3. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ


Скачати 58.12 Kb.
Назва3. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
Дата18.03.2013
Розмір58.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
3. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Кредитна система України(будь-якої іншої країни);

 2. Структура сучасної кредитноЇ системи України;

 3. Державне регулювання кредитної системи;

 4. Ринок цінних паперів;

 5. Гроші й грошова система;

 6. Сучасна інфляція та її національні особливості;

 7. Банківська система України(будьб-якої іншої країни);

 8. Комерційні банки;

 9. Активні операції комерційного банку;

 10. Інвестиційна діяльність комерційного банку;

 11. Послуги комерційних банків;

 12. Ліквідність і платоспроможність комерційного банку;

 13. Безготівкові розрахунки в господарському обороті;

 14. Функціональні відділи комерційного банку;

 15. Економічні ризики в комерційному банку;

 16. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути;

 17. Страхування як елемент кредитної системи держави;

 18. Організація страхування;

 19. Фінансові основи страхової діяльності;

 20. Ліквідність і платоспроможність страхової організації;

 21. Пенсійне страхування як елемент кредитної системи держави;

 22. Соціальне страхування й фонди соціального страхування;

 23. Інвестиційні організації як елемент кредитно-фінансової системи;

 24. Фінансові компанії, кредитні союзи, ломбарди, благодійні фонди;

 25. Валютна система й міжнародні кредитні відносини;

 26. Короткострокове кредитування підприємств під оборотні кошти;

 27. Планування потреби підприємства в короткострокових кредитах;

 28. Оцінка кредитоспроможності підприємств;

 29. Порядок одержання й погашення кредиту;

 30. Комерційний кредит, умови його одержання й погашення підприємствами;

 31. Вексельний кредит;

 32. Лізингові операції підприємства і їхня ефективність;

 33. Нетрадиційні банківські послуги і їхня роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств;

 34. Довгострокове кредитування підприємств;

 35. Оцінка ефективності використання позикових коштів у діяльності підприємств;

 36. Фінанси акціонерних товариств;

 37. Фінанси товариств з обмеженою відповідальністю;

 38. Фінанси орендних підприємств;

 39. Механізм функціонування фондової біржі;

 40. Біржові операції;

 41. Структура й функціонування фондової біржі в Україні;

 42. Особливості емісії й обігу акцій;

 43. Особливості емісії й обігу облігацій;

 44. Особливості емісії й обігу казначейських зобов'язань і ощадних сертифікатів;

 45. Особливості емісії й обігу цінних паперів другого рівня;

 46. Особливості емісії й обігу векселів;

 47. Особливості емісії й обігу приватизаційних цінних паперів;

 48. Зовнішні характеристики, властивим фінансовим інструментам: ліквідність, ризик, прибутковість;

 49. Способи оцінки обліку й аналізу ліквідності, прибутковості й ризику цінних паперів;

 50. Первинний ринок цінних паперів;

 51. Вторинний ринок цінних паперів;

 52. Види фінансових операцій, проведених на Фондовій біржі;

 53. Котирування цінних паперів;

 54. Державне регулювання ринку цінних паперів;

 55. Учасники фондового ринку: господарські товариства;

 56. Учасники фондового ринку: комерційні банки;

 57. Учасники фондового ринку: кредитні асоціації й союзи;

 58. Учасники фондового ринку: інвестиційні компанії й інвестиційні фонди;

 59. Учасники фондового ринку: страхові компанії;

 60. Посередники на фондовому ринку;

 61. Порядок і особливості проведення касових операцій;

 62. Порядок і особливості проведення термінових угод;

 63. Інвестиційний портфель - підвищення стабільності фінансових вкладень;

 64. Формування портфеля цінних паперів;

 65. Клірингові операції на фондовому ринку;

 66. Довгострокове кредитування й фінанси корпорацій;

 67. Комерційний банк як учасник ринку цінних паперів в Україні, його діяльність як незалежного реєстратора іменних цінних паперів;

 68. Методи ефективного керування в комерційному банку;

 69. Правове регулювання й практика впровадження вексельного обігу на Україні. Казначейські вексельні зобов'язання. Робота Комерційних банків з векселями;

 70. Розвиток ринку цінних паперів в Україні;

 71. Правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності;

 72. Ф'ючерси та опціони на валютному ринку.

 73. Небанківські фінансові посередники.

 74. Сутність та функції грошей.

 75. Класична кількісна теорія грошей.

 76. Монетарна теорія грошей.

 77. Грошовий ринок та його суб`єкти.

 78. Суть інфляції та механізм іі розвитку.

 79. Наслідки інфляції в економічній та соціальній сферах .

 80. Грошові реформи, їх види та механізми.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

 1. Грошовий обіг та його роль в економіці держави.

 2. Організація готівкового обігу в Україні.

 3. Організація проведення безготівкових розрахунків в Україні.

 4. Організація грошово - кредитної системи в Україні.

 5. Гроші, їх роль в економіці держави.

 6. Державне регулювання грошового обігу, його особливості в Україні.

 7. Вплив інфляції на розвиток економіки України.

 8. Антиінфляційні заходи, їх вплив на розвиток економіки України.

 9. Валютна система, особливості її формування в Україні.

 10. Платіжний баланс, його структура.

 11. Спеціалізовані небанківські кредитні установи, особливості їх фінансової діяльності.

 12. Комерційний кредит, організація його в Україні.

 13. Вексельна форма розрахунків, механізм її використання в Україні.

 14. Організація проведення державного кредиту, його особливості в Україні.

 15. Лізинговий кредит, механізм його проведення.

 16. Факторинговий кредит, організація його проведення в Україні.

 17. Організація проведення емісійних операцій НБУ та його регіональними управліннями.

 18. Організація проведення оцінки кредитоспроможності позичальника.

 19. Функції та роль кредиту в розвитку економіки країни. ( Крамаренко В.М )

 20. Кредитні операції НБУ і політика рефінансування

 21. Кредитні операції комерційних банків, механізм їх проведення.

 22. Міжнародні кредитні операції, механізм їх проведення

 23. Особливості розвитку інфляції в Україні в перехідний період

 24. Інструменти грошово - кредитного регулювання економіки, особливості їх використання.

 25. Іпотечні банки, особливості їх фінансової діяльності.

 26. Особливості фінансової діяльності ощадного банку в Україні.

 27. Державне регулювання валютного курсу, його методи і задачі.

 28. Структура грошової маси в державі, методи розрахунку грошових агрегатів в Україні.

 29. Особливості попиту на гроші в умовах перехідної економіки.

 30. Ставка обов’язкового резервування, її вплив на економіку країни.

 31. Ринок грошей в Україні, особливості його функціонування.

 32. Позичковий процент, його формування та роль в економіці держави.

 33. Позичковий капітал, особливості його нагромадження та використання в Україні.

 34. Квазі гроші, їх форми та використання в умовах України.

 35. Нагромадження капіталу та інвестиційні процеси , їх взаємозв’язок.

 36. Емісія грошей, її зв’язок з інфляційними процесами.

 37. Швидкість обігу грошей, її вплив на розвиток інфляції.

 38. Соціальні наслідки інфляційних процесів, напрямки їх мінімізації.

 39. Пенсійні фонди, їх роль в накопиченні капіталу.

 40. Особливості формування та використання фінансових ресурсів фінансових компаній.

 41. Особливості формування та використання фінансових ресурсів кредитних спілок.

 42. Організація формування та використання фінансових ресурсів страхових компаній.

 43. Грошовий ринок, особливості його функціонування в Україні.

 44. Грошові реформи, особливості їх проведення в Україні.

 45. Валютне регулювання, його сутність та необхідність.

 46. Економічна природа і роль ринкового проценту.

 47. Центральний банк, його роль в економіці країни.

 48. Національний банк України, його функції та становлення.

 49. Банківська система, особливості її побудови в Україні.

 50. Комерційні банки, їх сутність, функції та види.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Організаційно-економічний механізм функціонування та напрями його удосконалення в [ ]
Орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт
Екологічне забруднення – загроза зростання онкогенного ризику і злоякісних захворювань
Перелік рекомендованих наукових тем конкурсних робіт*
Застосування методу В. Леонтьєва „Витрати – випуск” при вирішенні вагомих проблем в економіці
Перелік рекомендованих наукових тем конкурсних робіт*
Застосування методу В. Леонтьєва „Витрати – випуск” при вирішенні вагомих проблем в економіці
РЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт,, питань для підготовки до екзамену...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МАКРОЕКОНОМІКИ
Національна економіка: особливості та проблеми її формування і розвитку в Україні
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Харків “ХАІ” 2012
Виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Правознавство для документознавця»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка