НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА


НазваНОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сторінка6/14
Дата12.03.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

3.2. Модернізація виробництва та інфраструктури

3.2.1. Використання промислово-технологічного потенціалу

В 2011 році на території району працювало три промислових підприємства: ВАТ «Новоушицький консервний завод», ПП «Енергосистема» та Новоушицька філія ТОВ «Агробізнес».

За підсумками січня-вересня 2011 року обсяги промислового виробництва збільшилися у порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 119,5 %.

Пріоритетним завданням на 2012 рік є створення сприятливих умов для розвитку виробництва, модернізації виробничих процесів, впровадження наукомістких енергозберігаючих технологій та сучасних систем якості товарів, робіт, і послуг шляхом:

- сприяння залученню інвестицій для вивчення проявів корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин;

- впровадження сертифікованих за європейськими стандартами виробництв, сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій та обладнання;

- залучення промислових підприємств до участі у виставкових заходах, які проводяться в Україні.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: приріст виробництва продукції промисловості на 109,9 відсотка.

3.2.2. Модернізація транспортної інфраструктури та розвиток зв’язку

Ефективне функціонування галузей транспорту та зв’язку є необхідною умовою для забезпечення якості життя населення.

Основними пріоритетними завданнями на 2012 рік в напрямі модернізації транспортної інфраструктури та розвитку зв’язку стануть:

- повне задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення населених пунктів району регулярним автобусним сполученням шляхом проведення оновлення основних виробничих фондів, насамперед рухомого складу; підвищення вимог до транспортних засобів при проведенні конкурсів, зменшення кількості автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10 років, та працюючих на маршрутах транспортних засобів, переобладнаних з вантажних для перевезення пасажирів; посилення вимог до перевізників-учасників конкурсів на перевезення пасажирів автотранспортом загального користування для підвищення рівня безпеки на транспорті; забезпечення контролю та виконання договорів перевізниками на перевезення пасажирів;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів шляхом забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання автомобільних доріг загального користування;

- забезпечення доступу споживачів до загальнодоступних послуг поштового зв’язку нормованої якості за регульованими державою тарифами;

- забезпечення інноваційного розвитку телекомунікаційних мереж для задоволення попиту користувачів у послугах зв’язку.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

- забезпечення населених пунктів району регулярним автобусним сполученням;

- задоволення потреб населення у якісних послугах зв’язку та інформатизації;

- ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення.

3.2.3. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу

Протягом останніх років намітилася тенденція до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. З метою подальшого нарощування виробництва сільськогосподарської продукції необхідно виконати такі завдання та заходи:

створення умов, які сприяють розвитку суб’єктів господарювання усіх форм власності;

подальше підвищення продуктивності праці, рівня заробітної плати та недопущення заборгованості з її виплати;

збільшення зайнятості сільського населення у сільськогосподарському виробництві;

оновлення та розвиток матеріально-технічної бази сільськогосподарської галузі;

збільшення посівних площ та підвищення урожайності сільськогосподарських культур;

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій через застосування комбінованих багатоопераційних агрегатів;

зупинення спаду чисельності поголів’я великої рогатої худоби через ефективне використання державної підтримки товаровиробників;

забезпечення приросту виробництва м’яса, в основному, за рахунок випереджаючого розвитку м’ясного скотарства, свинарства;

створення умов для стабільного збуту сировини у переробній і харчовій промисловості та торгівлі;

розширення підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у сільській місцевості, надання допомоги всім бажаючим у відкритті власної справи;

посилення державного контролю за використанням та охороною земель;

раціональне використання земель сільськогосподарського призначення;

підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення, сприяння реалізації прав власності громадян на майновий пай;

підтримка розвитку особистих підсобних господарств населення;

участь у виставковій діяльності.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

виробництво валової продукції сільськогосподарськими підприємствами на суму 44600 тис. грн.;

досягнення прогнозних показників виробництва продукції на 2012 рік:

- зерна – 50000 тон,

- соняшнику – 5100 тонн,

- ріпаку – 4100 тонн,

- сої – 7900 тонн,

- овочів – 300 тонн,

- фруктів – 2500 тонн,

- м’яса (реалізація в живій вазі) – 180 тонн;

забезпечення пріоритетності розвитку крупно товарного сільськогосподарського виробництва;

підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства.

3.2.4 Забезпечення безперебійного енергопостачання економіки та населення, енергозбереження

Основними завданнями регіональної політики у сфері енергозбереження є впровадження енергоефективних технологій і матеріалів у реальному секторі економіки шляхом виконання регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки,

Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік:

- забезпечення потреб споживачів району паливно-енергетичними ресурсами;

- впровадження нових енергозберігаючих технологій та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх сферах економічної діяльності;

- забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

- мінімізації споживання енергоресурсів у бюджетній сфері, завдяки чому знизиться навантаження на місцеві бюджети за рахунок зменшення на 10% видатків на оплату енергоресурсів, які споживаються бюджетними установами;

- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності;

- підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, оновлення комунальної інфраструктури.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

- забезпечення безперебійного енергопостачання економіки та населення;

- скорочення споживання газу за рахунок використання інших джерел енергії;

- досягнення 100% розрахунків за спожиті енергоносії всіма категоріями споживачів та погашення заборгованості за попередні періоди.

3.2.5. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

Основним чинником, що забезпечує розвиток будівельної галузі, є розвиток інвестиційної діяльності. Необхідно створити умови для притоку інвестицій, що в свою чергу пожвавить будівельний ринок.

У рамках стабілізації і подальшого розвитку будівельної галузі будуть виконані наступні завдання та заходи:

- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову населених пунктів, реконструкцію існуючих потужностей підприємств різних галузей економіки, реалізації заходів місцевих комплексних програм розроблення містобудівної документації; впорядкування та спрощення дозвільних процедур у сфері будівництва;

- добудова об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення з високим ступенем будівельної готовності завдяки спрямуванню коштів державного та місцевих бюджетів на завершення будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, що мають важливе соціальне значення для району.

Головним пріоритетом у сфері формування ринку доступного житла є створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, стимулювання розвитку житлового будівництва шляхом забезпечення рівних умов діяльності суб’єктів господарювання на ринку будівництва житла, а саме:

- забезпечення органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування сприятливих та рівних умов забудовникам на ринку будівництва житла, недопущення зростання вартості будівництва житла через створення адміністративних бар’єрів;

- реалізації заходів Програми будівництва (придбання) доступного житла у Хмельницькій області на 2010-2017 роки;

- надання державної підтримки індивідуальному житловому будівництву на селі, молодіжному будівництву;

- збільшення кількості введеного в експлуатацію житла завдяки першочерговому інвестуванню незавершених будівництвом житлових будинків;

- залучення в житлове будівництво власних коштів громадян, підприємств, організацій як додаткових джерел інвестицій;

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

збільшення обсягів будівельних робіт;

збереження досягнутого рівня житлового будівництва, а також поліпшення якості житлово-комунальних послуг;

збереження обсягів інвестування в житлове будівництво за рахунок усіх джерел фінансування на рівні попереднього року;

введення в експлуатацію за рахунок коштів населення 1500 м² загальної площі житла.

3.3. Підвищення соціальних стандартів

3.3.1 Демографічна, сімейна та молодіжна політика

Сучасна демографічна ситуація характеризується постійним скороченням чисельності населення за рахунок усіх складових демографічного розвитку: народжуваності, смертності та міграції. Населення Новоушиччини за останніх п’ять років скоротилося на 2,5тис.осіб.

З метою покращення ситуації необхідно здійснити такі пріоритетні завдання та заходи:

- покращення демографічної ситуації за рахунок підвищення життєвого рівня населення, зменшення захворюваності;

- формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, формування відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості сімей, у яких виховується двоє та більше дітей, шляхом підвищення ролі сім’ї у суспільстві та утвердження сімейних традицій; формування відповідального батьківства, реалізації права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у сімейному оточенні; створення груп взаємодопомоги у сфері свідомого батьківства;

- якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг, гарантування безпеки перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку шляхом підвищення якості надання таких послуг та безпеки дітей під час перебування у дитячих закладах;

- збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій;

- забезпечення утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини;

- забезпечення пріоритету родинних форм влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом вчасного встановлення статусу дітям-сиротам та дітям; позбавленим батьківського піклування, та їх влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення;

- здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей через проведення профілактичних заходів спрямованих на подолання негативних проявів серед дітей, запобігання бездоглядності, безпритульності, профілактика правопорушень у підлітковому середовищі.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів сприятиме поліпшенню якісних характеристик рівня життя населення та гармонізації процесів його відтворення на основі відродження сімейних цінностей, забезпечення морального здоров’я сім’ї, виховання свідомого батьківства та запобігання соціальному сирітству.

3.3.2. Розвиток системи освіти

Пріоритетними напрямами діяльності у сфері освіти є забезпечення модернізації системи освіти, підвищення доступності якісних освітніх послуг.

Здійснення реформування всієї системи освіти, починаючи з дошкільної, шляхом впровадження нових освітніх програм і стандартів, більшої орієнтації на потреби регіонального ринку праці.

Оптимізація мережі освітніх закладів, упорядкування системи бюджетного і позабюджетного фінансування за рахунок переходу на єдиний стандарт вартості навчання одного учня, створення незалежної системи контролю якості освіти.

Завдання щодо забезпечення якості, доступності та ефективності освіти у 2012 році можуть бути виконані шляхом здійснення таких заходів:

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у розвиток освіти району шляхом комп’ютеризації шкіл та підключення до мережі Інтернет; продовження забезпечення навчальних закладів з профільним навчанням, гімназії сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;

- Рподальший розвиток дошкільної освіти за рахунок відновлення роботи призупинених; продовження організації варіативних форм охоплення дітей дошкільною освітою; модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; забезпечення участі у Всеукраїнських конкурсах “Дошкільний навчальний заклад майбутнього”, “Вихователь року;

- підвищення якості загальної середньої освіти завдяки продовженню оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів шляхом призупинення, реорганізації та створення освітніх округів;

- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів шляхом розширення кількості гуртків науково-технічної творчості в районі;

- створення умов для здобуття якісної освіти за рахунок реконструкції і ремонту приміщень закладів освіти:

- реконструкція системи опалення Глібівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- реконструкція системи опалення Куражинської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- реконструкція приміщень навчальних закладів для облаштування внутрішніх вбиралень:

Вільховецька ЗОШ І-ІІІ ст.;

Пилипохребтіївська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Борсуківська ЗОШ І-ІІ ст.;

Песецська ЗОШ І-ІІ ст.;

Новоушицький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1, гімназія».

- капітальний ремонт приміщень навчальних закладів для облаштування внутрішніх вбиралень:

Березівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Зеленокуриловецька ЗОШ І-ІІІ ст.

  • капітальний ремонт зовнішньої тепломережі Новоушицького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1, гімназія».

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

- збільшення відсотку охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою до 80%; забезпечення 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку; оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; забезпечення проведення районних етапів конкурсів “Дошкільний навчальний заклад майбутнього”, “Вихователь року”;

- завершення комп’ютеризації шкіл району; підключення до мережі Інтернет шкіл, проведення робіт з комп’ютеризації дитячих садків і позашкільних закладів; встановлення в школах сучасних навчальних кабінетів;

- підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів та вчителів сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи за рахунок реалізації програми “Шкільний автобус”;

- збільшення відсотка охоплення дітей позашкільною освіти.

3.3.3 Забезпечення зростання купівельної спроможності населення

Протягом останніх років в районі спостерігається поступове зростання рівня заробітної плати.

Забезпечення зростання доходів населення, зменшення їх диференціації та недопущення заборгованості з виплати заробітної плати є одним із основних завдань соціальної політики.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка