Урок Тема: Жири як естери. Хімічні властивості жирів. Поняття про гідрування жирів


Скачати 68.13 Kb.
НазваУрок Тема: Жири як естери. Хімічні властивості жирів. Поняття про гідрування жирів
Дата22.10.2013
Розмір68.13 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок
Урок

Тема: Жири як естери. Хімічні властивості жирів. Поняття про гідрування жирів.

Мета: Сформувати поняття про жири як естери; ознайомити учнів з поширенням, складом і фізичними властивостями жирів; розглянути хімічні властивості жирів; сформулювати вміння складати рівняння гідролізу жирів; дати уявлення про гідрування жирів, навчити складати рівняння відповідних реакцій; вдосконалювати вміння самостійно шукати навчальний матеріал, будувати логічні ланцюги, робити узагальнення, виховувати інтереси до науки.

Тип уроку: комбінований з використанням технологій інтерактивного навчання.

Форми і методи роботи: груповий, взаємоперевірка, мозковий штурм, фронтальне опитування, рефлексія.

Обладнання і матеріали: ПС, штатив з пробірками, дистильована вода, етиловий спирт, бензин, топлене масло.

Базові терміни і поняття: вищі карбовані кислоти, багатоатомні спирти, омилення.

Хід уроку

І. Організація класу

Доброго дня! Сідайте!

Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему, назву якої ви дізнаєтеся через декілька хвилин. А зараз нагадаємо основні правила на уроці (на екрані)

 • бути активним;

 • бути уважним;

 • вміти слухати один одного;

 • поважати думку іншого;

 • бути толерантним.


ІІ. Узагальнення окремих фактів і явищ.

Для того, щоб добре засвоїти новий матеріал, ви повинні нагадати свої знання попередньо-вивченого матеріалу.
Виконання тестових завдань.

Відповіді на екран.

Метод самоперевірка.

Оцінки в журнал.
Фронтальне опитування:

 1. Яку реакцію називають естерифікація?

 2. Які вищі карбонові кислоти ви знаєте? Напишіть формули на дошці. Класифікуйте.

 3. Що таке гідрування?

 4. Що таке гідроліз?

 5. Які продукти гідролізу естерів?

 6. Який трьохатомний спирт ви знаєте? Напишіть на дошці.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Увага на екран. ( учень зачитує вірш-загадку).

Наша роль неоднозначна

У запасі нас тримали,

І від холоду, як бачте,

Вас не раз ми рятували.

До стінок входимо клітини

Транспортуєм вітаміни

У складі нервової тканини

Не знайдеш нам достойної заміни.
Учні відгадують загадку.

Про ці речовини ви вже багато чого знаєте з курсу біології. З цими речовинами ми зустрічаємося щодня. Більш детально про жири ми дізнаємося з курсу хімії.
ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Отже, темою нашого уроку є «Жири як естери. Хімічні властивості жирів. Поняття про гідрування жирів».

Метою уроку – повинні вивчити склад, будову, властивості жирів.

Повинні навчитися писати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хім. властивості жирів.

Отже, нашими основними завданнями будуть:

 1. Ознайомитися з історією відкриття складу жирів

 2. Вивчити будову і склад жирів.

 3. Навчитися давати назви жирам.

 4. З’ясувати фізичні і хімічні властивості жирів, їх класифікацію.

 5. Вміти писати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості жирів.

Так, як ви багато знаєте про ці речовини, ми з вами поглиблювати свої знання, дізнаватися нове будемо разом.

Тому девізом нашого уроку будуть слова Роберта Вудворда

«Своїми знаннями я забов'язаний самому собі. Я сам себе навчив хімії»

Основні питання уроку:

 1. Історичні відомості про відкриття жирів.

 2. Поняття про жири.

 3. Будова і склад жирів.

 4. Фізичні властивості жирів.

 5. Класифікація жирів.
 1. Історичні відомості про відкриття складу жирів – по цьому питанню ви підготували випереджувальні завдання.

Повідомлення учнів про вчених, що вивчали склад і будову жирів.
Демонстрація слайдів “Портрети вчених”.
Слайд узагальнення. Хронологічна таблиця. Зробити записи в зошити.


 1. Ви знаєте, які речовини входять до складу жирів. Давайте по черзі спробуємо, сказати про ці речовини.

Метод мозковий штурм.

Усі по черзі називають свої міркування. (органічні сполуки, естери, вміщують гліцерин і вищі карбонові кислоти).
Отже жири – це естери вищих карбонових кислот та гліцерину.

Загальна назва таких сполук тригліцериди.
Давайте спробуємо вивести загальну формулу цього класу речовин.
Учень біля дошки, учні в зошитах пишуть загальне рівняння реакцій отримання жирів. На екран загальна формула жирів.
Завдання групам:

1.Написати рівняння реакції одержання тристеарину.

2. – триолеїну.

3.- трипальмітину.

Чи можуть жири містити залишки різних кислот, якщо так, то як їх назвати?

-Можуть, такі жири називають змішані, ті жири, що містять змішане однієї кислоти-прості.

На слайді пальмітодистеарин.

3. А тепер звертаюсь до підручника.

Фізичні властивості жирів(робота з підручником)

Демонентрація.

«Розчинність жирів в різних розчинниках»

Завдання групами.

1.-досліджує розчинність олії у воді.

2.-у спирті.

3.-в бензині

Роблять висновки.

На слайді результати в таблиці.

4.Ви вже багато знаєте, про ці речовини складіть будь-ласка асоціативні грона у своїх зошитах. «на дошці»

Рідкі тверді

Жири

Тверді не насичені радикали

нерозчинні

Користуючись схемою ми можемо класифікувати жири за такими ознаками:

1 – за агрегатним станом;

2 – за походженням;

3 – за будовою;
Ми отримаємо таку схему :
Жири
Тверді Рідкі (за агрегатним станом)
Тваринні рослинні (за походженням)
залишки насичених залишки ненасичених (за будовою)

кислот кислот
Свинячий; олії: соняшникова, гірчична.

Яловичий; Приклад

Баранячий;

Винятки:

Риб’ячий жир - рідкий (тваринного походження)

Кокосова олія – твердий (рослинного походження)

Демонстрація досліду.

«Визначення ступеня ненасиченості жирів».
5. Хімічні властивості жирів.


 • Найважливішою властивістю жирів як і естерів є гідроліз, в результаті якого вони розчеплюються на гліцерин і відповідні карбонові кислоти.

На екрані загальне рівняння реакції гідролізу жирів.

Завдання групам:

1.Користуючись опорними конспектами в яких загальне рівняння реакцій гідролізу написати гідроліз триолеїну.

ІІ група – гідроліз тристеарину.

ІІІ група - гідроліз три пальмітину.

1)Цей процес відбувається в організмі: жири, що входять до складу їжі під впливом ферментів шлункового і підшлункового соку піддаються гідролізу. Продукти гідролізу всмоктуються стінками шлунка утворюючи необхідний організмові жир.

2) У промисловості гідролізу проводять з метою одержання гліцерину, карбонових кислот, мила. Щоб добути мило, гідроліз проводиться у лужному середовищі.

Користуючись загальною схемою лужного гідролізу написати рівняння гідролізу

Три стеарину. Цю реакцію наривають – реакцію окиснення.

Демонстрація. Гідроліз жирів. Одержання мила.

У молекулах рідких жирів, які утворені з залишків ненасичених карбонових кислот є подвійні зв'язки. І тому вони можуть вступати в реакції приєднання: (на екрані загальне рівняння гідрування жирів)

Завдання:

1) Написати рівняння реакції гідрування триагеїну. Твердий синтезований жир – це маргарин.

Вперше термін маргарин і сам продукт з'явився в світ у 1869 році і добув французький вчений Мет-Мур'є.(Наполеон ІІІ пообіцяв громову винагороду тому, хто зуміє першим знайти дешевий замінник тваринного жиру).

- Часткове окиснення жирів.

Згіркнення.

Це явище ви спостерігали в повсякденному житті.

Рідкі жири, взаємодіють з киснем повітря, утворюючи тверді плівки – «змиті полімери».

При тривалому збереженні під дією вологи, оксигену, повітря, світця й тепла жири набувають неприємного запаху й смаку.

Цей процес називають «гіркненням». Неприємний запах і смак зумовлені появою в жирах продуктів їхнього перетворення: вільних жирних кислот, гідро кислот, альдегідів і кетонів.
ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Отже, ми розглянули основні питання нашого уроку. Давайте спробуємо виконати завдання.

Метод незакінчених речень.

( завдання на екран )

 • Жири – це …

 • Утворюються внаслідок…

 • За агрегатним станом…

 • У результаті гідролізу жирів утворюються…

 • У результаті гідрування олії утворюються…

Задача з опорного конспекту.

Як на вашу думку « Чи виконали ми з вами поставлені завдання уроку і які саме?»

(Учні коментують завдання уроку і чи досягли їх, роблять висновки).
VI.Підбиття підсумків уроку.

Оцінювання учнів. Коментування кожної оцінки.

Рефлексія ( питання на екран ).

 • Що нового ви дізналися на уроці?

 • Що найбільш цікавим було?

 • Що в цій темі дається найважче?


VII. Д/з.

- § 8.ст.33-37.

- Тренувальні вправи з опорного конспекту.

- Повторити з біології функції, значення поширення жирів в живих організмах.

Завдання:

1 група – створити слайд-презентацію.

«Функції жирів в організмі.»

2 група – «Значення і поширення жирів в природі.»

3 група – Підготувати відповіді на запитання :

- Чому калорійність жирів вища за калорійність вуглеводів?

- Православна церква установила майже 200 пісних днів в рік, в тому числі середа і п’ятниця. В ці дні виключені продукти тваринного походження в тому числі і жир.

Що таке пісне масло?

пісне м’ясо?

пісний цукор?
Схожі:

Сьогоднішнього уроку «Жири» ( слайд 3 ). На цьому уроці ви ознайомитеся...
Обладнання : комп’ютер, мультимедійний проектор, слайди презентації; прилади та
Урок у 9 класі з теми «Естери. Жири. Мила»
...
ТЕМА: Фізичні та хімічні властивості
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (за методикою особисто орієнтованого навчання)
Ситуаційні задачі до Модуля 1 з «Гігієни та екології» для студентів...
Розрахувати кількість білків, жирів і вуглеводів, що міститься у добовому раціоні дітей та дати гігієнічну оцінку
Нестандартний урок у 10 класі з теми «Загальні властивості металів» Цілі
Цілі: узагальнити, поглибити й закріпити основні теоретичні знання теми будова, тип зв'язку, фізико-хімічні властивості, способи...
Урок хімії у 8 класі Тема: Хімічні властивості кислот
Виховувати екологічне мислення, відповідальність за свої вчинки і їх наслідки, культуру мови, толерантність, компетентне відношення...
УРОК №1 Тема. Початкові поняття геометрії. Властивості точок і пря­мих
Узагальнивши практичні знання і вміння учнів, сфор­мулювати властивості приналежності точок і прямих та властивості взаємного розміщення...
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП ”Житомирстандартметрологія”...
Похідні жирів та олій. МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ (МЕЖК). Метод визначення вмісту натрію атомною абсорбційною спектрометрією
Урок на тему: Підготувала: вчитель хімії
Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості. Алюміній оксид й алюміній гідроксид. Застосування...
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка