4. Роль і функції держави у зниженні негативного впливу тіньової економічної діяльності


Скачати 297.4 Kb.
Назва4. Роль і функції держави у зниженні негативного впливу тіньової економічної діяльності
Сторінка1/4
Дата25.03.2013
Розмір297.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4
Магістерська програма

«Фінансовий моніторинг у банку»
«Управління процесом детінізації»

Змістовий модуль 1. Управління процесами детінізації
Тема 1. Соціально-економічна сутність тіньової економічної діяльності.

  1. Соціальна природа тіньової економічної діяльності.

  2. Соціально-економічні причини виникнення та джерела походження тіньової економічної діяльності.

  3. Основні складові тіньової економіки.

  4. Класифікація форм і видів прояву тіньової економіки.


Тема 2. Міжнародні організації з координації боротьби з легалізацією тіньових коштів.

  1. Координація дій світової спільноти у боротьбі з легалізацією тіньових коштів пов’язаних з експансією транснаціональних злочинних організацій.

  2. Створення, структура і основні принципи діяльності групи з розробки фінансових заходів з боротьби з «відмиванням» грошей (FATF).

  3. Створення і організація діяльності регіональних організацій з боротьби з відмиванням «брудних» грошей.

  4. Створення і організація діяльності Егмонтської групи і органів фінансової розвідки FIU.


Тема 3. Методи оцінки і аналізу тіньової економічної діяльності.

  1. Оцінка тіньової економіки методом соціологічних опитувань.

  2. Метод використання системи національних рахунків (СНР).

  3. Метод порівняння офіційних показників росту (зниження) ВВП із показниками росту (зниження) споживання електроенергії.

  4. Монетарний метод.

  5. Методи прогнозування появи нових форм тіньової економічної діяльності.


Тема 4. Роль і функції держави у зниженні негативного впливу тіньової економічної діяльності.

  1. Особливості розвитку тіньової економічної діяльності в Україні.

  2. Роль і функції державних і правоохоронних органів у зниженні тіньової економічної діяльності в Україні.

  3. Організаційно-правові засади протистояння корупції та тіньовій економічній діяльності суб’єктів господарювання.


Тема 5. Удосконалення управління процесами детінізації економічної діяльності.

  1. Організаційні форми координації дій правоохоронних органів у боротьбі з тіньовою економічною діяльністю.

  2. Влив глобалізації та міжнародної інтеграції на тіньові форми господарювання.

  3. Управління грошовими потоками та напрями контролю за тіньовою діяльністю суб’єктів господарювання.

  4. Механізми запобігання формування та прояву тіньової економічної діяльності в підприємницькій діяльності.


Тема 6. Роль і місце банківських установ у зниженні тіньової економічної діяльності.

  1. Правове забезпечення інтересів підприємств через реалізацію комерційної та банківської таємниці.

  2. Форми і методи прояву шахрайства на фінансових ринках та шляхи протистояння їм.

  3. Роль і функції банківської системи у зниженні тіньової економічної діяльності в Україні.

  4. Основні принципи проведення фінансового моніторингу коштів в Україні.


«Фінансовий моніторинг у банку»

Змістовий модуль 1. Фінансовий моніторинг у банку.

ТЕМА 1. Концептуальні засади функціонування антилегалізаційного інституту фінансового моніторингу

1.1. Розкриття інформації про фінансові операції клієнтів.

1.2. Інформаційна сутність інституту фінансового моніторингу.

1.3. Сутність інформаційної економіки і фінансів.

1.4. Типологізація інституту фінансового моніторингу. Інформаційно-аналітичний тип підрозділу фінансової розвідки.

1.5. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки.
ТЕМА 2. Поняття, сутність та основні риси легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2.1. Історія виникнення поняття «легалізація (відмивання) брудних коштів».

2.2. Визначення поняття «легалізація (відмивання) брудних коштів» у міжнародних та національних нормативних актах.

2.3. Проблеми трактування поняття «легалізація (відмивання) брудних коштів» у дослідженнях вчених.

2.4. Екстернальні та інтернальні чинники виникнення та існування феномену «легалізації (відмивання) брудних коштів».
ТЕМА 3. Еволюція та аналіз тіньової (кримінальної) економіки

Тема 3.1. Співвідношення понять «економіка», «хрематистика», «тіньова економіка», «кримінальна економіка», «корупція», «організована злочинність», «білокомірцева злочинність» та «легалізація (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом)»

1. Сутність та визначення понять «економіка», «хрематистика», «тіньова економіка», «кримінальна економіка», «корупція», «організована злочинність» і «білокомірцева злочинність».

2. Структура тіньової економіки. Співвідношення понять тіньової та кримінальної економіки.

3. Злочини у сфері економічної діяльності. Економіка ухилення від сплати податків.

4. Тіньова (кримінальна) економіка і формування потреби в легалізації незаконних доходів в сучасній світогосподарській системі.

Тема 3.2. Ретроспектива проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях

1. Система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: основні етапи формування на міжнародному та національному рівнях.

2. Фінансування тероризму: поняття, сутність, форми і джерела, зв’язок із відмиванням брудних коштів.

3. Інституційні основи міжнародної та національної систем протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму: фрактальні аспекти конструювання відповідних систем.

4. Аналіз організаційно-правових джерел формування національної системи стримування брудних коштів та фінансування тероризму.

Тема 3.3. Економічний аналіз феномену легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в контексті економічного аналізу права

1. Економічний аналіз злочинності: від Бернарда Мандевіля до Нобелівської премії Гері Беккера.

2. Моделювання взаємозв’язків нелегального підприємництва з інституціональним середовищем: моделювання попиту на «білокомірцеві» послуги із відмивання злочинних доходів та пропозиції цих послуг.

3. Аналіз коротко та довгострокових наслідків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні, соціальні, політичні, для реального сектору, для фінансово-кредитного сектору, для державного сектору.

Змістовний модуль 2.

ТЕМА 4. Міжнародні стандарти у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу

4.1. Превентивні стандарти: фінансові установи (у т.ч. банки), визначені категорії нефінансових установ і професій, міжнародні стандарти регулювання і нагляду, інші превентивні заходи.

4.2. Кримінально-правові стандарти: криміналізація відмивання брудних коштів і фінансування тероризму.

4.3. Висвітлення проблеми сумнівних фінансових операцій у рекомендаціях Базельського комітету банківського нагляду.

4.4. Основні документи Вольфсберзької групи з питань протидії відмиванню коштів у секторі приватного банкінгу.

4.5. Антилегалізаційні стандарти міжнародної організації комісій з цінних паперів.

4.6. Міжнародне співробітництво в антилегалізаційній сфері: загальні умови і принципи.

ТЕМА 5. Концептуальні засади функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів (НС ЗПВД)

5.1. Елементи та структура НС ЗПВД.

5.2. Інститут фінансового моніторингу у сфері ЗПВД - системоутворюючий компонент НС ЗПВД.

5.3. Механізм функціонування дворівневого інституту фінансового моніторингу у сфері ЗПВД.

5.4. Заходи із запобігання і недопущення використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу в операціях із відмивання злочинних доходів.

5.5. Заходи із протидії відмиванню злочинних доходів.

ТЕМА 6. Типології (способи) легалізації (відмивання) злочинних доходів

6.1. Базові типології за класифікацією FATF (банківські, небанківські фінансові і нефінансові).

6.2. Врахування регіональної специфіки країн центральної і східної Європи у типологіях MONEYVAL.

6.3. Врахування регіональної специфіки країн східної Європи та Азії у типологіях ЄАГ.

6.4. Типологічні дослідження Держфінмоніторингу за результатами аналізу виявлених схем відмивання коштів.

6.5. Типології відмивання коштів через Інтернет-орієнтовані фінансові механізми (банківські і небанківські).

6.6. Використання фіктивного підприємництва та «конвертаційних центрів» в операціях із відмивання злочинних доходів.
  1   2   3   4

Схожі:

Головне призначення держави полягає в тому, що вона надає організованості...
Це загальне призначення держави конкретизується в її багатоманітних функціях як основних напрямах діяльності держави, її впливу на...
OC77 Удосконалення статистичної оцінки обсягів тіньової економіки...
Чена дослідженню методичних аспектів статистичної оцінки тіньової економіки, специфиці їх застосування в сучаних умовах їх господарювання,...
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Автором уточнено та поглиблено сутність, функції і структуру інтелектуального капіталу, досліджено та удосконалено теоретико-методологічні...
1. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Суть та функції...
Сеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм, багатоплановою і компетентною політикою держави...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Для студентів І курсу групи СР-111
Поняття «сталого розвитку», як одного із шляхів подолання негативного впливу на навколишнє середовище
Показати результати негативного впливу господарювання людей на землі
Проаналізувати причини погіршення родючості ґрунтів, та вказати шляхи поліпшення ситуації
Теми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи і функції економічної науки. Специфіка економічних явищ і процесів
Тема. Дослідження зворотних зв’язків (ЗЗ) в підсилювачах
Мета роботи: дослідження впливу негативного ЗЗ на характеристики і параметри підсилювачів
Тема: Основи теорії держави
Терміни: суспільство, суспільно-економічна формація, політика, влада, держава, суверенітет, функції держави, механізм держави, державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка