивості яких мають цінність для індивіда або колективного агента економіки (підприємства, фірми, асоціації). Наприклад, стіл, послуга лікаря або автомобіль мають безпосередню цінність. В очищеному вигляді трансформаційні витрати створюють цінності. А в що вкладаються трансакційні витрати? Існує декілька їх визначень.

У сучасній економічній теорії пропонується безліч варіантів як визначення трансакційних витрат, так і їх класифікацій.

Трансакційні витрати виникають при ухваленні рішень на індивідуальному і колективному рівнях. Наприклад, витрати по функціонуванню правової системи падають на всіх членів суспільства, а витрати по юридичному захисту конкретної операції – на її учасників.
Розрізняють також постійні і змінні ТАВ.

  • Постійні ТАВ здійснюються один раз для деякої кількості трансакцій. Наприклад, витрати по встановленню і захисту прав власності.

  • Змінні ТАВ здійснюються для кожної трансакції окремо. Наприклад, витрати на підготовку і реалізацію конкретного контракту.

Поль Р. Мілгром і Джон Робертс запропонували наступну класифікацію ТАВ. Вони ділять їх на дві категорії – на витрати, пов'язані з координацією, і на витрати, пов'язані з мотивацією.

А) Координаційні витрати.

1. Витрати визначення деталей контракту. По суті, це - обстеження ринку з метою визначити, що взагалі можна купити на ринку, перш ніж ви звузите свій підхід до чого-небудь конкретного.

2. Витрати визначення партнерів - вивчення партнерів, які поставляють потрібні послуги або товари (їх місцеположення, їх можливості виконати даний контракт, їх ціни).

3. Витрати безпосередньої координації. Що це означає в умовах ринкового обміну? На колгоспному ринку це витрати пов’язані з тим, що ви доїхали до ринку і обійшли ряди, тобто значна вартість в даному випадку відсутня. А що стосується складного контракту, то тут виникає необхідність створення структури, в рамках якої здійснюється зведення сторін разом. Ця структура представляє, наприклад, інтереси замовника і забезпечує процес переговорів.

Б) Мотиваційні витрати (тобто витрати, пов'язані з процесом вибору: вступати або не вступати в дану трансакцію).

1. Витрати, пов'язані з неповнотою інформації. Обмеженість інформації про ринок може привести до відмови від здійснення трансакції, від придбання блага тобто рівень невизначеності стає таким високим, що люди схильні скоріше відмовитися від трансакцій, чим витрачати сили на отримання додаткової інформації.

2. Витрати, пов'язані з опортунізмом. Термін «опортуністична поведінка» введений О.  Уїльямсоном і означає недобросовісну поведінку індивіда, що порушує умови операції і націлена на отримання односторонніх вигод в збиток партнерові. Ці витрати стосуються постконтрактної поведінки і особливо характерні для спільної роботи в команді, коли потенційні можливості кожного повністю невідомі. Поширено дві основні форми постконтрактного опортунізму – ухилення і здирство. Тому витрати опортуністичної поведінки складаються з пов'язаних з ним втрат в ефективності, а також витрат, необхідних для обмеження такої поведінки.
Щоб уловити в буденному житті ті трансакційні витрати, про які ми говорили в загальному вигляді, звернемося до класифікації трансакційних витрат Дугласа Норта і Трайн Еггертсона. Це проста і наочна класифікація. Вона, єдина, побудована за відчутними зовнішніми ознаками якоїсь діяльності, що породжує відповідні витрати. Згідно Норту і Еггертсону, трансакційні витрати складаються з:

1. Витрати пошуку. Існує чотири види витрат, які пов'язані з пошуком:

• прийнятної ціни;

• якісної інформації про наявні товари і послуги;

• якісної інформації про продавців;

• якісної інформації про покупців.

Під якісною інформацією про продавців і покупців розуміється інформація про їх поведінку - чи чесні вони, як виконують свої зобов'язання, в яких знаходяться обставинах (може, хтось з них на межі краху або, навпаки, процвітає).

2. Витрати ведення переговорів.

У ринковому сенсі ви торгуєтеся, щоб мінімізувати витрати. В процесі торгу (переговорів) ви намагаєтеся різними шляхами підійти максимально близько до граничної - найбільш низькою або найбільш високою - ціні, яку здатний дати ваш партнер. Які витрати і витрати ви несете в процес переговорів? Якщо ви індивідуально (а не фірма) торгуєтеся на ринку, ви витрачаєте, як мінімум,  час і сили, ваші витрати, як фірми, в процесі переговорів можуть бути дуже значними, якщо ви організовуєте тендер. Наприклад, Європейська комісія бере як винагороду тендерному агентству 15 % від суми операції.

3. Витрати складання контракту. Головна мета при складанні контракту полягає у визначенні того, які обставини можуть мати місце в майбутньому і якою повинна бути реакція на них з обох боків. Крім того, тут зазвичай передбачається якась структура, яка повинна буде займатися залагоджуванням суперечок.

4. Витрати моніторингу. Пункти 1-3 відносилися до діяльності до появи юридично оформленого контракту, а з пункту 4, коли такий контракт вже з'явився, починається діяльність після його появи. І починається вона з моніторингу виконання контракту кожним з контрагентів. Унаслідок розбіжності інтересів сторін контракту у кожної з них може бути стимул в тому або іншому ступені діяти в розріз з контрактною угодою. В результаті виникає необхідність контролювати один одного. Крім того, кожна сторона може і сама себе контролювати з метою збереження репутації.

5. Витрати на примушення. Даний вид витрат, перш за все несе держава, зокрема, судова і правоохоронна системи, і тоді до цих витрат відносяться податки. У разі неефективності держави в плані захисту контрактів її функції виконують альтернативні структури, наприклад приватні охоронні фірми або злочинні угрупування.

6. Витрати на захист прав власності. Метою будь-якої трансакції є отримання певних вигод обома сторонами. Проте на ці вигоди можуть претендувати і індивіди або групи, що не беруть участь в контрактній угоді, наприклад злочинні угрупування. Таким чином, виникає необхідність захищати знов виникаючі права власності. До цих витрат можуть відноситися податки, хабарі чиновникам, «данина» злочинним угрупуванням і т. ін.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер с англ
Тема Предмет і метод інституціональної економіки, етапи розвитку інституціоналізму
Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України Національний...
Азімов, А. Я, робот : науково-фантастичні оповідання : для середнього та старшого шкільного віку : пер з англ. – К. Веселка, 1987....
Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы: [пер с англ.]
Сутності концепції дії, концепції розподілу пам’яті, концепції типів даних. Внутрішнє представлення даних в пам’яті комп’ютера
Долина=Dolyna : інформ буклет / текст Володимир Смолій; пер на англ....
Література про Долинщину” подає відомості нових надходжень у фонди Долинської центральної районної бібліотеки у 2012 році. Література...
К вазари
Кваза́ри (англ quasars, скор від англ quasi-stellar radio source — квазізоряне радіоджерело) — позагалактичні об'єкти, які мають...
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АЯКС -1»

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АЯКС -1»
Предлагаем поставки оборудования и инструмента для мясоперерабатывающей промышленности
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 14
Азарян Е. М., Беленький А. Ю. Стратегия сбыта на специализированных рынках: рынок товаров нефтехимии: Монография. – Донецк: ДонГУЭТ,...
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА
Донецк, Калининский филиал АКБ Национальный кредит р/с №26005301611078 МФО 335720 код 23179102
Англ public relations, PR мистецтво досягнення взаємопорозуміння...
Зв'язки з громадськістю (англ public relations, PR) — мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка