Виконується по варіанту згідно останньої цифри залікової книжки


Скачати 232.55 Kb.
НазваВиконується по варіанту згідно останньої цифри залікової книжки
Дата17.03.2013
Розмір232.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Курсова робота з дисципліни СТАТИСТИКА
Студенти виконують одну курсову роботу, яка складається з теоретичної та практичної частини. Мета теоретичної частини курсової роботи - самостійне вивчення вибраної теми на основі аналізу літературних джерел і викладання свого погляду на стан питання та результати дослідження (з обов'язковим наданням конкретних статистичних даних по Україні). Теми теоретичної частини курсової роботи відповідають різним напрямкам статистичних досліджень і визначаються персонально для кожного студента за його номером в списку групи. Практична частина КР - аналіз статистичних показників діяльності, згідно варіанту (номер варіанту відповідає останній цифрі залікової книжки студента.). На виконання курсової роботи відводиться - 36 годин.
Питання теоретичної частини:
1.Методологічні основи соціально-економічної статистики.

2. Статистика населення.

3. Статистичне дослідження національного багатства.

4. Методи демографічної статистики.

5. Статистичне дослідження трудових ресурсів.

6. Статистика продукції, товарів та послуг.

7. Статистичні методи дослідження в соціальній сфері.

8. Статистика освіти і культури.

9. Статистичні методи дослідження держбюджету.

10. Статистика рівня життя населення.

11. Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста).

12. Статистика страхової діяльності.

13. Статистика ринку праці.

14. Статистика зовнішньоекономічної діяльності підприємств (галузі, регіону).

15. Статистика цін та тарифів.

16. Статистика грошового обігу..

17. Статистика банківської діяльності.

18. Статистичне дослідження суспільного життя.

19. Статистика продукції промисловості.

20. Статистичне дослідження безробіття.

21. Статистика основного капіталу.

22. Статистика кредитної діяльності.

23. Статистика оборотних засобів.

24. Методи статистичного вивчення товарного ринку.

25. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності.

26. Методи моральної статистики.

27. Статистика продукції сільського господарства.

28. Статистичні методи аналізу господарської діяльності підприємств.

29. Методи статистичного вивчення ринку фінансових ресурсів.

  1. Статистика економічної ефективності.

  2. Статистика ринку цінних паперів.

  3. Статистичне дослідження інфляції.

  4. Статистичне дослідження показників макроекономіки.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Виконується по варіанту згідно останньої цифри залікової книжки
В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2011 р.)отримані наступні дані.
п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..

Цех 14

5

4235

21

2

5

27152

3

2490

22

1

0

14004

7

4560

23

4

8

46482

2

2307

24

4

12

49301

1

1450

25

2

4

26805

5

5505

26

3

7

37293 3

8

3536

27

3

6

35205

10

5650

28

2

1

22852

1

2190

29

3

8

39253

7

3530

30

2

0

24752

2

2295

31

4

3

42534

3

4224

32

2

4

26885

5

5585

33

1

0

14001

1

1479

34

4

3

42053

4

3500

35

3

8

39073

8

3752

36

6

17

61782

3

2326

37

2

1

21006

10

5955

38

6

23

63001

0

1400

39

3

4

35204

6

4560

40

3

11

4138

п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..

Цех 23

5

3536

31

2

4

27572

1

1800

32

3

5

35353

3

3517

33

3

0

34924

15

4870

34

4

15

48552

1

1800

35

5

9

55736

19

6100

36

2

1

19051

0

1400

37

4

2

45433

5

3541

38

3

4

35223

7

3536

39

3

7

35342

1

1500

40

4

10

47953

3

3528

41

2

4

27604

12

4865

42

2

4

27624

2

4525

43

3

11

39525

6

5236

44

4

5

45275

8

5574

45

4

7

45473

3

3523

46

5

5

55956

25

6650

47

3

4

35142

3

2698

48

3

8

35554

13

4537

49

3

9

35243

8

3530

50

2

4

25552

3

2454

51

4

11

48202

0

1780

52

1

1

14504

3

4513

53

3

9

35343

9

3547

54

4

10

48156

9

5694

55

3

2

35265

12

5688

56

5

21

62901

2

1480

57

3

8

35213

6

3523

58

2

0

16831

0

1400

59

5

13

55954

14

4860

60

2

2

2038


ВАРІАНТ 1.
І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу по розміру заробітної плати, виділивши 7 груп з рівними інтервалами.

ІІ. Розрахувати відносні величини структури, які характеризують розподіл робочих кожного цеху і заводу в цілому по розміру місячної заробітної плати.

ІІІ. Визначити дисперсію заробітної плати робочих в кожному цеху і по заводу в цілому; середню із цехових дисперсій; міжцехову дисперсію. Пояснити зміст дисперсії. Використовуючи їх, перевірити правило складання дисперсій.

ІV. З вірогідністю 0,997 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих цеху №2 і для частини робочих, які мають заробітну платню меншу ніж 2500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №2 з №1 по №20 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.
ВАРІАНТ 2.
І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу по кваліфікації (розрядам).

ІІ. Розрахувати відносні величини структури, які характеризують склад робочих кожного цеху і заводу в цілому по кваліфікації.

ІІІ. Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих заводу. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду. Зробити висновки.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих заводу і для частини робочих, які мають четвертий розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №1 з №21 по №40 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.
ВАРІАНТ 3.
1. Провести комбінаційний розподіл робочих кожного цеха і всього заводу за кваліфікацією (розрядом) і розміром заробітної плати, утворивши 5 груп за розміром заробітної плати.

ІІ. Розрахувати по даним комбінаційного розподілу середню заробітну плату кожної групи і середню заробітну плату по всім групам разом взятим.

ІІІ. Розрахувати дисперсію заробітної плати в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнти варіації заробітної плати робочих по цехам. Зробити висновки.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих цеху №1 і для частини робочих, які мають заробітну плату більшу ніж 3500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №1 з №11 по №30 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.

ВАРІАНТ 4.
І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу за загальним стажем роботи, виділити п’ять груп з наступними спеціалізованими інтервалами: 1) менш 1 року; 2) від 1 до 2 років; 3) від 3 до 5 років; 4) від 6 до 10 років; 5) від 11 років і вище.

ІІ. Розрахувати відносні величини структури, які характеризують склад робочих кожного цеху і всього заводу за загальним стажем роботи.

ІІІ. Визначити дисперсію виробничого стажу робочих в кожному цеху і по заводу в цілому; середню із цехових дисперсій; міжцехову дисперсію. Пояснити зміст дисперсії. Використовуючи їх, перевірити правило складання дисперсій.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього виробничого стажу робочих цеху №1 і для частини робочих, які мають стаж менше ніж 7 років. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між виробничим стажем і тарифним розрядом робочих цеха №1 з №21 по №40 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між виробничим стажем і тарифним розрядом робочих. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.

ВАРІАНТ 5.
І. Побудувати комбінаційний розподіл робочих кожного цеха і всього заводу за загальним стажем роботи і кваліфікацією (розрядом).

ІІ. За даними комбінаційного розподілу розрахувати середній розряд кожної групи робочих по загальному стажу і середній розряд робочих по всім групам разом взятим.

ІІІ. Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехам. Зробити висновки.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих цеху №2 і для робочих, які мають четвертий розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і загальним стажем роботи робочих цеха №2 з №21 по №40 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і загальним стажем роботи. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.
ВАРІАНТ 6.
І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу за розміром заробітної плати, виділити шість груп з наступними спеціалізованими інтервалами: 1) менш 1500 грн.; 2) від 1501 до 2500 грн.; 3) від 2501 до 3500 років; 4) від 3501 до 4000 грн., 5) від 4001 до 5000 грн., 6) від 5001 грн. і вище.

ІІ. Розрахувати відносні величини структури, які характеризують склад робочих кожного цеху і всього заводу за розміром заробітної плати.

ІІІ. Розрахувати абсолютні і відносні показники варіації заробітної плати робочих по цеху №2. Зробити висновки.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки середньої заробітної плати робочих цеху №2 і для частини робочих цього цеху, які мають заробітні плату меншу ніж 3500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між виробничим стажем і заробітною платою робочих цеху №2 з №11 по №30 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між виробничим стажем робочих і їх заробітною платою. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.
ВАРІАНТ 7.
І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеху і всього заводу за виробничим стажем, виділив 5 груп з рівними інтервалами.

ІІ. Визначити в цілому по заводу модальний та медіанний виробничий стаж.

ІІІ. Розрахувати відносні показники варіації виробничого стажу робочих в цілому по заводу. Зробити висновки.

ІV. Представив сукупність робочих заводу як генеральну, оформити вибіркову сукупність, відібрав кожного п’ятого робочого (5, 10, 15 і т.д.). Для сформованої вибіркової сукупності розрахувати наступні характеристики:

середній виробничий стаж і дисперсію виробничого стажу;

частку робочих, які мають п’ятий тарифний розряд;

частку робочих, які мають заробітну плату менш ніж 2500 грн.;

частку робочих, які мають виробничий стаж більший ніж 10 років.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між виробничим стажем і заробітною платою робочих цеху №2 з №41 по №60 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між виробничим стажем і заробітною платою робочих. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали

ВАРІАНТ 8.
І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу за розміром місячної заробітної плати, виділив 7 груп з рівними інтервалами. Визначити в цілому по заводу медіану заробітної плати.

ІІ. Розрахувати середній тарифний розряд, середню заробітну плату і середній виробничий стаж робочих кожного цеху і заводу.

ІІІ. Розрахувати дисперсію заробітної плати робочих цеху №1. Визначити коефіцієнт варіації.

ІV. З вірогідністю 0,564 визначити помилку вибірки середньої заробітної плати робочих цеху №1 і для частини цеху №1, яка має заробітну плату меншу ніж 500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №1 з №1 по №20 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.
ВАРІАНТ 9.
І. Побудувати комбінаційний розподіл робочих кожного цеха і всього заводу за загальним стажем роботи і заробітною платнею.

ІІ. Розрахувати середній виробничий стаж роботи, середню заробітну плату і. модальний виробничий стаж цеха №2

ІІІ. Розрахувати абсолютні і відносні показники варіації виробничого стажу робочих по цеху №2. Зробити висновки.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для частини робочих цеху №2, які мають виробничий стаж більш 10 років. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між виробничим стажем і заробітною платнею робочих цеха №2 з №21 по №40 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між виробничим стажем робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.

ВАРІАНТ 10.
І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу по кваліфікації (розрядам). Визначити в цілому по заводу медіаний розряд.

ІІ. Розрахувати середній тарифний розряд, середню заробітну плату і середній виробничий стаж робочих цеху №1.

ІІІ. Розрахувати абсолютні і відносні показники варіації тарифного розряду робочих по цеху №1. Зробити висновки.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки середнього тарифного розряду робочих цеху №1 і для частини робочих цеху №1, які мають третій розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між виробничим стажем і заробітною платою робочих цеху №1 з №1 по №20 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між виробничим стажем робочих і їх заробітною платою. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.
.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

КУРСОВА РОБОТА(Модульна контрольна робота 3)
з дисципліни

С Т А Т И С Т И К А
Тема теоретичної частини :
“_____________________________________________________________________”

Варіант практичної частини 7

Виконала студентка 203 гр.. ФМЛ


Чорногуб Вікторія Вікторівна


Оцінка: __________________________


(в балах та за національною системою)

Голова комісії ______________

Члени комісії ______________ (Л.Турова)

_____________
2012 рік

Схожі:

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
Контрольна робота виконується студентами позааудиторно з метою засвоєння набутих знань і слугує засобом перевірки виконання плану...
План розповіді, який оформити у вигляді багаторівневого списку згідно з інд завданням № 1
Створити в папці D:\IT файл з ім’ям doc, де N — номер варіанту. Номер варіанту для ЦІЄЇ індивідуальної роботи співпадає з порядковим...
Уроку: усний журнал Хід уроку Учитель
Мета: з'ясувати особливості появи книжки; підвищити інтерес учнів до ролі книжки в суспільному та історично-культурному житті;усвідомити...
Схема студента. І. Процес навчання через Інтернет
Після цього відкривається персональна сторінка студента, на якій відображений його персональний навчальний план і відмітки про його...
Домашнє завдання з дисципліни ”Основи електротехніки і електроніки”...
Домашнє завдання потрібно виконувати на стандартних аркушах формату На титульному аркуші повинні бути вказані назва роботи, прізвище,...
Теми індивідуальних завдань
Необхідно провести детальне дослідження інформаційно-пошукового характеру та підготувати звіт об’ємом 2-3 сторінки згідно варіанту...
Теми індивідуальних завдань
Необхідно провести детальне дослідження інформаційно-пошукового характеру та підготувати звіт об’ємом 2-3 сторінки згідно варіанту...
ЦІЛЬ: Отримати навички розрахунку вузлів ЕОМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ
...
Anonymous female narrator, wife of SW22, b. 1906 in kalynivka, a...
Пит.: Чи в Вас до революції були українські книжки, чи Ви діставали українські книжки?
І мовив Кощей Івану-Царевичу: Жити тобі залишилося до ранку, а вранці...
Кощей Івану-Царевичу:"Жити тобі залишилося до ранку, а вранці я задумаю три цифри x,y,z, ти назвеш мені три числа а,Ь,с тоді я назову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка