«Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання» за спеціальністю 08. 00. 09 – Бухгалтерс


Скачати 63.49 Kb.
Назва«Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання» за спеціальністю 08. 00. 09 – Бухгалтерс
Дата18.05.2013
Розмір63.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Кузнецова Світлана Анатоліївна - Академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, керівник напряму підготовки «Фінанси і кредит» та:

 • Член Американської фінансової асоціації (The American Finance Association)

 • Член Європейської облікової асоціації (The European Accounting Association)

 • Директор аудиторської фірми "МИНИМАКС - АУДИТ" (з 2004 року)

 • Член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України

 • Керівник науково-дослідної роботи кафедри фінансів та банківської справи «Розвиток фінансів в умовах хаотично-структурованої економіки» (номер державної реєстрації – 0111U007589).

 • Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.01 у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальностями:
  08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
  08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • Член редакційної колегії 3 фахових наукових видань України: Периодического всероссийского научого журнала "Основы экономики, управления и права", Європейський вектор економічного розвитку», «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму», «Академічний огляд».

 • Керівник аспірантів та здобувачів спеціальності:
  08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
  08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
  08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Автор понад 152 наукових та практичних публікацій з проблем розвитку фінансів, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, серед яких 5 монографій та 9 навчальних посібників, 119 фахових статей у провідних журналах України, Росії, США, Гонконгу.

Керівник численних проектів з комплексної побудови системи фінансового менеджменту та реорганізації великих компаній України.

Визнаний консультант з питань фінансового менеджменту, управлінського обліку, аудиту та організаційного розвитку.

Останні наукові та практичні розробки були представлені та здобули визнання на провідних міжнародних конференціях: 2012 – Науковий фінансовий Симпозіум Адама Сміта «Asset Pricing & Corporate Finance», Оксфордський університет, Said Business School(Оксфорд, Велика Британія); MARG – 2012, London School of Economics and Political Science, LSE(London); MARG – 2011, Aston University (Birmingham, Велика Британія); MARG – 2011, London School of Economics and Political Science, LSE (London); 2010 – International Research Forum, Hong Kong Politech University(Hong Kong).

ОСВІТА:

У вересні 2009 року достроково захистила докторську дисертацію на тему «Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (спеціалізована вчена рада Д 26.006.06: докторантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

 • У 2013 році присуджено вчене звання професора кафедри фінансів та банківської справи

 • У 2007 році присуджено вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

 • У 2007 році отримала науковий ступінь Doctor of Philosophy Economic Sciences (Ph.D.) за спеціальністю «Economics (Accounting, Analysis and Auditing)».

 • У 2002 році захистила в Тернопільському національному економічному університету кандидатську дисертацію на тему «Облік і аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області)».

 • У 1998 році закінчила Севастопольський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 1999 – 2002 рр. – працювала на посадах асистента та старшого викладача кафедри обліку і аудиту Севастопольського національного технічного університету.

 • 2003 – 2005 рр. – обіймала посаду доцента кафедри обліку і аудиту Севастопольського національного технічного університету.

 • 2005 – 2008рр. – працювала на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Таврійського державного агротехнологічного університету.

 • 2008 – 2009 рр. – обіймала посаду заступника директора ННІ економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету.

 • 2009 – 2010рр. – обіймала посаду завідувача кафедри обліку і аудиту Таврійського державного агротехнологічного університету.

 • з 2010 р. – працює на посаді завідувача кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ:

 • березень 2012 р. – Науковий фінансовий Симпозіум Адама Сміта «Asset Pricing & Corporate Finance», Оксфордський університет, Said Business School(Оксфорд, Велика Британія);

 • березень 2012 р.– MARG – 2012 (Conference of Management Accounting Research Group), London School of Economics and Political Science, LSE (London);

 • листопад 2011 р. – MARG – 2011, Aston University (Birmingham, Велика Британія);

 • березень 2011р. – MARG – 2011, London School of Economics and Political Science, LSE (London);

 • 2011 р.– Круглий стіл Верховної Ради України (Київ);

 • 2010 р. –International Research Forum, Hong Kong Politech University (Hong Kong).

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Банковская система как інструмент управления экономической безопасностью национальной экономики // Экономика, управление и право в современных условиях, Россия, Самара – 2012, Вып. 1 (13). – С. 108 – 118.

 • Монетаризм в хаотично структурованій економіці: фінансові ризики, асиметрія інформації. волатильність // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2012. – 1 (5). Том 1 – С. 233 – 242.

 • The transformation of accounting systems in the chaotic economy structuring: The synergetic approach // Risk and Decision Analysis: Special Issue: Behavioral Finance. – IOS Print, USA, New York – 2011, № 3. – С.151 – 160.

 • Поведінкові фінанси в управлінні компаніями // Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія Облік і фінанси. Луцький національний технічний університет. – 2011 - № 8 (29). Частина 3. – С. 160 – 172.

 • Tools of quantitative finance: accounts receivable management // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – Вип. 2 (11). – С. 118 – 126.

 • Побудова ефективної системи фінансового менеджменту в нестабільній економіці: теорія та методологія//Академічний огляд . – 2011. – № 1. – С.32 – 37

 • The Transformation of Accounting system in the Chaotic Economy Structuring: the Synergetic Approach// Corporate Governance & Accounting – International Research Forum, The Hong Kong Polytechnic University – 2010.

Авторські спеціальні курси:

Автор унікальних навчальних посібників, спеціальних авторських курсів, що були представлені міжнародній спільноті та отримали міжнародне визнання:

 1. Синергія інформації в бізнесі

 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності

 3. Розвиток фінансової думки

 4. Фінансове планування та прогнозування

 5. Фінансовий контролінг

 6. Банківська система

 7. Фінанси підприємств

 8. Фінанси

 9. Finance

Навчальні посібники:

Навчальні посібники:

 1. Фінанси: практикум / За заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н., професора Кузнецової С.А. (у складі колективу авторів) – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2012 р. - 132 с.

 2. Finance:practicum / Edited by theDoctor of Economics Kuznetsova S. (in composition anauthorialcollective) – Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk, 2013. -          124 с.

 3. Синергія інформації в бізнесі // Кузнецова С.А. – Д. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012 р. - 119 с. (книга посіла І місце у номінації «Навчальний посібник» у ІХ Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»)

 4. Банківська система: у схемах і таблицях / За заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н., професора Кузнецової С.А. // Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2012 р. - 320 с.(книга посіла ІІІ місце у номінації «Навчальний посібник» у ІХ Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»)

 5. Фінансове планування і прогнозування / За заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н., професора Кузнецової С.А. // Том 1, 2-ге видання, перероблене та доповнене //       Кузнецова С.А., Приходько О.М. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2012 р. - 123 с.

 6. Фінансовий менеджмент: у схемах і таблицях // Кузнецова С.А. – Д. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011 р. - 179 с.(книга посіла І місце у номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні» у ІХ Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»)

Нагороди:

 • Пані Науковець, 2010 рік (Відзнака міського голови)

 • Подяка МОНМСУ за керівництво дипломними роботами (дипломи ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, 2012 р.

 • Подяка МОНМСУ за керівництво дипломними роботами Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, 2011 р.

МАЄ СЕРТИФІКАТИ:

 • Сертифікат Аудитора України (серія А) (вид. Аудиторською палатою України з 2003 року);

 • Сертифікат «Project Management», (вид. Міжнародним інститутом менеджменту (МІМ), м. Київ, 2008 рік);

 • Certificate «Specialist in Global Project Management» (Project Management Institute (PMI), Business Management Consultants, Belgium, 2008).

АВТОР П'ЯТИ МОНОГРАФІЙ:

1.    Кузнецова С. А. Трансформаційні перспективи фінансового менеджменту у сучасному суспільстві та нестабільній економіці: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Самара: Самарський державний університет, 2011 р.

2.    Кузнецова С.А. Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «економіки знань» в Україні / Монографія – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2010 р. – 148 с.

3.    Кузнецова С.А., Кучеркова С.О.Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК України / Монографія. / За заг. ред. С.А. Кузнецової. – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2009 р. – 156 с.

4.    Кузнецова С. А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008 р. – 224 с.

5.    Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007 р. – 297 с.

 Сфера наукових інтересів:

Заснувала та активно досліджує навий напрям у світовій науці: синергетичний розвиток систем фінансів, обліку та бізнесу в хаотично структурованій глобальній економіці

Спеціальні дослідження:

 • «поведінкові фінанси»;

 • становлення «економіки знань» в Україні;

 • інформатизація суспільства.

Схожі:

Призначення курсу
Контроль за господарською діяльністю суб’єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства
ПЛАН проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів)
...
Майже 2 тисячі найманих працівників Дніпропетровщини змогли легалізувати...
Не дивлячись на травневі свята в Головному управлінні Міндоходів у Дніпропетровській області підведено підсумки перевірок суб‘єктів...
ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Підприємство в сучасній системі господарювання
Метою цього вивчення є вироблення стандартів економічного управління діяльністю підприємства, пошук та застосування нових і ефективних...
Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка