Тема. Комплексне використання форм, запитів та звітів для автоматизації інформаційно-пошукових систем


Скачати 88.11 Kb.
НазваТема. Комплексне використання форм, запитів та звітів для автоматизації інформаційно-пошукових систем
Дата22.12.2013
Розмір88.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Лабораторна робота № .


Тема.

Комплексне використання форм, запитів та звітів для автоматизації інформаційно-пошукових систем

Мета.

Формування вмінь та навичок комплексного використання форм, запитів та звітів. Закріплення вмінь та навичок створення вільних форм, корегування параметрів запитів, створення та корегування структури звітів. Вдосконалення вмінь та навичок створення та використання вільних елементів керування у формах.

Підготовчий етап заняття. Актуалізація знань.

 1. Віднайдіть на гнучкому диску збережений архів Sklad.rar та розархівуйте його вміст у власну папку в папці Мои документы.

 2. Завантажте Access, відкрийте розроблену раніше БД Sklad.

 3. Перейдіть на закладку Формы.

Створення вільних форм для введення параметрів формування звітів.

 1. Створіть вільну форму ФормуванняЗвітівЗаПеріод для введення початкової та кінцевої дат відбору даних при формуванні звітів за період. Для цього:

  1. Розпочніть створення форми в режимі конструктора;

  2. У вікні властивостей форми на закладці Макет відкорегуйте значення параметрів згідно наведеної нижче таблиці. Обгрунтуйте встановлені значення параметрів форми;

    Параметр

    Значення

    Подпись

    Формування звітів за період

    Полосы прокрутки

    Отсутствуют

    Область выделения

    Нет

    Кнопки перехода

    Нет

    Разделительные линии

    Нет

    Выравнивание по центру

    Да

    Ширина

    12 см

  3. Користуючись кнопкою панелі елементів, створіть у формі вільне поле для введення початкової дати аналізу даних у звітах за період. Встановіть у вікні властивостей поля значення параметрів згідно наведеної нижче таблиці. Обгрунтуйте встановлені значення параметрів поля;

    Закладка

    Параметр

    Значення

    Макет

    Формат поля

    Краткий формат даты

    Выравнивание текста

    По правому краю

    Данные

    Значение по умолчанию

    Date()-day(Date())+1

    Условие на значение

    Is Not Null

    Сообщение об ошибке

    Введіть початкову дату періоду аналізу даних

    Другие

    Имя

    ПочатковаДата

  4. Відкорегуйте надпис біля поля, ввівши у нього текст Початкова дата періоду аналізу даних;

  5. Самостійно створіть під полем ПочатковаДата вільне поле КінцеваДата для введення кінцевої дати аналізу даних у звітах за період. Встановіть у вікні властивостей поля значення параметрів згідно наведеної нижче таблиці. Обгрунтуйте встановлені значення параметрів поля;

    Закладка

    Параметр

    Значення

    Макет

    Формат поля

    Краткий формат даты

    Выравнивание текста

    По правому краю

    Данные

    Значение по умолчанию

    Date()

    Условие на значение

    Is Not Null

    Сообщение об ошибке

    Введіть кінцеву дату періоду аналізу даних

    Другие

    Имя

    КінцеваДата

  6. Відкорегуйте текст надпису біля поля КінцеваДата, ввівши у нього текст Кінцева дата періоду аналізу даних;

  7. Самостійно розмістіть створені поля та їхні надписи згідно мал. 1.мал. 1. Вигляд форми ФормуванняЗвітівЗаПеріод в режимі форми.

  1. Збережіть створену форму.

Корегування параметрів запитів для відбору даних згідно параметрів форми.

 1. Відкорегуйте структуру запиту ДаніПостачаньТоварівЗаПеріод так, щоб параметри відбору він не вимагав ввести з клавіатури, а зчитував з форми ФормуванняЗвітівЗаПеріод. Для цього:

  1. Відкрийте даний запит в режимі конструктора;

  2. Перейдіть у вікно Параметры запроса, що відкривається пунктом головного меню Запрос – Параметры, знищіть всі введені назви параметрів у стовпці Параметр та збережіть внесені у поля вікна зміни;

  3. Змініть умову відбору поля ДатаПостачання, ввівши в рядку Условие отбора замість попередньої умови текст Between Forms![ФормуванняЗвітівЗаПеріод]![ПочатковаДата] And Forms![ФормуванняЗвітівЗаПеріод]![КінцеваДата];

  4. Збережіть внесені зміни в структуру запиту.

Створення звітів на основі відкорегованих запитів.

 1. Самостійно створіть за допомогою майстра звіт ДаніПостачаньТоварівЗаПеріод на основі полів запиту ДаніПостачаньТоварівЗаПеріод, створивши у ньому рівень групування за даними товару. Відкорегуйте макет створеного звіту в режимі конструктора, забезпечивши:

  1. Коректне відображення надписів звіту;

  2. Розміщення всіх полів звіту по ширині в межах однієї сторінки;

  3. Відображення на першій сторінці дати отримання звіту, а на всіх сторінках – їх номерів;

  4. Графічне виділення заголовків та приміток групи. Відображення для групи підсумків в області приміток;

  5. Автоматичну нумерації записів кожної групи;

  6. Коректне відображення загальних підсумків звіту.

Створення засобів завантаження звітів з форми
для введення параметрів їх формування.


 1. Самостійно створіть у формі ФормуванняЗвітівЗаПеріод кнопку для виклику звіту ДаніПостачаньТоварівЗаПеріод. Чому при завантаженні звіту аналізуються дані саме за вказаний період?

 2. Самостійно змініть структуру трьох запитів згідно варіанту, що аналізують дані за період так, щоб параметри відбору вони зчитували з форми ФормуванняЗвітівЗаПеріод. Номер варіанту рівний остачі від ділення на шістнадцять Вашого порядкового номера в журналі групи, збільшеній на два. Назви запитів для коригування оберіть з попереднього, однакового та наступного підпункту відносно номера варіанту:

  1. ДаніЗамовленьТоварівЗаПеріод;

  2. ВлаштованіСпівробітникиЗаПеріод;

  3. ДаніЗамовленьТоварівЗаПеріод;

  4. ДаніПостачаньТоварівЗаПеріод;

  5. ЗвільненіСпівробітникиЗаПеріод;

  6. КількостіЗамовленьПоКлієнтахЗаПеріод;

  7. КількостіОформленихЗамовленьПоСпівробітникахЗаПеріод

  8. КількостіОформленихПостачаньПоСпівробітникахЗаПеріод

  9. КількостіПостачаньПоПостачальникахЗаПеріод;

  10. КлієнтиБезЗамовленьЗаПеріод;

  11. ПоколінняСпівробітників;

  12. ПостачальникиБезПостачаньЗаПеріод;

  13. СумиЗамовленьПоКлієнтахЗаПеріод;

  14. СумиОформленихЗамовленьПоСпівробітникахЗаПеріод;

  15. СумиОформленихПостачаньПоСпівробітникахЗаПеріод

  16. СумиПостачаньПоПостачальникахЗаПеріод;

  17. ТовариБезПостачаньЗаПеріод;

  18. ТовариБезЗамовленьЗаПеріод;

 3. Створіть звіти на основі відкорегованих запитів. У формі ФормуванняЗвітівЗаПеріод створіть кнопки для завантаження нових звітів.

 4. Створіть в головній кнопковій формі на закладці Звіти кнопку для завантаження форми ФормуванняЗвітівЗаПеріод.

Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Створіть вільну форму ФормуванняЗвітівПоВказаномуВідділу для вибору даних відділу при формуванні звітів по аналізу його даних. Для цього:

  1. Розпочніть створення форми в режимі конструктора;

  2. У вікні властивостей форми на закладці Макет відкорегуйте значення параметрів згідно наведеної нижче таблиці. Обгрунтуйте встановлені значення параметрів форми;

    Параметр

    Значення

    Подпись

    Формування звітів по вказаному відділу

    Полосы прокрутки

    Отсутствуют

    Область выделения

    Нет

    Кнопки перехода

    Нет

    Разделительные линии

    Нет

    Выравнивание по центру

    Да

    Ширина

    12 см

  3. Створіть у формі поле зі списком для вибору потрібної назви відділу для отримання звітів. Для цього:

   1. Перегляньте таблицю Відділи та запам'ятайте код того відділу, дані якого плануєте аналізувати найчастіше;

   2. Поверніться в режим конструктора форми та переконайтеся, що кнопка виклику майстрів (яка?) на панелі елементів натиснута.

   3. Користуючись кнопкою панелі елементів, натягніть у формі прямокутник для відображення поля зі списком та розпочніть його створення за допомогою майстра;

   4. На першому кроці майстра забезпечте можливість підстановки значення поля зі списком з таблиці;

   5. На другому кроці майстра оберіть таблицю Відділи для формування джерела даних поля зі списком;

   6. На третьому кроці майстра перенесіть зі списку доступних в список обраних наступні поля: КодВідділу – для зберігання його значення в полі зі списком, НазваВідділу – для відображення його значення у полі зі списком, МісцеРозташуванняВідділу – для однозначної ідентифікації відділу при виборі значення поля зі списком;

   7. На четвертому кроці майстра переконайтеся, що значення ключового стовпця приховано;

   8. На п'ятому кроці майстра задайте текст підпису поля зі списком Оберіть назву відділу для отримання звіту: та завершіть формування поля зі списком;

   9. Перейдіть на закладку Данные вікна властивостей створеного поля зі списком та вкажіть у її полі Значение по умолчанию запам'ятований код відділу. На закладці Другие цього ж вікна встановіть для створеного поля зі списком ім'я КодВідділу;мал. 2. Вигляд форми ФормуванняЗвітівПоВказаномуВідділу в режимі форми.

  1. Самостійно розмістіть поле зі списком та його надпис згідно мал. 2;

  2. Збережіть створену форму.

 1. Відкорегуйте структуру запиту СпівробітникиВідділу так, щоб параметри відбору він не вимагав ввести з клавіатури, а зчитував з форми ФормуванняЗвітівПоВказаномуВідділу. Для цього:

  1. Відкрийте даний запит в режимі конструктора;

  2. Самостійно знищіть всі встановлені умови та параметри відбору;

  3. Замість поля НазваВідділу внесіть в бланк запиту поле КодВідділу та вкажіть для нього умову відбору [Forms]![ФормуванняЗвітівПоВказаномуВідділу]![КодВідділу];

  4. Збережіть внесені зміни в структуру запиту.

 2. Самостійно створіть звіт СпівробітникиВідділу в режимі конструктора на основі одноіменного запиту, забезпечивши при цьому коректність відображення даних.

 3. Самостійно створіть у формі ФормуванняЗвітівПоВказаномуВідділу кнопку для завантаження звіту СпівробітникиВідділу та переконайтеся у дієздатності створеного комплексу.

 4. Створіть в головній кнопковій формі на закладці Звіти кнопку для завантаження форми ФормуванняЗвітівПоВказаномуВідділу.

Завершальний етап заняття. Повторення вивченого матеріалу.

 1. Самостійно створіть комплекси для коректного відображення результатів дії запитів ПостачанняВказаногоТовару та СпівробітникиВказаноїНаціональності. Забезпечте можливість виклику створених форм з головної кнопкової форми.

 2. Стисніть створену БД.

 3. Завершіть роботу Access.

 4. Віднайдіть створену БД та заархівуйте її вміст.

 5. Збережіть створений архів на гнучкому диску в двох екземплярах.

Контрольні запитання.

 1. В якій послідовності створюються комплекси для сумісного використання форм, запитів та звітів?

 2. Як взаємодіють між собою форма, запит та звіт при їх сумісному використанні?

 3. Чи можуть різні звіти зчитувати параметри відбору з однієї форми?

 4. Чи може один звіт зчитувати параметри відбору з багатьох форм?

 5. Навіщо для елементів керування форм, що впливають на створення звітів, вказувати значення по замовчуванню? Як слід обирати ці значення?

Схожі:

Тема: Пошук інформації в Інтернеті
Мета: Формувати навички використання пошукових систем для отримання необхідної інформації в Інтернеті
Тема: Створення та обробка бази даних в Access
...
Тема уроку. Створення форм і звітів
Мета: навчальна: ознайомити з поняттями «форма» та «звіт», з призначенням цих понять; формувати навички створення форм та звітів...
“Створення і використання підсумкових запитів на вибірку даних та...
Віднайдіть на гнучкому диску збережений архів Sklad rar та розархівуйте його вміст у власну папку в папці Мои документы
Створення звітів та корегування їх властивостей в режимі конструктора....
Формування вмінь та навичок створення звітів та елементів керування звітів в режимі конструктора. Закріплення вмінь та навичок використання...
Тема Створення запитів
...
Тема. Створення запитів на вибірку та на поєднання в режимі SQL
Закріплення вмінь і навичок використання запитів для аналізу даних. Усвідомлення послідовності етапів виконання запитів на вибірку...
Тема. Створення та використання звичайних запитів на вибірку даних
Формування вмінь та навичок створення запитів на вибірку даних в режимі конструктора для аналізу даних таблиць. Усвідомлення послідовності...
Тема уроку. Пошук даних. Запити
«запит», призначенням запитів; формувати навички створення простих запитів, запитів із параметрами, перехресних запитів, запитів...
Тема по програмі
Тема уроку: Поняття запиту. Створення запитів. Виконання обчислень у запитах. Створення та редагування звітів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка