ПРОГРАМИ з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту


НазваПРОГРАМИ з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту
Сторінка2/7
Дата20.04.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7

2 допоміжний клас

Мова, мовлення і правопис

(204 години. 6 годин на тиждень)
1. Повторення (20 год)

Звуки і букви, розрізнення звуків і букв

1-2. Правопис вивчених букв.

3-4. Визначення кількості звуків у словах. Голосні звуки.

5-6. Складання із букв слів. Правопис букви "щ" та слів з нею

7. Великі і малі букви.

Слово і речення

8. Велика буква на початку речення. Крапка в кінці речення

9-10. Складання речень із слів (2,3).

11-12. Складання речень за малюнком.

13-14. Складання речень за опорними словами.

15. Правопис букви ''ф".

18. Правопис букви "ч". Написання диктанту букв.

19. Складання речень за запитаннями.

20. Правопис букви "х".

2. Текст (10 год).

Поняття про текст

1. Практичне розрізнення групи окремих речень і тексту.

2. Визначення за допомогою вчителя теми висловлювання.

3. Заголовок, його відповідність змістові тексту. Добір заголовків до сюжетних малюнків і текстів.

4, 5. Упорядкування деформованих текстів після усного опрацювання з учителем, за серією малюнків.

6. Спостереження за різними засобами зв'язку речень у тексті (вживання слів він, вона, воно, вони, цей, ця, ці; слів близьких за значенням). Формування вмінь користуватися цими засобами зв'язку речень у власних висловлюваннях.

7, 8. Переказ прослуханого або прочитаного тексту за даним планом у вигляді такої самої кількості запитань, скільки їх у тексті.

9, 10. Складання власних усних текстів-розповідей на задану тему за серією картин, за даним початком та ілюстрацією, за опорними словами та ілюстрацією тощо.

Ділове мовлення: складання вітальної листівки.

3. Речення (24 год)

Поняття про речення

1-7. Практичне розрізнення групи окремих слів і речення. Поняття про речення складається зі слів, виражає закінчену думку: перше слово пишеться з великої букви; в усному мовленні між реченнями робляться зупинки і паузи); на письмі речення відокремлюються один від одного крапкою, знаком питання та оклику. Визначення в реченні кількості слів, їх послідовності. Графічно модель речення.

Зв'язок слів і реченні

8-9. Встановлення зв'язку слів у реченні. Поширення речень за запитаннями.

10-11. Упорядкування деформованих речень (слова даються у правильній граматичній формі).

12-13. Розповідні речення.

14-15. Окличні речення.

16-17. Питальні речення.

18-19. Розділові знаки в кінці цих речень.

20-22. Побудова розповідних, питальних, окремих речень за зразком. схемою, з опорою на малюнок, даний початок тощо,

23-24. Вживання в реченнях прийменників у. на, до. під. Роздільне написання їх з іншими словами.

4. Слово (65 год)

Слова, що означають назви предметів.

1-2. Ознайомлення із словами, що означають назви предметів.

3-8. Розпізнавання слів за запитаннями хто? що?

9-12. Розпізнавання слів, що означають один і кілька однакових предметів.

13-16. Розрізнення слів за приналежністю до певної групи (навчальне приладдя, меблі, посуд, овочі, фрукти, одяг та ін.).

17-18. Групування слів за приналежністю до певної групи.

19-22. Слова у, до, з, за, на, під, над, по, від.

23-27. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

28-30. Велика буква в кличках тварин.

Слова, що означають дії предметів.

31-32. Розрізнення слів, що означають назви дій предметів.

33-35. Називання дій предметів за запитаннями: що робить? що роблять?

37-38. Групування дій за ознакою їх однорідності (хто як голос подає. хто як пересувається).

39-41. Розрізнення предметів за їх діями.

43-47. Узгодження слів, що означають назви дій, із словами, що означають назви предметів.

48-49. Зміна дієслів за зразком: один – багато; учень читає - учні читають.

50-53. Спостереження за вживанням у текстах дієслів, близьких і протилежних за значенням.

Закріплення вмінь будувати речення за опорними словами-іменниками і дієсловами з уживанням прийменників, узгоджувати і зв'язувати їх між собою слова в реченні.

5. Звуки і букви (55 год).

1-5. Алфавіт.

6-8. Голосні звуки. Позначення їх буквами.

9-13. Приголосні звуки. Позначення їх буквами.

14-18. Склад. Перенос слів з рядка в рядок.

19. Позначення м'якості приголосних.

40-53. Розрізнення приголосних з – с, б - п, в – ф, ж - ш.

54-55. Сполучення букв дж, дз.

6. Повторення за рік (30 год)

1. Дати письмово відповіді на запитання.

2. Добір заголовків до текстів.

3. Визначення в тексті кількості речень.

4. Доповнення за змістом речення.

5. Списування речень з пропущеними словами.

6. Складання речень.

7. Вибіркове списування.

8. Списування з друкованого тексту.

9. Удосконалення техніки письма.

10. Виписування із тексту речень за даними запитаннями.

11. Узагальнення назв предметів: пташки, дерева, комахи.

12. Визначення в реченнях слів. що означають назви предметів.

13. Вибіркове списування.

14. Розрізнення одного і кількох предметів.

15. Знаходження в тексті слів, що відповідають на запитання хто? що?'

16. Складання за малюнками речень.

17. Визначення в тексті слів, що означають дію предмета.

18. Вставити в речення пропущені слова, що означають дії предметів.

19. Складання речень за даними словами.

20. Відгадування загадок.

21. Добирання слів до незакінченого речення.

22. Правопис великої букви в іменах, по батькові та прізвищах.

23. Правопис великої букви в кличках тварин.

24. Написання слів із сполученнями дз, дж.

26-27. Пом'якшення приголосних.

28. Добирання до поданих слів близьких за значенням.

29. Добирання до поданих слів з протилежним значенням.

30. Знаходження в реченнях прийменників.

Основні вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати:

голосні та приголосні звуки, букви, правила переносу слів;

правило написання великої букви в іменах, по батькові, прізвищах людей і кличках тварин;

уміти:

розрізняти звуки голосні й приголосні, тверді й пом'якшені, подібні приголосні на слух, у вимові та на письмі;

аналізувати слова за звуко-буквеним складом;

списування по складах з рукописного в друкованого текстів;

писати під диктовку слова, написання яких збігається з вимовою,

прості за структурою речення, тексти (25-30), складати за завданням речення,

виділяти речення з мови і тексту:

писати речення з великої букви, в кінці речення ставити крапку, знак питання.

МАТЕМАТИКА
2 КЛАС

(153 години. 4,5 годин на тиждень)
І чверть (41,5 год)

Перший десяток.

Повторення.

1. Складання розповіді про клас, використовуючи слова одна, один, багато, на, за, поряд, біля, перед. Усний рахунок в межах 10.

2. Поняття: виший, нижчий, старший, молодший, більший за розміром, вгору, вниз; найважчий, однакової маси.

3. Ранок, ніч.

Закріплення поняття широкий, вузький; низький, високий; товщий, нижчий.

4. Усний рахунок в межах 10. Запис цифр від 1 до 10, від 10 до 1.

5. Поняття: з тобою, перед тобою, за тобою: за першою, за останньою. перший, за ним. перед ним, котрими по порядку, віл найбільшого до найменшого.

6. Читання і запис чисел першого десятка. Пряма і зворотна лічба.

7. "Сусіди чисел". Поняття: менше, більше, найбільший, найменший.

8. Порядкова лічба. Місце числа у числовому ряді. 10 - один десяток.

9. Склад числа 4. Додавання і віднімання.

10. Склад числа 5. Додавання і віднімання.

11, 12. Склад числа 6. Додавання 1 віднімання в межах 6. Поняття справа, зліва.

13, 14. Склад числа 7. Додавання і віднімання в межах 7. Прямокутник.

15, 16. Склад числа 8. Додавання і віднімання в межах 8. Пряма.

17, 18. Склад числа 9. Відрізок.

19. Додавання та віднімання 1.

20, 21. Склад числа 10. Додавання і віднімання в межах 10.

22. Розв'язування задач.

23. Розв'язування прикладів на додавання. Назва компонентів дії додавання.

24. Знайти невідомі доданки.

25. Розв'язування прикладів на віднімання. Назва компонентів дії віднімання.

26. Знаходження різниці.

27. Складання задач за малюнком. Монети: 5, 2, 1.

28. Контрольні завдання.

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

29, 30. Поняття: більше на, менше на. збільшення числа на кілька одиниць.

30, 31. Розв'язування задач на збільшення числа на кілька одиниць. Відрізок.

32, 33. Поняття: менше на ... Зменшення числа на кілька одиниць. креслення відрізків.

34, 35. Розв'язування задач.

36. Контрольне завдання.

37. Доба.

38. Пряма лінія, промінь, відрізок.

39. Міри довжини: сантиметр. Вимірювання відрізків. Геометричні фігури: трикутник, квадрат, прямокутник.

40. Дециметр.

41. Підсумок.
ІІ чверть (31,5)

Другий десяток

1. 10 одиниць - 1 десяток.

2- 4. Утворення числа 11. Десятковий склад.

4, 5. Утворення сила 12. Десятковий склад. Порівняння відрізків.

5, 6. Утворення числа 13. Десятковий склад.

7. Розв'язування прикладів в межах 13.

8, 9. Порівняння чисел.

10, 11. Утворення числа 14. Десятковий склад. Розв'язування прикладів. Порівняння чисел.

12, 13. Утворення числа 15. Десятковий склад. Числовий ряд.

14. Числа сусіди, порівняння чисел.

15. Розв'язування прикладів.

16. Одноцифрові та двоцифрові числа.

17. Розв'язування задач.

18. 19. Утворення числа 16. Десятковий склад. Числовий ряд. Порівняння чисел.

20. Розв'язування задач та прикладів.

21, 22. Утворення числа 17. Десятковий склад. Числовий ряд. Розв'язування прикладів.

23, 24. Утворення числа 18. Розв'язування прикладів.

25. Утворення числа 19. Розв'язування прикладів.

26, 27. Утворення числа 20. Розв'язування прикладів.

28. Контрольні завдання.

29, 30. Кути.

31. Підсумок.
ІІІ чверть (45 год)

20. Додавання і віднімання чисел у межах 20 без переходу через десяток.

21-30. Додавання і віднімання чисел, знайдених в результаті вимірювання.

31. Складені текстові і арифметичні задачі, що вимагають двох дій додавання і віднімання.

37. Побудова відрізка, більшого (меншого) ніж заданий.

41-42. Тиждень - сім діб. Дні тижня.

43-45. Час. Одиниця часу - година. Позначення: голина. Визначення часу за годинником з точністю до 1 год.

IV чверть (35 год)

1-10. Лічба рівними числовими групами по 2 і по 5.

11-16. Ділення на 2 рівні частини.

17-27. Викреслювання геометричних фігур за даними вершинами.

28-35. Додавання і віднімання в межах 20 (повторення).

Основні вимоги до знань і умінь учнів

Учні повинні знати:

назви компонентів дій додавання і віднімання;

назви днів тижня та їх послідовності, назви і позначення одиниць довжини (см, дм, часу (год.).

Учні повинні вміти:

читати, записувати, відкладати на рахівниці і порівнювати числа до 20. користуватися знаками і позначеннями >, <. к., грн. см, дм, год., читати, записувати приклади на додавання і віднімання із словами "плюс" чи "мінус";

виконувати додавання і віднімання у межах 20 без переходу через розряд: розв'язувати приклади на дві-три арифметичні дії;

розпізнавати монети 10, 1, 2, 5 коп., заміняти одні монети іншими. розв'язувати прості і складені текстові арифметичні задачі, які містять відношення: менше на, більше на, а також вимагають однієї-двох дій додавання і віднімання;

вимірювання за допомогою лінійки відрізок у сантиметрах, дециметрах. будувати відрізок заданої довжини: креслити трикутник, прямокутник (квадрат) заданими вершинами: розпізнавати кути; прямий, гострий, тупий;

розрізняти стрілки годинника, визначати час у годинах.
Програми з математики, української мови, читання у ІІІ допоміжному класі
МАТЕМАТИКА

(170 години, 5 годин на тиждень)

Основні вимоги дo знань і умінь учнів

Учні повинні знати:

таблицю множення чисел 2, 3, 4, 5 і відповідні випадки ділення у межах 20;

порядок виконання дій у прикладах, які містять не більше двох дій;

назви місяців та їх послідовність, кількість днів у місяці.

Учні повинні вміти:

читати, записувати, відкладати на рахівниці і порівнювати числа до 100;

виконувати додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд прийомами усних обчислень;

виконувати перевірку дій додавання і віднімання;

розпізнавати числа, отримані при лічбі і вимірюванні;

розв'язування прості текстові арифметичні задачі на знаходження добутку, частки (ділення на рівні частини і на вміст);

обчислювати вартість за ціною і кількістю;

знати співвідношення вивчених одиниць (.мір) вартості, довжини, часу;

визначити час з точністю до 5 хв.;

користуватися знаками х, м, хв., доба, місяць, рік.

І чверть (45 год)

Повторення - 10 год.

1. Нумерація в межах 20 (5 год)

2. Додавання і віднімання без переходу через десяток (5 год)

3. Додавання і віднімання однозначних чисел з переходом через десяток (З год).

4. Додавання (6 год).

5. Віднімання (6 год)

6. Лічба рівними числовими групами 3. 4 (2 год).

7. Числа парні, непарні (2 год).

8. Поділ груп предметів на 3. 4, 5 рівних частин (5 год).

9. Маса. Одиниця маси: кг. Позначення (3 год).

10. Ємкість. Од. ємкості: літр. Позначення: л. (З год).

11. Побудова кута. визначення виду кута (3 гол).

12. Многокутник. Креслення за даними вершинами (3 год.).
II чверть (35 гол)

1. Множення. Знак множення (3 год).

2. Таблиця множення числа 2 (2 год).

3. Ділення на 2 (2 год).

4. Таблиця множення числа 3 (12 год).

5. Таблиця ділення на 3 (2 год).

6. Таблиця множення числа 4 (2 год.)

7. Таблиця ділення на 4 (2 год).

8. Таблиця множення числа 5 (2 год).

9. Таблиця ділення на 5 (2 год).

10. Назви компонентів дій множення (2 год).

11. Назви компонентів дій ділення і 2 год).

12. Назва і запис чисел до 100. Порівняння чисел. Розряди: одиниці. десятки (2 гол).

13. Прилічування і відлічування по 2,3 до 30, 4 до 40,5 до 50 (2 год).

14. Одиниця довжини: метр. Позначення: м. Співвідношення між одиницями довжини: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм (2 год).

15. Одиниця вартості: гривна. Позначення (2 год).

16. Час. Одиниці часу: доба, місяць, рік. Назви місяців по порядку. Співвідношення між од.часу. 1 доба = 24 год. (2 год)

17. Коло. Круг (2 год).

III чверть (50 год)

1. Сотня. Нумерація (3 год).

2. Круглі десятки (3 год).

3. Числа отримані при лічбі (4 год).

4. Складання чисел ї десяток та одиниць (3 год).

5. Порівняння чисел. Знак <, >, = (3 год).

6. Парні числа (2 год).

7. Непарні числа (2 год)

8. Додавання і віднімання чисел в межах 100 без переходу через розряд (6 год).

9. Дужки. Порядок виконання дій у прикладах з дужками (4 год).

10. Числа здобуті при лічбі і вимірюванні ('3 год).

11. Прості текстові задачі (5 гол).

12. Складені текстові задачі, які вимагають застосування двох дій (5 год).

13. Час. Одиниця часу: хвилина. Позначення: хв. Співвідношення (4 год).

14. Міри довжини. Пряма, крива лінія (3 год).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей...
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку
Зміни до річного плану державних закупівель Бердичівської загальноосвітньої...
Бердичівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на...
Урок-подорож з української мови та математики
Підготували вчителі української мови та літератури Т. А. Панченко та математики І. В. Каламбет Сєвєродонецької загальноосвітньої...
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс...
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому...
«Урок як дидактична система»
Краснолиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №34 Донецької обласної ради
ПРОГРАМИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Програма для середньої загальноосвітньої школи. "Українська мова", 3—4 кл. (авт. Вашуленко М. С., Гудзик І. П., Прищепа О. Ю.)
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики Пояснювальна записка
Основним завданням вивчення математики в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного і свідомого...
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
ПРОГРАМ А вступного випробування з математики для абітурієнтів напрямів підготовки
Програму вступного випробування з математики розроблено з урахуванням вимог чинної програми з математики для 5–11 класів, затвердженої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка