4. Вибори координаційно-виконавчих органів ВГОРУ


Скачати 107.25 Kb.
Назва4. Вибори координаційно-виконавчих органів ВГОРУ
Дата13.04.2013
Розмір107.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
4. Вибори координаційно-виконавчих органів ВГОРУ (ЯВ)

Слава Рідним Богам!

Шановні побратими і посестри!
Результати діяльності новообраної НКР в значній мірі будуть залежати не тільки від нашої (НК) взаємної поінформованості про діяльність один одного, але й організованості НКР. Організованість же досягається як через узгодженість між учасниками щодо розподілу функціональних обов’язків, так і створенням ефективної структури здатної до відповідального виконання прийнятих З’їздом Рішень.

Ант Д. у Листі до Національних Координаторів (НК) у зв’язку з проведенням 18 та 25 січня 11009р.Д. перших, організаційних засідань новообраної (ІІІ З’їздом) Національної Координаційної Ради Всеукраїнського громадського об’єднання Рідновірів України задавався питаннями:

«Як поєднати, щоб Національна Координаційна Рада, з одного боку, діяла як єдине взаємоузгоджене ціле, як єдиний цілісний організм, а з другого боку, щоб при цьому Національні Координатори могли діяти максимально самостійно, автономно, ініціативно, не оглядаючись на «начальство», не ждучи розпоряджень чи дозволу діяти в той чи інший спосіб?..

Як поєднати високий рівень згуртованості і взаєморозуміння, що склалися між «старими» Національними Координаторами зі «свіжою» активністю і ініціативністю новоприбулих авторитетних Діячів?…»

Так от, відповідаючи на поставлені АНТом запитання, на мою думку, базовими принципами організації діяльності НКР для виконання конкретних завдань, які стоять перед новообраним складом Національних Координаторів є наступні:
ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ КООРДИНАТОРАМИ ВГОРУ.
І. Згідно із затвердженими «Організаційними Засадами», діяльність ВГОРУ не є централізованою і жорстко керованою організацією по методу «демократичного централізму» (і, відповідно, НКР не може бути «Політбюро»), а діяльність ВГОРУ представляється організаційними центрами, за котрі відповідають незалежні і рівноправні Національні Координатори (РНК), що, діючи максимально автономно і самостійно, вишукують найбільш оптимальних шляхів та/чи методів досягнення поставлених перед собою завдань.

Тут знову приведена дещо підкорегована і уточнена у формулюванні думка із згаданого листа шановного п. АНТа. В цій фразі, а також у самих «Організаційних Засадах» достатньо сказано для розуміння, що таке незалежні і рівноправні Національні Координатори, але дещо «туманно» говориться про НКР. Там сказано, що НКР не може бути «Політбюро» (що таке «Політбюро», всі добре знають), але не сказано, якою тоді має бути НКР, або, що являють собою вузли у системі мережевих організацій («козацькому павуці», див. приведений нижче додаток: «Організаційні Засади»).

Із щойно сказаного зрозуміла необхідність внесення відповідної ясності у систему мережевих організацій. Що й пропонується.

Необхідно надавати тимчасово, на період конкретних виконань завдань сформульованих і прийнятих НКР, можливість НКР добровільно консолідуватися у форму, що складається із Ядра (Голова НКР ВГОРУ та три його заступники + Голова Проводу із заступниками), якому підпорядковуються РНК (наприклад вісники) на момент виконання конкретно поставлених приорітетних завдань на визначений період.

Ядро виконує функцію концентратора (фокусуючого пристрою) психогенетичної енергії кадрів НКР на приоритетному напрямку діяльності ВГОРУ. При цьому акцентування своєї уваги НКР може змінювати, зосереджувати на тому чи іншому напрямках. На даному етапі таким приоритетним напрямком є переговорний прооцес для залучення якомога більше рідновірських організацій до розуміння необхідності і сприяння проголошенню СКЕНСУ. В цьому зв’язку виникає необхідність надати діялності РНК-вісникам по налагодженню стосунків-котактів з іншими організаціями приоритетної ваги.

Неважко помітити, що при такому підході незалежні РНК перетворилися у просто РНК, що потребує пояснень.

Дійсно, незалежні РНК можуть бути незалежними до тих пір поки вони не визначились із напрямком своєї діяльності, але після того, як вони визначились із напрямком своєї діяльності, вони мусять координувати свої дії із іншими Національними Координаторами, і можуть це робити через НКР (в загальному випадку через вузли мережевої системи), тобто стають залежними на якись певний момент, протягом виконання завдання. Щодо рівноправності їх з одного рівня мережевої структури, то це залишається, про що буде сказано далі. І цей тісний зв'язок між вузлом і котримсь із напрямків діяльності РНК відбувається тоді коли напрямок стає приоритетним. Таким чином, сам вузол також є завжди певним напрямком діяльності (з кола своїх напрямків), який він активізує і робить його приоритетним.

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВА

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ І ЗАСІДАНЬ НКР ВГОРУ ТА СПОСОБІВ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ КООРДИНАТОРІВ (РОБОЧИХ ГРУП НАЦІОНАЛЬНИХ КООРДИНАТОРІВ) В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЗЇЗДУ:

ПОСТАНОВ ІV З’ЇЗДУ ВГОРУ

ТА «ПЛАНУ ДІЙ» ВГОРУ НА 11010 – 11011 рр. Д; 7518 – 7519 рр. Т; (2010-2011 рр е. Хр

6-8 січня 11010 р. Д.; 7518 р. Т; (2011р. х) м. Київ.

Форми роботи НКР ВГОРУ

1. Періодичні-засідання з наперед визначеним з допомогою ГРАФІКА ЗАСІДАНЬ періодом.

Необхідність цієї форми роботи пов’язана в першу чергу з тими обставинами, що організація створена на громадських засадах і тому засідання виконує роль механізму повертання, є спонукуючим фактором по переключенню свідомості діяча від основного виду його занять й створює умови для зосередженості на темах ВГОРУ. Крім того непотрібно забувати, що діячі ВГОРУ перебувають більший проміжок свого часу в не рідновірському (загрязненому християнськими «чеснотами») середовищі, що потребує від діяча певних зусиль (чи потреб звільнення від створюваного цим середовищем психологічного напруження), щоб переключитись на рівень стосунків арійських чеснот.

2. Спілкування інтернетом: електронною поштою; відвідуванням сайту ВГОРУ, приймати участь у написанні коментарів до опублікованих статтей та через залучення до публікації робіт на сайті.

Ця форма діяльності важлива і має все більше Координаторами освоюватися, але першої не заміняє. Тому що не всі Координатори ще в достатній мірі інтернет освоїли і, окрім того, живе спілкування не може бути заміненим чи відкиненим зовсім – оскільки воно забезбечує необхідний психологічний клімат для роботи діячів у організації, про що також сказано у 1. пункті.

3. Організація ВГОРУ має рости, «проростати в інших організаціях» (як в рідновірських, так і в не рідновірських) утворенням контактів-спілкування (подібно до того, як в організмі нервова система обплітає кожний орган) перебувати в кожній організації, через які б ми могли пропагувати свою позицію, подавати інформацію, змінювати свідомість. Можливо це й далека перспектива (для цього необхідно нарощувати психогенетичну й кадрову потугу ВГОРУ), але починати потрібно, спочатку в рідновірських організаціях. Тим більше, що у нас уже й привід (доробок) для цього є.

4. Необхідно ввести такі функціональні одиниці в структурі ВГОРУ, як переговорники (Вісники), котрі б доносили позицію (по конкретній темі-пропозиції) Координаторів НКР ВГОРУ і отримували б такі ж конкретні відповіді зафіксовані на паперовому носії від уповноважених на переговори, або від перших керівних осіб. Спочатку повинні створюватися такі живі контакти, які можуть потім уже доповнюватися інтернет-зв’язками.
Координаційно-виконавчі органи ВГОРУ

Національно Координаційна Рада складається із двох чинників: ядра (вузол, що утворюється на перетині розгалуджень мережі) і розгалужень напрямків діяльності (вузлові відростки мережі, що разом з вузлами утворюють мережу). Ядро (із системою мережі) очолює Голова НКР; розгалудження напрямків діяльності – РНК (Рівноправні Національні Координатори)

Склад Ядра

ДНК – Довічні Національні Координатори (з дорадчим голосом)

Голова НКР ВГОРУ

І – заступник (організації засідань, конференцій, круглих столів, з’їздів, формулювання тем)

ІІ – заступник (по упорядкуванню публікацій на сайті)

ІІІ – зступник (по зведенню інформації переговорних процесів з іншими організаціями)
Голова Проводу НКР

1 заступник ГП НКР (по фінансовій частині)

2 заступник ГП НКР (технічному забезпеченню)

3. заступник ГП НКР
Розгалуження напрямків діяльності

Кожний напрямок діяльності, що відходить від мережевого вузла, рівноправний з іншиим, що відходить від цього ж вузла, або від іншого вузла, який має з першим такий же ієрархічний рівень. Відповідно до цього й Національні Координатори, що очолюють такі напрямки (відростки вузла мережі) разом з локальною мережою такого напрямку, рівноправні між собою

Рівноправні Національні Координатори (РНК) відповідальні за напрямки роботи

Одним з різновидів РНК мають бути Координатори-Вісники, які працюють по конкретному завданню – налагодженню стосунків-контактів з іншими організаціями по виясненню їх позицій стосовно визначеного НКР набору питань.

Кожний новий РНК приходить із своїм розумінням напрямку діяльності, який він пропоннує, і, який він зі своїми побратимами забезпечує повністю в ресурсному і кадровому відношенні. Координація між вузлом і напрямком діяльності відбувається на інформативному рівні.
Долучити до «ПЛАНУ ДІЙ» ВГОРУ НА 11010 – 11011 рр. Д; 7518 – 7519 рр. Т; (2010-2011 рр е. Хр)» 3, 4 питання із «ПЛАНУ ДІЙ» поточного року.
Велигоцький В. Я

04.01.11010р; 7518 р. Т; (2011р.) м.Київ
Додаток. Організаційні Засади діяльності ВГОРУ.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ВГО РУ ЗАПОЧАТКОВУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МЕРЕЖЕВОГО УПРАВЛІННЯ З УМОВНОЮ НАЗВОЮ “КОЗАЦЬКИЙ ПАВУК”.
Суть козацького павука або системи мережевих організацій – відсутність єдиного керівного органу і множинність центрів управління. Можуть існувати консультаційні ради керівників осередків або якісь тимчасові координаційні структури (за мережевим принципом побудований Інтернет). Усередині осередків мережі можуть співіснувати найрізноманітніші способи управління, природно, що великий вузол сам ділиться на багато вузлів, але усередині них способи управління можуть бути ієрархічними (як в армії або церкві), демократичними, аморфними (як в сім’ї де всі знають свої обов’язки і добровільно їх виконують), комбінованими тощо.

Найхарактерніший спосіб мережевого самоврядування - «експертний», при цьому рішення від всього осередку з конкретного питання приймає людина, яка визнана осередком як найкомпетентніша в даному питанні, він же несе всю відповідальність за наслідки рішення. Ще один спосіб управління - «сімейний», коли лідер осередку має великий духовний авторитет і може відмінити будь-яке рішення, прийняте демократичним самоврядуванням осередку або наполягти на рішенні, проти якого визначились хоч і всі його члени, по суті - це духовний батько. Останніми двома способами зазвичай управлялися даоські осередки, можливо, найдавніші і найдосвідченіші з мережевих організацій.

У мережах утворюються тимчасові співтовариства для вирішення конкретного завдання і вони самоліквідуються після його виконання. Орга­нізація має безліч складних зв’язків. Учасник організації може в одному випадку бути керівником своїх керівників в якійсь іншій справі або рівно­правним з ними в третьому питанні. Невеликі первинні осередки можуть спеціалізуватися на якомусь завданні, наприклад, добуванні інформації, аналізі, забезпеченні безпеки, зв’язку тощо. Мережові громади можуть бути центрами виробництва і джерелами матеріальних засобів, що дуже важливо.

Мережеві організації створюються коли немає інших шансів на перемогу, крім розуму і хитрості, а не силою. Сила важлива особливо на завершуючій стадії боротьби. Мережеві організації можуть широко користуватися легальними методами роботи і традиційними суспільними інститутами, аж до використання парламентських методів боротьби. Засоби ефективної бороть­би з мережевими організаціями наразі практично відсутні, але і створити такі організації непросто.

Мережева організація дозволяє з мінімумом витрат «розкрутити» практично будь-кого. При цьому вирішується питання т.з. «суспільного контролю»: якщо розкручена силами мережі людина починає йти проти руху, його репутація, авторитет і популярність будуть зруйновані так само швидко і з тим же ентузіазмом, як і створювалися.

Теж стосуєтья і комерсантів. У будь-якій структурі рано чи пізно виявляються люди з діловими здібностями. їх підтримка – обов’язкова умова існування мережевої організації. Мережеві структури за рахунок своїх розгалужених зв’язків здатні пролобіювати ряд вигідних умов для бізнесу, підготувати ринок збуту, підшукати в своїх рядах ділових партнерів і виконавців. Надалі все залежатиме від персональної відповідальності підприємця перед побратимами по організації.

Бізнес-структури в мережевих організаціях – це не тільки джерело доходу для якоїсь вузької групи осіб, але також і основа матеріально-технічного забезпечення організацій на місцях. Власні фірми дозволяють учасникам руху стати матеріально незалежними, відкриваючи можливість спільного фінансування загальних проектів.

Ще один аспект успішного функціонування мережевих організацій – наявність міцних контактів із співвітчизниками і однодумцями. Вони можуть прийняти на своїй території людей, грошові і матеріальні ресурси (наприклад, друкарні, редакції і необхідне устаткування). Наразі для українського мережевого фронту союзниками повинні стати російські, білоруські, придністровські, канадські та американські організації, а також співтовариства співвітчизників в інших країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.

Мережа, що складається з великої кількості дрібних пересічних організацій і груп, що перетворюються один на одного, і навіть легальних і нелегальних партій, є дуже складною мішенню як для спецслужб, так і для представників правлячих кланів – ЗМІ.

Спецслужби супротивника часто не в змозі оцінити ступінь загрози і сфери впливу постійно створюваних груп і партій, які нерідко складаються з одних і тих же людей, що розпадаються і співробітничають, що вводить супротивника в оману про реальну чисельність і фінансово-організаційні ресурси опонентів. Одне з найнеприємніших для супротивника, що при цьому відбувається, – моментальне застарівання майже всієї оперативної інформації, зміна ієрархії, зв’язків, шляхів фінансування тощо.

Основні методи роботи мережевих організацій в умовах панування ворожих ЗМІ – індивідуальна робота з людьми, звернення до національних традицій, які зруйнувати досить важко. Дуже важливий елемент роботи: залучення на свою сторону «центрів довіри» – поважаних в суспільстві людей: відомих учених, героїв, лікарів, священнослужителів, вчителів (у Нікарагуа сандіністи навіть привертали для цього сільських знахарів). Кожен повинен працювати «зі своїми», тобто з селянами повинен працювати селянин, з інтелігенцією – інтелектуал, з татарами – татарин, з українцями – українець. Якщо «козацький павук» малий і не має явної тенденції до зростання – він приречений.

При «попаданні в тему» і готовності народу, мережева організація починає рости наче сніговий ком. За подібним механізмом росли протестантські організації в період Реформації в Європі. Здавалося, що тільки вчора це були невеликі групи проповідників, а вже через декілька років величезні території були охоплені фактично новою вірою, яку жадав народ.

Роль мережевих організацій (демократичних, правозахисних і комерційних), продемонстрована при розвалі СРСР, виявилася настільки істотною, що і після розпаду Союзу «світова спільнота» почала створювати численні фонди, представництва. Як антикорупційний проект «козацький павук» може взяти під свій контроль систему держзакупівель, як екологічние дослідження - військове виробництво. При чіткій організації та взаємодії, козацький павук може нейтралізувати антинародні дії будь-якого міністерства чи відомства. Нам варто звернутись до досвіду наших предків та відродити дух козацької гідності. Спираю­чись на власний інтелектуальний потенціал відродити і Силу, і Славу і Волю нашої країни.
ЯВ: Дата друку

Схожі:

Останова IV з’їзду Всеукраїнського громадського об’єднання рідновірів...
Звітні доповіді національних координаторів відповідальних за напрямки роботи згідно з планом діяльності ВГОРУ на 11009-11010 р. Д.,...
ПЛАН діяльності Всеукраїнського громадського об’єднання рідновірів...
Підготовка та видання матеріалів ІІ та ІІІ з’їздів ВГОРУ: «ІІІ з’їзд ВГОРУ: пройдений шлях, прийняті. ДІЯТИ!».(Резолюція НКР ВГОРУ...
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на листопад 2010 року №
Територіальна виборча комісія, апарат міської ради, керівники виконавчих органів міської ради
ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у Тернопільській міській раді та її виконавчих органах
Тернопільської міської ради, її виконавчих органів та регламентує порядок внутрішніх процедур і роботи з документами з моменту їх...
Проведення компенсаційних виплат
Ника управління праці та соціального захисту населення Шекерську О. Л., контроль – на першого заступника міського голови з питань...
Перелік дорадчих органів Глухівської міської ради та її виконавчих органів
Координаційна рада з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території міста
Положення про координаційно-методичну раду
Координаційно-методична рада (КМР) є органом управління освітнім процесом у школі, головною метою якого є цілеспрямована взаємодія...
ВГОРУ на 11009 року Дажбожого, 7517 р. Кола Сварожого. «РІДНА ВІРА РУШИТЬ ГОРИ» 1
Провести З'їзд ВГОРУ 7 02. та створити інформаційний розголос про суть з'їзду, доповіді, прийнятих документів
РЕГЛАМЕНТ виконавчих органів Глухівської міської ради Розділ Загальні...
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року...
Домашнє завдання на 07. 02. 20013
Хлопчик кинув м'яч масою 100 г вертика­льно вгору і спіймав його в точці кидання. М'яч досяг висоти 5 м. Визначити роботу сили тяжіння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка