БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ


НазваБЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Дата17.08.2013
Розмір220 Kb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Економіка > Регламент
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Коломийської

районної ради

від 21 лютого 2013 року

№ 347-ХІV/13

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Коломийської районної ради
Стаття 1. «Бюджетний регламент Коломийської районної ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами місцевих рад пропозицій, а також організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо районного бюджету.
Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Коломийською районною радою, райдержадмінстрацією та її підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.
Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення районної ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту районного бюджету (підготовка проекту рішення про районний бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту районного бюджету;

4.4. порядок затвердження районного бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання районного бюджету;

4.6. порядок контролю за виконанням районного бюджету;

4.7. порядок внесення змін до районного бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання районного бюджету.
Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту районного бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту районного бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про районний бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту районного бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм, а також із складанням районного бюджету;

5.9. результати зустрічей депутатів з представниками громад сіл, селищ, міст, районів, ініціативних груп, органів самоорганізації населення;

5.10. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.11. звернення дорадчих груп громадян та громадських організацій.

5.12. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.13. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до районного бюджету і соціально-економічного розвитку району;

5.14. попередній прогноз доходів і витрат районного бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками за попередні 3 роки.
Стаття 6. Проектом рішення про районний бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених районним бюджетом),

- фінансування районного бюджету;

6.2. граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) районного бюджету в наступному бюджетному періоді (районний бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

- боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів районного бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання районного бюджету;

6.9. перелік захищених видатків районного бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження райдержадміністрації щодо виконання районного бюджету протягом бюджетного періоду.
Стаття 7. Разом з проектом рішення про районний бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. показники витрат районного бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в районному бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.5. інформація про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному періоді та протягом останніх 3 років в табличній порівняльній формі;

7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються постійній комісії Коломийської районної ради з питань бюджету, фінансів та податків);

7.7. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих Коломийською районною радою;

7.8. подання районної державної адміністрації про внесення на розгляд сесії Коломийської районної ради питання про затвердження районного бюджету на відповідний рік;

7.9. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з зазначенням прогнозної вартості кожного об'єкту продажу;

7.10. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в районному бюджеті;

7.11. таблиця порівняння показників відповідно до матеріалів, перелік яких наведено в статті 5 цього Бюджетного регламенту та фактичного врахування їх в районному бюджеті;

7.12. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями голови Коломийської районної ради та голови Коломийської державної адміністрації.
Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан Коломийської району і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту районного бюджету;

8.2. оцінку доходів районного бюджету з урахуванням втрат доходів районного бюджету внаслідок наданих Коломийською районною радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування районного бюджету);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

8.5. інформацію щодо погашення районного боргу, обсягів та умов місцевих запозичень.
Стаття 9. При затвердженні районного бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та районним бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).
Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.
Додаток № 1

до Бюджетного регламенту

затвердженого рішенням

Коломийської районної ради

від 21 лютого 2013 року № 347-ХІV/13

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання


Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Підготовча робота перед складанням проекту рішення про бюджет

Утворення робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет та затвердження її складу:

- Начальник фінансового управління райдержадміністрації (керівник робочої групи)

- Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (заступник керівника робочої групи)

- Заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації (секретар робочої групи)

- Начальники відділів та управлінь райдержадміністрації (члени робочої групи)

- Голови постійних комісій районної ради;

- Представники фракцій районної ради – по одному від кожної фракції за їх поданням (члени робочої групи)
Складання графіку засідань робочої групи та оприлюднення його на офіційному веб-сайті районної ради
Керівнику робочої групи надаються права залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.
За підсумками засідання готуються протоколи, які є обов’язковими до врахування при підготовці проекту рішення ради про бюджет та додатків до нього.

Районна державна адміністрація

До 01 серпня

Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень та відповідей на них
Проведення громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та пропозицій до проекту бюджету
Зустрічі громад з депутатами Коломийської районної ради та посадовими особами виконавчих органів
Висвітлення бюджетного процесу у ЗМІ
Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту районного бюджету
Проведення семінару з питань бюджетного процесу, підготовки бюджетних запитів та стадій бюджетного процесу в поточному році.

Фінансове

управління

районної державної адміністрації

та робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету

До 15 вересня
Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Складання проекту районного бюджету (1 стадія бюджетного планування)

Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту районного бюджету на наступний бюджетний період

Районна державна адміністрація

(ч.1 ст.75 БКУ)

15 серпня – 15 вересня

Надання необхідної інформації Мінфіну України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків

Районна державна адміністрація

(ч.2 ст.75 БКУ)

- Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів

- Проведення семінару на тему «Заповнення та подання бюджетних запитів»

Фінансове управління районної державної адміністрації

(ч.3 ст.75 БКУ)

- Організація складання бюджетних запитів, збір бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління райдержадміністрації та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету згідно з вимогами фінансового управління райдержадміністрації

- Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінуправлінню райдержадміністрації у визначені ним терміни;

- Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств).

Фінансове управління районної державної адміністрації
Головні розпорядники бюджетних коштів

У терміни, встановлені фінансовим управлінням районної державної адміністрації

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

Фінансове управління районної державної адміністрації

та Робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету

(ч.5 ст.75 БКУ)

Протягом 1 місяця з дня надходження запиту

Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого органу

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

та Робоча група

Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту районного бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про районний бюджет (типової форми рішення)

Районна державна адміністрація

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

(ч.8 ст.75 БКУ)

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту районного бюджету

Районна державна адміністрація

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні

(ч.9 ст.75 БКУ)

Доведення районній державній адміністрації відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту

Районна державна адміністрація

У триденний строк з дня отримання документів від Кабінету Міністрів України

(ч.9 ст.75 БКУ)

- Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до районного бюджету та соціально-економічного розвитку району

- Попередній прогноз доходів і витрат районного бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередні 3 роки

Фінансове управління районної державної адміністрації


До 15 липня

Формування проекту районного бюджету і підготовка проекту рішення про районний бюджет

Фінансове управління районної державної адміністрації

та Робоча група

20 жовтня – 20 листопада
Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Розгляд проекту районного бюджету

(2 стадія бюджетного планування)

Розгляд проекту рішення про районний бюджет і передача його до Коломийської районної ради в разі схвалення

Районна державна адміністрація

До 25 листопада

Розгляд проекту рішення про районний бюджет, підготовка висновків і зауважень

Постійні комісії

районної ради

До 30 листопада

Оприлюднення на веб-сайті ради проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього

Районна державна адміністрація та районна рада

До 30 листопада

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту районного бюджету

Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті районного бюджету

Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини районного бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній статті зазначається, по якій статті видатки зменшуються

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів та податків

До 20 грудня

Затвердження районного бюджету

(3 стадія бюджетного планування)

Доповідь про проект рішення про районний бюджет

Начальник фінуправління районної державної адміністрації

До 30 грудня

(але після затвердження державного бюджету і не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України).

(ч.2 ст.77 БКУ)

Якщо до 30 грудня районний бюджет не затверджується, то:

- витрати з районного бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період,

(ч.1 ст.79 БКУ)

- щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням Коломийської районної ради про районний бюджет за попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів на обслуговування і погашення боргу, плануванням видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів та інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України),

(ч.1 ст.79 БКУ)

- до прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії

(ч.2 ст.79 БКУ)

Співдоповідь про проект рішення про районний бюджет

Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про районний бюджет

Депутати районної ради

Затвердження проекту рішення про районний бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Районна рада

Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про районний бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова частина районного бюджету та показники доходів в межах головних кодів функціональної класифікації

Районна рада

В десятиденний строк після затвердження районного бюджету оприлюднення в газеті Вільний голос та протягом 5 робочих днів оприлюднення на офіційному веб-сайті ради

Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів районного бюджету, що затверджені Коломийською районною радою, можливості представлення на письмове прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі потреби, надання за їхній рахунок копій рішення Коломийської районної ради про бюджет

Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Виконання

районного бюджету

Затвердження розпису районного бюджету

(ч.3 ст.78 БКУ)

Фінансове управління районної державної адміністрації

В місячний строк після затвердження районного бюджету.

Забезпечення виконання районного бюджету

(ч.1 ст.78 БКУ)

Районна державна адміністрація

Протягом бюджетного періоду

Забезпечення відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням (ч.3 ст. 78 БКУ)

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

- Загальна організація та управління виконанням районного бюджету

(ч.1 ст.78 БКУ)

- Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

- Прогнозування та аналіз доходів районного бюджету

(ч.4 ст.78 БКУ)

Фінансове управління районної державної адміністрації


Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до районного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства

(ч.5 ст.78 БКУ)

Коломийська ОДПІ

- Облік всіх надходжень, що належать районному бюджету

- Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до районного бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з фінуправлінням райдержадміністрації)

Коломийське управління

Державної казначейської служби України

(ч.2 ст.78 БКУ,

абз.7 ч.1 ст.112 БКУ)

Здійснення прийому, зберігання та перерахування доходів районного бюджету.

Установи банківської системи

Контроль за виконанням районного бюджету та дотриманням бюджетного законодавства

Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з районним бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.

Коломийська ОДПІ

Протягом бюджетного періоду

Контроль правильності зарахування доходів районного бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації

(ч.1 ст.112 БКУ)

Коломийське управління

Державної казначейської служби України

Контроль за виконання дохідної частини районного бюджету

(ч.2 ст.111 БКУ)

Фінансове управління районної державної адміністрації

Внесення змін до районного бюджету

Подання до Коломийської районної ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) районного бюджету

(ч.7 ст.78 БКУ)

Фінансове управління районної державної адміністрації


Протягом бюджетного періоду

Розгляд доцільності ухвалення рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій

Робоча група та постійна комісія ради з питань бюджету, фінансів та податків

Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

(ч.8 ст.78 БКУ)

Районна радаСтадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Звітування про виконання районного бюджету

Звіт перед районною радою про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету

Районна державна адміністрації

Щоквартально протягом бюджетного періоду

Розгляд ходу виконання районного бюджету на засіданнях постійних комісій Коломийської районної ради

Постійні комісії Коломийської районної ради

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

Розгляд ходу виконання районного бюджету на пленарних засіданнях Коломийської районної ради

Коломийська районна рада

Ухвалення звіту календарного періоду (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)

Районна державна адміністрації

У двомісячний термін після завершення кожного календарного періоду

(ч.4 ст.80 БКУ),

Подання звіту календарного періоду до Коломийської районної ради

Перевірка звіту календарного періоду

Постійна комісія Коломийської районної ради з питань бюджету, фінансів та податків

Протягом двох тижнів з дня отримання

Винесення звіту календарного періоду на розгляд сесії Коломийської районної ради

Затвердження звіту календарного періоду про виконання районного бюджету або ухвалення іншого рішення з цього приводу.

Коломийська районна рада

В разі, коли звіт календарного періоду не затверджений з причин нецільового використання коштів, Коломийська районна рада може звернутись до відповідних контрольних органів для проведення перевірки інформації.

Оприлюднення в газеті «Вільний голос» та на офіційному веб-сайті ради рішення про виконання районного бюджету

Коломийська районна рада

В десятиденний строк після ухвалення рішення про виконання районного бюджету

(ч.4 ст.28 БКУ),

причому інформація про виконання районного бюджету за рік підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту

(ч.5 ст.28 БКУ)

Інформування виборців про виконання планів і програм економічного та соціального розвитку, про виконання районного бюджету тощо

Депутати Коломийської районної ради

Не рідше одного разу на півріччя

Схожі:

1. Бюджетний процес та його сутність
Основний законодавчий документ, що регламентує бюджетні процеси бюджетний кодекс
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 29 травня 1997 р. №97/23/ЄС про обладнання, що...
РЕГЛАМЕНТ
Регламент роботи територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Закарпатській області...
3 РЕГЛАМЕНТ
Регламент громадської ради при Ульяновській районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні...
Регламент Регламент Чемпіонату і розіграшу Кубка Волині серед аматорських...
Правила гри – Звід положень та вимог, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій, обов’язкових для виконання у змаганнях...
Технічний регламент «Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів» Загальні положення
Цей Технічний регламент визначає обов’язкові вимоги до молочної продукції та процесів її виробництва, у тому числі, стосовно інформації,...
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) та державний (місцевий) борг (ст. 14-18)
5. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Модуль РОЗКРИТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22. 05. 2008 }
Регламент надання послуг з адміністрування та технічного супроводу домену
Регламент надання послуг з адміністрування та технічного супроводу домену. UA 29 листопада 2004 р. Стор з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка